Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nu kan du ta kontroll över din diabetes

2015-10-20

Diabetes är i allra högsta grad ett uttryck för den livsstil vi har i västvärlden idag. Det positiva är att du som har typ 2-diabetes själv kan ta kontroll över sjukdomen. Till din hjälp finns ett unikt internetbaserat verktyg som är under utveckling.

Anders-Rosengren-
Anders Rosengren

– Ju mer man lär sig om diabetes desto mer förstår man att det inte räcker med bara läkemedelsbehandling. Det som påverkar sjukdomen allra mest är patienten själv och livsstilen, säger Anders Rosengren, läkare på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

Förutom att livsstilen påverkar sjukdomen finns det personer som har en mer ogynnsam genuppsättning och därmed är mer känsliga för att utveckla typ 2-diabetes. Men det är inte orsaken till att de får sjukdomen.

Vad vi äter och hur vi äter

– Det är tydligt att västerländska vanor är centrala för sjukdomens utveckling. Det handlar inte bara om vad vi äter utan också hur vi äter, betonar Anders Rosengren.

Det handlar om hela beteendemönstret kring mat och inte minst snabbmat som äts i farten mellan olika aktiviteter. Det i kombination med ett allt mer stillasittande arbete och mindre tid för motion gör att fler blir överviktiga, vilket är en stor riskfaktor för att utveckla diabetes.

– Det är viktigt att påpeka att det inte är någons fel, utan fetma och diabetes är ett uttryck för den kultur vi lever i idag, säger Anders Rosengren och fortsätter:

– I ett av våra forskningsprojekt försöker vi ta ett helhetsgrepp för att förstå vad det är i vår kultur som gör att diabetes är den snabbast växande sjukdomen i världen.

Internetbaserat verktyg hjälper patienten

Ett problem är att sjukvården inte är uppbyggd för att hjälpa människor till ett långsiktigt hälsosamt liv utan mer för att hantera akuta komplikationer. Det visar sig genom intervjuer med patienter att det är bara cirka tio procent som fått utbildning eller råd hur de ska hantera sin sjukdom. Patienterna upplever dessutom att det stöd till livsstilsförändringar som ges i sjukvården inte alltid är i linje med den egna livssituationen. Omfattande förändringar blir då svåra att hålla fast vid under längre tid.

En del i forskningsprojektet handlar om att ta fram ett internetbaserat verktyg som hjälper patienterna att själva ta kontrollen.

– Strikta dieter och protokoll fungerar sällan på lång sikt utan det gäller att hitta vad som passar den enskilde patienten. Internetportalen som är under utveckling erbjuder övningar som kan hjälpa patienter att förstå och eventuellt omvärdera sin inställning och sina prioriteringar.

Patienten har också möjlighet att sätta konkreta hälsomål och följa den egna utvecklingen, exempelvis genom att lägga in sina egna blodsockervärden och följa dem över tid. Informations- och inspirationstexter finns i portalen, liksom ett forum där diabetespatienter kan ta kontakt med varandra.

– Studier visar att genom att dela med sig av sin egen erfarenhet till andra ökar man också sin egen motivation, säger Anders Rosengren.

Text: EVA BLOMGREN

Till forskningsstudien