Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya biomarkörer kan leda till nya läkemedel

2015-10-20

blodprov

Alla som är överviktiga får inte typ 2-diabetes, men 80 procent av alla med typ 2-diabetes lider av fetma. Övervikt och fetma ökar risken att drabbas av hjärtinfarkt och stroke, och får du typ 2-diabetes blir risken ännu större.

År 2012 inleddes DIRECT, en stor europeisk studie där forskare från ett stort antal universitet tillsammans med industrin, har ambitionen är att hitta nya så kallade biomarkörer, för försämrad blodsockerkontroll. Biomarkörer är ämnen som kan mätas i till exempel blod,

Deltagarna lämnar bland annat blodprover och skriver kostdagböcker, och utifrån informationen följer forskarna hur deltagarnas känslighet för glukos och insulinresistens förändras över tid. Genom att följa utvecklingen hoppas de också kunna hitta mätbara markörer som kan påvisa när något går fel.

– Då kan vi också hitta mekanismerna som styr sjukdomsutvecklingen och utveckla läkemedel som hindrar den, säger Paul Franks, professor i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet.

www.direct-diabetes.org

Text: SARA LIEDHOLM