Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hösten 2017: Nya professorer vid Lunds universitet berättar om sin forskning

2017-10-24

Universitetshuset Lund

Sexuellt beteende och rättigheter bland unga och utsatta grupper, Huntingtons sjukdom där det i dagsläget inte finns någon behandling, nya behandlingar vid demens, nya sätt att bekämpa cancer, om hur livsstilen påverkar våra gener, om hur man behandlar en skadad hjärna och graviditetskomplikationer. Det är ett axplock ur vad höstens nya professorer vid Lunds universitet har att bjuda på. Här berättar de själva om sin forskning.

 

 

Anette Agardh , professor i global hälsa

Sexuell hälsa: en rättighet – ett globalt perspektiv

 

Maria Björkqvist, professor i fysiologi med inriktning mot farmakologi

Det som händer i kroppen påverkar hjärnan

 

 Oskar Hansson, professor i neurologi med särskild inriktning mot minnesforskning

Alzheimers och Parkinsons sjukdomar – diagnostik och behandling

 

Anders Håkansson, professor i beroendemedicin särskilt spelberoende

När hjärnan fastnar i beroende

 

Jonas Larsson, professor i molekylärmedicin med inriktning mot hematologi och stamcellsbiologi

Hur förökar sig stamceller?

 

Karin Leandersson, professor i experimentell patologi med inriktning mot human tumörimmunologi

Immunförsvaret och tumörer i duell

 

 Charlotte Ling, professor i diabetesforskning

Livsstilen påverkar våra gener

 

Niklas Marklund, professor i neurokirurgi

Att förstå och behandla den skadade hjärnan

 

 Jenny L Persson, professor i experimentell patologi med inriktning mot tumörbiologi

Skräddarsydd medicin mot cancerspridning

 

 Christine Rubertsson, professor i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Barnafödande och kvinnohälsa i fokus

 

 Lisa Rydén, professor i kirurgi

Tumörcellers egenskaper avgör prognosen