Ny markör för typ 2-diabetes öppnar för tidiga åtgärder

Share |

Diabetesforskare belönas för kartläggningen av en ny riskmarkör för typ 2-diabetes. Markören är ett protein som är kraftigt överproducerat redan vid tidiga stadier av sjukdomen. Att finna tidiga markörer är viktigt, eftersom man då kan sätta in tidiga åtgärder i form av livsstilsförändringar eller förebyggande medicinering innan sjukdomen och eventuella komplikationer har utvecklats.

Hur sjukdomen uppkommer är till stora delar oklart. Man vet att det beror på en kombination av minskad känslighet för insulin och försämrad insulinfrisättning från bukspottkörteln.

Då diagnosen ställs har sjukdomsförloppet ofta pågått under flera år, vilket medför att många patienter har långtidskomplikationer av sin diabetes redan då de får diagnosen.

Tidig riskmarkör

Att finna bättre markörer för vilka individer som har ökad sjukdomsrisk skulle vara väldigt betydelsefullt och praktiskt viktigt, eftersom man då kunde sätta in tidiga åtgärder i form av livsstilsförändringar eller förebyggande medicinering innan sjukdomen och eventuella komplikationer har utvecklats.

Tidigare okänd länk

– Vi har studerat hur gener aktiveras i insulinproducerande celler med matematisk modellering och funnit ett protein som är kraftigt överproducerat redan vid tidiga stadier av sjukdomen, säger Anders Rosengren.

Proteinet frisätts vid inflammation och försämrar insulinfrisättningen. Proteinet utgör därmed en tidigare okänd länk mellan inflammation och försämrad insulinfrisättning.

– Vi har också sett att blodnivåerna av proteinet är högre hos patienter med typ 2-diabetes, flera år innan sjukdomen diagnostiseras genom förhöjt blodsocker.

Undersöka patienter

Detta protein är alltså potentiellt en ny biomarkör för tidiga stadier av typ 2-diabetes. Man avser nu att undersöka dess kliniska potential ytterligare genom att undersöka diabetiker kliniskt över tid och jämföra blodnivåerna av proteinet med förmåga till insulinfrisättning. Om detta protein genom ett enkelt blodprov kan användas för att finna tidiga stadier av inflammation i de insulinproducerande cellerna och begynnande typ 2-diabetes skulle det ha en mycket stor klinisk användbarhet.

Pressmeddelande från Lunds universitet, 10 maj 2012

 

 

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

Anders Rosengren

Anders Rosengren, läkare och forskare på Lunds universitets Diabetescenter, är en av tre pristagare när Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund delade ut vardera 310.000 kronor i forskningsmedel ur Per-Eric och Ulla Schybergs Stiftelse.

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund är en akademi för naturvetenskap, medicin och teknik grundad 1772. Sällskapet stöder genom sina donationer forskning inom dessa områden.

RELATERAT MATERIAL

Läs mer

Forskare föreläser om diabetes på webben

Stressgener och typ 2 diabetes

Kartläggning av sambandet stress och diabetes

Vetenskaplig information

Anders Rosengrens forskning

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede
Omvårdnad av äldre
Ett värdigt liv och ett värdigt slut – Tema äldres hälsa del 2

Vad forskar du om?