Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Poya Tababat-Khani: Ögat kokas inifrån

2010-02-09
Laserbehandling av ögat. Foto: © Johnny Ring

Diabetes är en folksjukdom som leder till förhöjd sockerhalt i blodet. I längden kan diabetes leda till en sjuklig förändring i ögats näthinna. Synen blir då påverkad och därför är det viktigt att ögat behandlas i rätt tid.  Sedan 50-talet har man behandlat detta genom att skjuta laser in i ögat, på ögats näthinna. Lasereffekten leder till att värme utvecklas i cellerna i näthinnan, de kokas helt enkelt.

Enligt WHO kommer mer än 350 miljoner människor att vara sjuka i diabetes år 2030. Det motsvarar ca 12 fall per minut eller 1 var femte sekund, räknat från idag. Man räknar med att hälften av dessa, dvs. 175 miljoner, kommer att ha någon form av sjuklig förändring i näthinnan till följd av sin diabetes. 

Näthinneförändringen leder till nedsatt syn och därför är det väldigt viktigt att patienten får rätt behandling innan det har lett till permanenta skador på näthinnan.

Sedan 1950- och 60-talet behandlas denna förändring, som bl.a. har den medicinska termen ”diabetesretinopati”, med laser. Genom att skjuta laser in i ögat, på ögats näthinna, har man upptäckt att förändringen kan tillbakabildas och därmed får patienten en förbättrad syn. Forskarna vet inte varför detta fungerar så bra, och därför pågår forskning om detta vid Lunds universitet.

Celler som plockas ut från näthinnan odlas i labmiljö och utsätts därefter för laserbehandling. Lasereffekten, som utvecklas till värme när den når cellerna, leder alltså till att cellerna ”kokas”. Cellerna följs därefter med tiden och på så sätt kan man se hur de ändras i sitt beteende och vilka ämnen som är aktiva vid olika tidpunkter.

Hittills har man upptäckt att lasereffekten leder till att cellerna begår självmord. Processen startas troligtvis omedelbart efter behandlingen men når sin topp inom 24 timmar. Cellerna dör alltså inte omedelbart av lasereffekten, utan det sker ett slags omprogrammering som i slutändan leder till döden, så kallad programmerad celldöd. Detta leder troligtvis till att de nya cellerna som bildas ger ifrån sig andra ämnen som är bra för ögat.

I förlängningen hoppas forskarna på en djupare förståelse för sjukdomen och mekanismen vid laserbehandling. På så sätt kan man ta fram ett nytt läkemedel eller behandlingsmetod som är mindre kostsam och enklare att utföra. Varje människa som kan hindras från att insjukna i diabetesretinopati medför stora vinster för samhället, inte bara ekonomiskt utan framförallt i avseende på individens livskvalitet.

POYA TABABAT-KHANI

Poya.t-khani@med.lu.se

januari 2010