Nya rön om genetiken vid äggstockscancer

Nya rön om genetiken vid äggstockscancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer
2017-03-29
Ett stort internationellt forskarsamarbete har funnit 12 nya gener eller loci (platser på en kromosom) som ökar risken för äggstockscancer. Analysen har omfattat över 25 000 patienter, nära 41 000 kontroller och 31 000 kvinnor med de två viktigaste riskgenerna för bröstcancer En artikel om forskningsfynden, som forskare vid Lunds universitet bidragit till, har nyligen publicerats i Nature Genetics. Listan på deltagande författare är hela två sidor lång. – Man har lagt samman material från…
Läs mer

Motsägelsefullt beslut att välja bort mammografi

Motsägelsefullt beslut att välja bort mammografi
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2017-02-14
Var femte kvinna som erbjuds att göra mammografi väljer att inte göra det trots att screening ökar möjligheten att upptäcka eventuell cancer i tid. Frågan är varför. I en ny avhandling vid Lunds universitet undersöker Åsa Ritenius Manjer de bakomliggande orsakerna till det motsägelsefulla beslutet. Årligen drabbas över 55 000 kvinnor i Sverige av bröstcancer och som ett led i att minska antalet cancerfall erbjuds mammografiscreening till kvinnor i Sverige i åldern 40-74 år. Målet…
Läs mer

Ny kunskap om vad som sker i svårartad bröstcancer

Ny kunskap om vad som sker i svårartad bröstcancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Månadens vetenskapliga artikel
2016-12-30
Kvinnor som idag drabbas av s.k. trippelnegativ bröstcancer har mycket små överlevnadschanser om tumören hunnit sprida sig. En ny studie från Lunds universitet täpper till en viktig kunskapslucka genom att förklara mekanismer i den aggressiva tumören och dess omgivning. Tack vare den intensiva forskningen inom bröstcancer har det blivit tydligt att sjukdomen har många undergrupper med olika allvarlighetsgrad och kännetecken. - Trippelnegativ bröstcancer är en mycket aggressiv typ av bröstcancer som står för knappt en…
Läs mer

Bröstcancerstudie förutsäger bättre svar på cellgiftsbehandling

Bröstcancerstudie förutsäger bättre svar på cellgiftsbehandling
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer,
2016-12-16
Illustration: Colourbox Forskare vid Lunds universitet har i en ny studie gjort fynd som ökar förhoppningen om att bättre kunna styra behandling med cellgifter. Att östrogenreceptor ER-beta ofta har en skyddande effekt är känt sedan tidigare, men att den är extra tydlig hos patienter som fått cellgiftsbehandling är nytt och intressant. – Om fyndet skulle bekräftas i fler studier kan det bidra till att de kvinnor som har högst risk får…
Läs mer

Ny studie försöker hitta rätt läkemedelsdos som kan förebygga bröstcancer

Ny studie försöker hitta rätt läkemedelsdos som kan förebygga bröstcancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer
2016-11-16
Foto: Dreamstime I år får cirka 9 000 kvinnor i Sverige bröstcancer. Många av dem kommer att behandlas med tamoxifen, ett läkemedel som betydligt minskar risken för återfall i sjukdomen. Nu startar en stor forskningsstudie där friska kvinnor kommer att få läkemedlet tamoxifen i förebyggande syfte för att minska risken att drabbas av bröstcancer. Läs hela artikeln här Läs även Ny bröstcancerstudie ska identifiera optimal dos förbyggande läkemedel (nyhet från Skånes universitetssjukhus)
Läs mer

Vem blir sjuk och varför?

Vem blir sjuk och varför?
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?, Övrigt
2016-11-02
Jonas Manjer installerades som professor i kirurgi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning. Risken finns! Epidemiologen sätter siffror på faran och studerar sjukdomars utbredning i befolkningen. Redan detta kan ge värdefull information, men än mer spännande är att undersöka vilka faktorer som påverkar sjukdomsförloppet för att därmed kunna förebygga sjukdomar och deras följder. Epidemiologer studerar oftast risk för att insjukna. Vi har i våra samarbeten också kunnat undersöka hur olika faktorer…
Läs mer

Bröstcancerscreening kan bli bättre och mindre smärtsam

Bröstcancerscreening kan bli bättre och mindre smärtsam
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Kvinnors hälsa, Medicinsk teknik
2016-10-06
De bröstcancerundersökningar som erbjuds kvinnor kan i många fall vara onödigt smärtsamma. Ny forskning från Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus visar att hårt tryck mot bröstet i samband med mammografiscreening inte automatiskt leder till bättre underlag för diagnostik. Varje år inbjuds 100 000-tals kvinnor i åldern 40-74 år till mammografiscreening för att upptäcka onormala förändringar och tumörer i bröstet så tidigt som möjligt. Undersökningarna upprepas med 1,5-2 års mellanrum. Trots det omfattande screeningprogrammet så är…
Läs mer

Rökning kan hämma vanlig behandling mot bröstcancer

Rökning kan hämma vanlig behandling mot bröstcancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Beroenden, Cancer,
2016-06-17
Det är känt att individer som röker tar stora hälsorisker. Nu visar dessutom en ny forskningsstudie vid Lunds universitet att en vanlig behandling mot bröstcancer fungerar sämre hos de patienter som röker, jämfört med icke-rökare.  – Rökarna som fått behandling med aromatashämmare hade tre gånger högre risk att få tillbaka bröstcancern jämfört med icke rökarna som fått samma behandling. I studien såg vi dessutom att rökarna även hade ökad risk att avlida, antingen av bröstcancer…
Läs mer

Vanlig medicin kan ha effekt mot bröstcancer

Vanlig medicin kan ha effekt mot bröstcancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer,
2016-05-19
Statiner är ett kolesterolsänkande läkemedel som nästan en miljon svenskar tar för att minska sin risk för hjärt-kärlsjukdomar. Men kanske statinerna också kunde bli ett läkemedel mot bröstcancer? Det hoppas i alla fall Signe Borgquist, forskare vid Lunds universitet och specialistläkare vid Skånes universitetssjukhus. Med 9 000 nya fall om året är bröstcancer kvinnans vanligaste cancersjukdom i Sverige. Siffran har stigit stadigt i takt med att befolkningen åldras. Att kvinnor föder barn senare, att allt…
Läs mer

Cancermedicin skyddar längre än tidigare känt

Cancermedicin skyddar längre än tidigare känt
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer
2016-05-13
Den som behandlats med läkemedlet tamoxifen efter hormonberoende bröstcancer har större möjlighet att överleva också på lång sikt. Det visar en ny studie från en forskargrupp vid Lunds och Linköpings universitet. – Resultatet leder förhoppningsvis till att fler kvinnor kommer att fullfölja behandlingen, säger läkaren och forskaren Maria Ekholm. Tamoxifen brukar ges som tilläggsbehandling efter hormonberoende bröstcancer för att minska risken för återfall och död i sjukdomen. Hittills har det varit oklart vilken betydelse läkemedlet…
Läs mer