Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Livsstilen påverkar våra gener

2017-10-24

Charlotte Ling installerades som professor i diabetesforskning den 6 oktober 2017 vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Jag forskar om processerna som leder till typ 2-diabetes. Orsaken till typ 2-diabetes är en kollision mellan arv och miljö, dvs. våra gener och vår livsstil. Vi kan inte ändra på våra gener, men vi kan påverka deras funktion med hjälp av hur vi lever. Mekanismerna som styr detta kallas epigenetik, epi- betyder bortom, dvs bortom generna. Epigenetik omfattar kemiska modifieringar av våra gener.

Diabetes är en stor folksjukdom. Det finns olika sorters diabetes där typ 1- och typ 2-diabetes är de mest kända. Gemensamt är att blodsockret blir för högt på grund av insulinbrist. Insulin är det hormon som gör så att näringen tas upp av kroppens celler när man äter. Med en diabetesdiagnos kommer rädslan att drabbas av följdsjukdomar i form av ögonskador, njursvikt och amputation eller att dö i förtid i hjärtinfarkt eller stroke. Förutom det personliga lidandet kostar sjukdomen samhället varje år enorma summor.

Vid typ 2-diabetes tillverkar kroppen inte tillräckligt med insulin eller kan av olika anledningar inte tillgodogöra sig det. Dagens behandlingar är livsuppehållande men det finns inget botemedel.

Jag och min forskargrupp har kartlagt epigenetiska mekanismer i fettceller, i insulinproducerande betaceller och i muskel- och leverceller från personer med typ 2-diabetes och kontrollpersoner. Vi har bland annat visat att träning och kost ändrar det epigenetiska mönstret i fett- och muskelceller, vilket kan förklara varför vissa gener påverkar risken för typ 2-diabetes. Vi har även visat att man kan förutspå risken för typ 2-diabetes genom att mäta epigenetiska förändringar i blod.

Min förhoppning är att vår forskning ska leda till bättre behandlingar vid typ 2-diabetes och att man i framtiden även ska kunna förhindra sjukdomen.

Text: CHARLOTTE LING

Foto: Stig-Åke Jönsson, MalmöBild

Från broschyren: ”Professorsinstallation 6 oktober 2017″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.