Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Epigenetiken banar väg för individanpassad behandling av typ 2-diabetes

2022-06-27
Bilden är tagen på ett forskningslab. Närmast i bild kvinna iklädd labbrock och spm håller i en pipette. Längre bort ses ytterligare två personer som sitter och jobbar vid labbänken, även de klädda i labbrockar.
Från vänster: Charlotte Ling, Tina Rönn och Karl Bacos är verksamma som forskare vid Lunds universitet. De sammanfattar de viktigaste framstegen inom diabetes och epigenetik i en nypublicerad översiktsartikel. Foto: Petra Olsson

Epigenetiken har gett forskare nya möjligheter att förstå orsakerna bakom typ 2-diabetes och hur sjukdomen utvecklas. I framtiden kan epigenetiska biomarkörer användas för att förutspå sjukdomen och individanpassa behandlingen. Forskare inom diabetes och epigenetik vid Lunds universitet sammanfattar de viktigaste framstegen i en översiktsartikel som publiceras i Nature Reviews Endocrinology.

Orsakerna bakom typ 2-diabetes är inte helt klarlagda, men epigenetiken bidrar med viktiga pusselbitar i förståelsen av sjukdomen. En av författarna bakom den sammanfattande artikeln är Charlotte Ling, professor i epigenetik och diabetes vid Lunds universitet, som har bedrivit forskning inom området i snart 20 år och bidragit till flera av studierna som tas upp i översiktsartikeln.

– När jag började forska hade det gjorts få studier inom området. Sedan dess har det skett en stor kunskapsutveckling och nu vet vi att vi kan påverka vår arvsmassa och risk för att få typ 2-diabetes genom vår livsstil. Din livsstil kan göra dig sjuk precis som du kan minska risken för att bli sjuk genom att äta nyttigt och träna regelbundet, säger Charlotte Ling, som leder en forskargrupp vid Lunds universitets diabetescentrum.

Länk till Fakta om epigenetik

Livsstilsfaktorer kan påverka

Generna ärver vi och de ändras sällan. Däremot kan livsstilsfaktorer som övervikt, onyttig mat och stillasittande, liksom åldrande, ge upphov till omfattande epigenetiska förändringar hos friska individer. Allt mer forskning talar för att dessa faktorer bidrar till utvecklingen av typ 2-diabetes.

DNA-metylering är ett exempel på en epigenetisk förändring och innebär att kemiska föreningar sätter sig på generna och påverkar deras funktion. Flera studier har identifierat förändrad DNA-metylering i bukspottskörteln, fettvävnaden, skelettmuskulaturen och levern hos individer med typ 2-diabetes. I framtiden kan epigenetiska biomarkörer bli ett viktigt verktyg för att ge individanpassad behandling av sjukdomen.

– Förhoppningsvis kommer forskningen att leda till utvecklingen av en epigenetisk biomarkör som kan förutsäga vem som kommer att få typ 2-diabetes. Vi konstaterar också att det krävs mer forskning för att nå dit, säger Charlotte Ling.

Kliniska biomarkörer

Läkemedlet metformin har använts för behandling av typ 2-diabetes under flera decennier. Metformin sänker blodsockret hos många patienter, men det är inte alla som svarar på behandlingen och de riskerar därför att få förhöjda blodsockernivåer. En del patienter får biverkningar av läkemedlet.

Charlotte Lings forskargrupp har upptäckt epigenetiska biomarkörer som kan förutspå vilka patienter som får nytta av läkemedlet och vilka patienter som med hög sannolikhet kommer att få biverkningar.

– Inom sjukvården finns en växande insikt om att diabetespatienter behöver individanpassad behandling. Vi hoppas kunna utveckla biomarkörer som kan användas i kliniken för att förutsäga hur patienter kommer att svara på metformin och andra läkemedel vid typ 2-diabetes, säger Charlotte Ling.

Komplikationer vid typ 2-diabetes

Epigenetiken kan också användas för att utveckla markörer som kan förutsäga vanliga komplikationer vid typ 2-diabetes i ett tidigt skede, vilket skulle ge sjukvården möjlighet att sätta in förebyggande åtgärder. I Charlotte Lings forskargrupp pågår ett arbete med att utveckla biomarkörer som kan förutspå komplikationer som stroke, hjärtinfarkt och njursjukdom hos diabetespatienter. Charlotte Ling framhåller betydelsen av att epigenetiken samverkar med genetiken.

– Vi behöver arbeta tillsammans med genetikerna för att identifiera kliniskt användbara biomarkörer. Det är viktigt att vi är ödmjuka och söker efter en kombination av de bästa biomarkörerna, säger Charlotte Ling.

Länk till översiktsartikelnEpigenetics of type 2 diabetes mellitus and weight change – a tool for precision medicine?” publicerad i
Nature Reviews Endocrinology, 5 maj 2022.

Läs även: Epigenetiska markörer förutspår risk för komplikationer vid typ 2-diabetes

Text: PETRA OLSSON

Artikeln är tidigare publicerad av Lunds universitet