Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Filmad vetenskapslunch om framtida behandlingar av typ 2-diabetes

2014-03-26

Se den filmade föreläsningen om framtida behandlingar av typ 2-diabetes. Under ca 20 minuter får du lyssna på Anders Rosengren som berättar om sin forskning.

Läs tidigare artiklar från vetenskaphalsa.se om Anders Rosengrens forskning:

Proteinet som avslöjar diabetesrisk många år i förväg

När diagnosen typ 2 diabetes ställs har sjukdomsprocessen i regel pågått i flera år och diabetiska skador på exempelvis blodkärl och ögon redan ett faktum. Ett prov som tidigt visar  vem som är i riskzonen är värdefullt, då skulle förebyggande behandling kunna starta i tid. Nu har forskare hittat en lovande kandidat till ett sådant prov.

Ny markör för typ 2-diabetes öppnar för tidiga åtgärder

Diabetesforskare belönas för kartläggningen av en ny riskmarkör för typ 2-diabetes. Markören är ett protein som är kraftigt överproducerat redan vid tidiga stadier av sjukdomen. Att finna tidiga markörer är viktigt, eftersom man då kan sätta in tidiga åtgärder i form av livsstilsförändringar eller förebyggande medicinering innan sjukdomen och eventuella komplikationer har utvecklats.