Hopp om behandling mot svår ögonsjukdom

Per Ekström
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2012-10-15
Vid ärftlig näthinnedegeneration mister man först mörkerseendet. Därefter får man så kallat tunnelseende och det slutar med att man blir blind eller i bästa fall får en svår synnedsättning. Ögonforskare vid Lunds universitet i samarbete med utländska kollegor tror sig nu ha funnit en mekanism som kan påverka den process som gör att fotoreceptorerna, de ljuskänsliga cellerna i ögats näthinna, bryts ned och dör. I Sverige finns cirka 5 000 personer som drabbats av ärftlig…
Läs mer

Riskfritt med glesare kontroll av diabetesögon

öga
Nyckelord: ,
Kategori: Diabetes, Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2012-05-18
2010 ändrade svenska myndigheter rådet att undersöka ögonen på patienter med mild typ 2-diabetes och utan ögonförändringar från var annat år till vart tredje år. Beslutet väckte en del oro bland patienter att eventuella ögonförändringar inte skulle upptäckas i tid. - Oron var obefogad. Vart tredje år är tillräckligt, konstaterar Elisabet Agardh, ögonläkare och forskare på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Hon borde veta för hon har undersökt frågan. Det glesare screeningsintervallet tre år infördes redan…
Läs mer

Bättre diagnostik hjälper dövblinda

Retinitis Pigmentosa
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2011-11-08
Att vara både döv och blind är svårt nog. Att inte förstå eller bli förstådd gör saken mycket värre. Men nu visar forskning i Lund att det går att ställa tidig diagnos under betryggande former.   – Det gör det möjligt för individen och hennes anhöriga att lättare hantera funktionsnedsättningen, säger ögonläkaren Eva Malm som i oktober disputerar på näthinnedegeneration och hörselnedsättning. 10-30…
Läs mer

Transplantera näthinna mödosamt forskningsarbete

Näthinnetransplantation. En liten bit näthinna förs på plats i ögat.
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2011-06-07
I näthinnan sitter våra synceller, tapparna och stavarna. Därför är sjukdomar i näthinnan så drabbande, och därför är det många patienter som hoppas att det i framtiden ska gå att transplantera bitar av frisk näthinna till sjuka ögon. Men arbetet är svårt: forskargruppen i Lund har fått övervinna många problem på sin väg framåt. Hösten 2007 beskrev vi i Aktuellt om vetenskap och…
Läs mer

Försök med genterapi vid ärftliga ögonsjukdomar

Retinitis pigmentosa
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2010-09-29
Forskare vid Lunds universitet har visat att genterapi kan fungera vid vissa ärftliga sjukdomar på ögats näthinna. Professor Sten Andréasson vid avdelningen för oftalmologi berättar för Läkartidningen att de inom ett till två år planerar de första operationerna i Lund. Sjukdomen Retinitis pigmentosa  påverkar ögats näthinna och leder ofta till grav synskada i unga år. Det finns ett hundratal olika former av sjukdomen, och man…
Läs mer

Poya Tababat-Khani: Ögat kokas inifrån

Poya Tababat-Khani: Ögat kokas inifrån
Nyckelord:
Kategori: Diabetes, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Vad forskar du om
2010-02-09
Diabetes är en folksjukdom som leder till förhöjd sockerhalt i blodet. I längden kan diabetes leda till en sjuklig förändring i ögats näthinna. Synen blir då påverkad och därför är det viktigt att ögat behandlas i rätt tid.  Sedan 50-talet har man behandlat detta genom att skjuta laser in i ögat, på ögats näthinna. Lasereffekten leder till att värme utvecklas i cellerna i…
Läs mer

Synen stabil trots svängande blodsocker

Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2010-01-27
- Det är en vanlig uppfattning att synförmågan förändras när blodsockret varierar. I vår undersökning fann vi att det inte stämmer, konstaterar Elisabet Agardh. Hon är professor och överläkare i oftalmologi på Skånes Universitetssjukhus i Malmö och forskare på LUDC (Lunds Universitets Diabetescentrum). - Det är viktigt att det finns tillförlitliga undersökningar när graden av diabetiska ögonskador och effekterna av deras behandling ska utvärderas och man hör ofta att synförmågan påverkas av den aktuella blodsockerhalten,…
Läs mer

Optiker skulle kunna hitta grön starr i tid

Optiker skulle kunna hitta grön starr i tid
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Äldre
2009-12-14
Grön starr, glaukom, är en av de vanligaste orsakerna till blindhet i västvärlden. Patienterna söker ofta så sent att sjukdomen redan hunnit långt. – Därför skulle vi vilja utveckla ett system där äldre personer kan kontrolleras för grön starr när de besöker optikern för nya glasögon, säger professor Anders Heijl. Anders Heijl är ögonforskare vid Lunds universitet och UMAS i Malmö. Han var på 90-talet ansvarig för en stor befolkningsundersökning där 44000 skåningar mellan 60…
Läs mer