Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Gråstarrsoperationer kan bli säkrare med hjälp av simulator

2013-05-27
student som använder ögonsimulator
Träning i instrumenthantering med simulator. På bordet finns en modell av ett huvud i naturlig skala där man arbetar med instrumenten. Skärmen visar en förstoring av ögat. Det orangefärgade fältet föreställer ögats lins, och det blå regnbågshinnan. Foto: Ögonkliniken SUS

Utvärdering av en ny simulator för ögonkirurgi visar att blivande ögonkirurger kan träna i simulator för att nå upp till den nivå erfarna kirurger har. Förhoppningen är nu att träningen ska minska risken för komplikationer vid verkliga operationer av grå starr.

Ögonkirurgi är ett avancerat precisionsarbete. I nuläget sker utbildning av kirurger i viss mån på grisögon men framförallt på patienter, något som innebär risker, är tidsödande och kostar mycket pengar.

– Min forskning talar för att simulatorträning i framtiden bör ingå som en obligatorisk del i utbildningen innan man får operera verkliga patienter. Precis som för piloter innan de tillåts manövrera ett riktigt flygplan, säger Madeleine Selvander, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, och ögonkirurg vid Skånes universitetssjukhus.

Vanlig operation

Vid gråstarrsoperation byts ögats lins ut mot en plastlins. Operationen är en av de vanligaste i Sverige. Varje år utförs ca 90 000 gråstarrsoperationer och drygt 1 procent, motsvarande ett 20-tal patienter per vecka, drabbas av allvarlig komplikation som ökar risken för försämrad syn efter operationen och näthinneavlossning.

I en ny avhandling från Lunds universitet har Madeleine Selvander utvärderat om en simulator skulle kunna användas för träning av blivande ögonkirurger. Komplikationer vid gråstarrsoperation är 3‐4 gånger vanligare bland nyutbildade kirurger jämfört med erfarna kirurger, och ca 10 procent av de blivande kirurgerna har svårigheter att behärska de färdigheter som krävs. Det visar tidigare undersökningar.

Fördelen med simulatorträning är att blivande kirurger erbjuds möjlighet att träna i standardiserad miljö under säkra betingelser. Misstag kan göras och korrigeras utan att det får några konsekvenser för patienterna. I avhandlingsarbetet utvärderades en ny simulator för ögonkirurgi som bygger på virtualreality‐teknik.

Förbättrade resultat

I forskningen jämfördes prestationer mellan erfarna kirurger och läkarstudenter. Resultaten visade bl.a. att simulatorn var tillräckligt bra för uppgiften att träna blivande kirurger samt att dessa kunde förbättra sina resultat genom simulatorträningen.

ögonsimulator
Delmoment i operation av grå starr. Linsen skärs sönder i mindre bitar och sugs upp med en ultraljudsprob (gult instrument). Övre bilden är en verklig operationsbild, den nedre visar hur det ser ut i simulatorn. Bilder: Ögonkliniken SUS

– I våra studier kunde vi se att läkarstudenterna genom träningen utvecklade sin skicklighet och att t.ex. skadorna på hornhinna och lins minskade. Resultaten talar också för att vi borde arbeta mer med resultatinriktad träning än den traditionella lärlingsmodell som fortfarande används i stor utsträckning för att lära ut kirurgi. Individer lär sig olika snabbt och därför bör man använda objektiva mått för att säkra att en person nått en tillräcklig kirurgisk nivå innan man får operera patienter.

Simulatormodellen som utvärderades tillverkas av ett tyskt företag och införskaffades av sjukhusets ögonklinik 2008 där den sedan dess använts för pilotstudier av simulatorträning.

Madeleine Selvander disputerar på avhandlingen ”Validity and usability of a virtual reality intraocular surgical simulator” den 17 maj 2013 vid Lunds universitet.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Nyhet från Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, 20 maj 2013