Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Försök med genterapi vid ärftliga ögonsjukdomar

2010-09-29
Retinitis pigmentosa
Retinitis pigmentosa. Foto: Christian Hamel, Wikimedia Commons.

Forskare vid Lunds universitet har visat att genterapi kan fungera vid vissa ärftliga sjukdomar på ögats näthinna.

Professor Sten Andréasson vid avdelningen för oftalmologi berättar för Läkartidningen att de inom ett till två år planerar de första operationerna i Lund.

Sjukdomen Retinitis pigmentosa  påverkar ögats näthinna och leder ofta till grav synskada i unga år. Det finns ett hundratal olika former av sjukdomen, och man har hittills hittat ungefär 150 gener som kan orsaka sjukdomen.

I de försök som nu pågår ersätter man ämnen som ögat inte själv kan tillverka genom att föra in friska gener i ögats näthinna. Dessa gener kan då på plats i ögats näthinna tillverka det saknade ämnet.

Text: Nina Hult