ögon

Gråstarrsoperationer kan bli säkrare med hjälp av simulator

Publicerad: 2013-05-27 Gråstarrsoperationer kan bli säkrare med hjälp av simulator

Utvärdering av en ny simulator för ögonkirurgi visar att blivande ögonkirurger kan träna i simulator för att nå upp till den nivå erfarna kirurger har. Förhoppningen är nu att träningen ...

Läs artikeln

Hopp om behandling mot svår ögonsjukdom

Publicerad: 2012-10-15 Hopp om behandling mot svår ögonsjukdom

Vid ärftlig näthinnedegeneration mister man först mörkerseendet. Därefter får man så kallat tunnelseende och det slutar med att man blir blind eller i bästa fall får en svår synnedsättning. Ögonforskare ...

Läs artikeln

Riskfritt med glesare kontroll av diabetesögon

Publicerad: 2012-05-18 Riskfritt med glesare kontroll av diabetesögon

2010 ändrade svenska myndigheter rådet att undersöka ögonen på patienter med mild typ 2-diabetes och utan ögonförändringar från var annat år till vart tredje år. Beslutet väckte en del oro ...

Läs artikeln

Bättre diagnostik hjälper dövblinda

Publicerad: 2011-11-08 Bättre diagnostik hjälper dövblinda

Att vara både döv och blind är svårt nog. Att inte förstå eller bli förstådd gör saken mycket värre. Men nu visar forskning i Lund att det går att ställa ...

Läs artikeln

Transplantera näthinna mödosamt forskningsarbete

Publicerad: 2011-06-07 Den lilla biten näthinna förs på plats i ögat.

I näthinnan sitter våra synceller, tapparna och stavarna. Därför är sjukdomar i näthinnan så drabbande, och därför är det många patienter som hoppas att det i framtiden ska gå att ...

Läs artikeln

Försök med genterapi vid ärftliga ögonsjukdomar

Publicerad: 2010-09-29 Försök med genterapi vid ärftliga ögonsjukdomar

Forskare vid Lunds universitet har visat att genterapi kan fungera vid vissa ärftliga sjukdomar på ögats näthinna. Professor Sten Andréasson vid avdelningen för oftalmologi berättar för Läkartidningen att de inom ett ...

Läs artikeln

Poya Tababat-Khani: Ögat kokas inifrån

Publicerad: 2010-02-09 Poya Tababat-Khani: Ögat kokas inifrån

Diabetes är en folksjukdom som leder till förhöjd sockerhalt i blodet. I längden kan diabetes leda till en sjuklig förändring i ögats näthinna. Synen blir då påverkad och därför är ...

Läs artikeln

Synen stabil trots svängande blodsocker

Publicerad: 2010-01-27

- Det är en vanlig uppfattning att synförmågan förändras när blodsockret varierar. I vår undersökning fann vi att det inte stämmer, konstaterar Elisabet Agardh. Hon är professor och överläkare i oftalmologi ...

Läs artikeln

Optiker skulle kunna hitta grön starr i tid

Publicerad: 2009-12-14 Optiker skulle kunna hitta grön starr i tid

Grön starr, glaukom, är en av de vanligaste orsakerna till blindhet i västvärlden. Patienterna söker ofta så sent att sjukdomen redan hunnit långt. – Därför skulle vi vilja utveckla ett system ...

Läs artikeln

Grön starr – stora skillnader i sjukdomsutveckling ändrar vårdrutiner

Publicerad: 2009-12-10 Anders Heijl och Boel Bengtsson

I en helt unik studie har forskare vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset MAS i Malmö följt sjukdomsutvecklingen hos en grupp obehandlade patienter med grön starr, glaukom. Resultaten visar på stora ...

Läs artikeln

Artiklar med etiketten:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Äldreomsorgens omöjliga uppdrag
Äldreomsorgens omöjliga uppdrag
Diabeteskväll i Malmö 28 april om aktuell forskning
Diabeteskväll i Malmö 28 april om aktuell forskning
Enzym från ”mördar- bakterie” kan rädda njursjuka
Enzym från ”mördar- bakterie” kan rädda njursjuka
Immunförsvaret och diabetes – oväntad koppling funnen
Immunförsvaret och diabetes – oväntad koppling funnen