Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Optiker skulle kunna hitta grön starr i tid

2009-12-14

öga i närbild

Grön starr, glaukom, är en av de vanligaste orsakerna till blindhet i västvärlden. Patienterna söker ofta så sent att sjukdomen redan hunnit långt.

– Därför skulle vi vilja utveckla ett system där äldre personer kan kontrolleras för grön starr när de besöker optikern för nya glasögon, säger professor Anders Heijl.

Anders Heijl är ögonforskare vid Lunds universitet och UMAS i Malmö. Han var på 90-talet ansvarig för en stor befolkningsundersökning där 44000 skåningar mellan 60 och 77 år erbjöds att få sina ögon undersökta. Ungefär 600 av dem fanns redan noterade som glaukom-patienter, men i studien hittades lika många till som inte vetat om sin sjukdom.

Söker för sent

– Sjukdomen märks inte i sina tidigaste stadier. När patienten upplever förändringar och söker läkare kan han eller hon redan ha förlorat hälften av synfältet. Då finns det ju mindre marginaler att ta till om patienten fortsätter att försämras, säger Anders Heijl.

På grund av detta gör sjukdomen idag att 5–10 procent av patienterna till sist blir helt blinda och uppemot 40 procent blir blinda på ett av ögonen. Även om det inte finns någon behandling som botar grön starr, så finns det effektiva sätt att bromsa sjukdomens fortsatta utveckling. Att upptäcka sjukdomen i tid är därför avgörande.

Ny testmetodik under utveckling

Det gamla sättet att ställa diagnos på grön starr var att mäta ögontrycket. Men det är ingen tillförlitlig metod: dels finns det många friska personer med högt ögontryck, dels finns det starrpatienter med normalt ögontryck. Mäter man bara ögontrycket riskerar friska personer därför att behandlas i onödan, samtidigt som man missar personer som verkligen har glaukom. Det som behövs är i stället synfältsundersökningar, eventuellt i kombination med foton eller datoriserad bildanalys av ögats inre. Det kräver apparatur som optikerna i regel inte har, men Anders Heijl hoppas på förändringar om några år.

– Vi försöker utveckla och utprova en testmetodik som kan ge säkra och jämförbara svar, och som fångar upp de personer som verkligen har grön starr och inga andra, förklarar han.

Grönstarrkontroll hos optikern

Han hoppas få Optikerförbundet, Sveriges ögonläkarförbund och Socialstyrelsen att samarbeta om införandet av sådana tester. Det skulle betyda att alla som är över förslagsvis 60 år i framtiden kan göra en grönstarrkontroll när de besöker sin optiker.

– Grön starr är en sjukdom som kommer med åldern. Det är därför ingen mening med att uppmana yngre personer att kontrollera sina ögon, såvida de inte har en förälder eller ett syskon med grön starr. Har man sjukdomen på så nära håll bör man absolut göra regelbundna ögonundersökningar efter 45–50 års ålder, anser Anders Heijl.

INGELA BJÖRCK

Artikeln är tidigare publicerad i Aktuellt om vetenskap & hälsa, november 2009