Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ögats Dag 2015 – föreläsningar för allmänheten

2015-11-06

ÖGATS DAG SYD, en informativ eftermiddag med det senaste inom näthinneforskning samt om arbetet med att förbättra vardagen för synsvaga och personer med synskador.

Program

Näthinnekirurgi – dagens erövringar och framtida utmaningar

Fredrik Ghosh, professor, överläkare, Oftalmologi, Lunds Universitet och SUS

Möjligheten att operera i ögats bakre segment med s.k. näthinnekirurgi innebär att tillstånd som tidigare resulterade i blindhet nu kan behandlas framgångsrikt. Frontlinjen i forskningen inom området innefattar såväl kirurgisk som molekylärbiologisk innovation för att ytterligare bredda spektrat av behandlingsbar synnedsättande sjukdom.

Hjälp, jag har börjat se krokigt! Finns det någon behandling?

Monica Lövestam-Adrian, docent, överläkare, Oftalmologi, SUS

Våt åldersförändring i ögats gula fläck, AMD, är en vanlig orsak till synnedsättning hos vuxna över 75 år och drabbar ca 3500 svenskar årligen. Vid våt AMD bildas nya blodkärl under gula fläcken som läcker blod och vätska och ger upphov till svullnad och synförsämring. Det är den centrala synen som påverkas medan det yttre synfältet och orienteringssynen inte påverkas.

Syrebrist i näthinnan (retinal ischemi)

Malin Malmsjö, professor, överläkare, Oftalmologi, Lunds Universitet och SUS

Kärlsjukdomar, som t.ex. diabetes, arterioskleros och högt blodtryck, kan leda till syrebrist (ischemi) i näthinnan, som kan resultera i synnedsättning eller blindhet. Vi forskar på de cellulära orsak-sambanden vid utveckling av synskada och hur man skulle kunna påverka dessa med läkemedel.

Torr makuladegeneration, finns det hos barn?

Ulrika Kjellström, överläkare, Oftalmologi, SUS

Åldersförändringar i gula fläcken har många hört talas om, men att det skulle finnas hos barn och ungdomar är ganska okänt både hos allmänheten, och bland sjukvårdspersonal. Stargardts sjukdom är en genetisk åkomma som leder till snabb försämring av synskärpan hos barn i 10-årsåldern. Hur ställer vi diagnosen och hur ser framtiden ut beträffande prognos och eventuell behandling. Vidare ställs frågan om det finns någon genetisk koppling till åldersförändringar i gula fläcken.

Ärftlig näthinnedegeneration – har vi hittat mekanismen? och kan det leda till en behandling?

Per Ekström, docent, Oftalmologi Lund, Lunds Universitet

Retinitis Pigmentosa är en ärftlig ögonsjukdom, som leder till svår synnedsättning eller blindhet därför att näthinnan förtvinar, men det finns ännu ingen etablerad behandling. Vi har nyligen sett att en särskild s.k. signalväg i näthinnans ljuskänsliga celler verkar vara inblandad i sjukdomens mekanismer, och tror därför att om vi kan lära oss mer om denna signalväg skulle en behandling kunna utvecklas.

Otydliga trender skapar hinder

Christin Hult, leg arbetsterapeut och Föreningen Bättre Synmiljö

Det krävs mer och mer av oss att vi själva kan söka den information vi behöver och att vi kan ta oss fram och hitta i samhället. Trots det och trots att lagstiftningen skärpts, ökar den visuella otydligheten. Kontrastlösa trender i media och i den fysiska miljön skapar hinder för många människor. Föreningen Bättre Synmiljö vill lyfta fram problem och åtgärder och på så sätt påverka ansvariga för att uppnå en bättre synmiljö och därmed öka tillgängligheten för alla.