Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Gastric bypass och diabetes

2015-10-20

hjärtövervakning vid operation

Syftet med en fetmaoperation är en betydande och varaktig viktnedgång. Att merparten av alla som har typ 2-diabetes bara några dagar efter en operation blir fria från sjukdomen är en överraskande bieffekt. Det är den forskaren Nils Wierup är intresserad av.

– Grundtanken med vårt forskningsprojekt är att kartlägga vilka processer som ligger bakom den snabba omställningen från diabetes till normal sockeromsättning. Tanken är inte att alla med typ 2-diabetes ska fetmaopereras men om vi lär oss att kopiera vad som händer i kroppen kan det leda till en helt ny princip för behandling vid diabetes, till exempel ett mycket mindre kirurgiskt ingrepp eller kanske ett piller, säger Nils Wierup vid Lunds universitets Diabetescentrum.

Nils-Wierup-
Nils Wierup

Patienter som kan delta i studien är överviktiga typ 2-diabetiker som ska opereras med gastric bypass. Forskargruppen följer dem med en mängd provtagningar såväl före, under och med jämna mellanrum efter operationen. Vissa delar av studien gjordes på grisar.

Insulinfrisättningen fördubblas från en dag till en annan

– Vi har visat att den snabba omställningen inte beror på att patienten äter mindre. Däremot fördubblas insulinfrisättningen, som sänker blodsockret, från en dag till en annan, säger Nils Wierup och berättar att mellan 65 och 85 procent av de diabetiker som opereras blir fria från sin diabetes.

– Vi arbetar utifrån hypotesen att ingreppet leder till en cocktail av positiva effekter, en rad snabba anti-diabetiska förändringar. Antalet celler som tillverkar tarmhormonerna GLP 1 och GIP, vilka båda ligger till grund för olika diabetesläkemedel, ökar i antal och utsöndringen av hormonerna ökar tiofaldigt.

Också sammansättningen på bakterierna i mag-tarmkanalen förändras.

– Men exakt på vilket sätt det förbättrar ämnesomsättningen är ännu oklart, konstaterar Nils Wierup.

I de senaste undersökningarna har gruppen tillsammans med finska forskare visat att det försämrade blodflödet till bukspottkörteln, som överviktiga ofta har, normaliseras efter operationen. Även detta förbättrar sannolikt förmågan att utsöndra insulin, menar Nils Wierup.

Söker ny princip för behandling av diabetes

Ytterligare en undersökning som forskargruppen utfört på grisar pekar åt det anti-diabetiska hållet av fetmaoperationen.

– Inom loppet av ett par veckor får försöksdjuren en 50-procentig ökning av antalet insulinproducerande celler men vi vet inte om det också gäller människor, säger Nils Wierup och fortsätter.

– Möjligen beror dessa omställningar mot normaliserad ämnesomsättning på att en mängd nervbanor som går från tarmen till bukspottkörteln skärs av vid operationen. Att nerver kan vara ”dåliga” är ingen ny tanke, det var så man behandlade magsår innan Losec upptäcktes. Om det är så vore det ett mycket enklare ingrepp för att ”operera bort” typ 2-diabetes än en hel fetmaoperation. Men det återstår ännu att bevisa.

Text: TORD AJANKI

Foto: Roger Lundholm (porträtt); Dreamstime (operation)