Ny studie tyder på lägre cancerrisk med laktosfri diet

  Foto: Roger Lundholm Risken att drabbas av lung-, bröst- och äggstockscancer är lägre för personer med laktosintolerans. Det visar en ny studie som gjorts av forskare inom Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds universitet och Region Skåne. – Vår studie visar att personer med laktosintolerans, som karaktäriseras av låg konsumtion av mjölk och andra mjölkprodukter, har en minskad risk att drabbas av lung-, bröst- och äggstockscancer, säger Jianguang Ji, docent vid…

Litet enzym styr bröstcancercellers utveckling

bröstcancerceller
Kromosomerna i en cancercell är ofta abnorma, ser annorlunda ut, och är instabila jämfört med friska cellers kromosomer. Det bero på att celldelningen inte fungerar som den ska. I den aktuella studien som handlar om bröstcancer beskriver forskarna en mekanism som kan förhindra att dessa abnormiteter och kromosominstabilitet uppstår i bröstcancerceller. Celldelning är nödvändigt för att en organism ska kunna växa och gamla celler ska kunna bytas ut mot nya. I friska celler är celldelningen…

Vem behöver strålbehandling?

Vem behöver strålbehandling?
Sarok Said, sjuksköterska på Skånes universitetssjukhus i Malmö, agerar statist vid demonstration av en maskin för strålbehandling. Foto: Björn Martinsson Här skriver doktoranden Martin Sjöström själv om sin forskning: Idag överlever de flesta som drabbas av bröstcancer. Tumörerna är mycket olika varandra, därför är det vanligt att man skräddarsyr läkemedelsbehandlingen till varje patient. Däremot vet vi inte så mycket om vem som har nytta av strålbehandling, och 8 av 10 får…

Skräddarsydd behandling ska gynna patienter med bröstcancer

Niklas Loman och Åke Borg,
I Lund pågår sedan några år ett unikt, spännande forskningsprojekt som i framtiden ska förbättra behandlingen för kvinnor med bröstcancer. – Målet är att få fram nya sätt att bedöma bröstcancertumörer och med hjälp av dessa skräddarsy en behandling för varje patient. På så sätt skulle man undvika att patienter får en för mild eller en för tuff behandling. En del kvinnor kanske kan slippa strålning, cytostatika och andra mediciner, medan andra behöver en aggressivare behandling.…

Helhetssyn på patienten kan öppna för skräddarsydd bröstcancervård

Helhetssyn på patienten kan öppna för skräddarsydd bröstcancervård
Varje dag får 15-20 svenska kvinnor reda på att de har bröstcancer. I Sverige är en bröstcancerdiagnos inte längre en dödsdom - nu för tiden lever fortfarande 90 procent av kvinnorna fem år efter att deras bröstcancer blev upptäckt. Sjukvården kan nu genom att analysera enskilda patienters tumörer skräddarsy en behandling som stoppar tumörens tillgång till de tillväxtfaktorer som analyserna visar att den föredrar. Oftast fungerar det väldigt bra. Men ibland beter sig tumörer inte…

Fler får behålla bröstet med bröstbevarande operation

Fler får behålla bröstet med bröstbevarande operation
Vid en bröstcanceroperation tar man bort själva tumören och även en liten del omkringliggande vävnad. Beroende på tumörens storlek och hur mycket bröstväv som tas bort kan det leda till att bröstet efter operationen ser fult eller missbildat ut. I Danmark har man nu börjat använda en ny bröstbevarande behandlingsmetod, s.k. onkoplastisk bröstkirurgi. Den går i korthet ut på att under samma operation, när bröstkirurgen har avlägsnat tumör och omkringliggande vävnad, tar en plastikkirurg vid…

Viss bröstcancer kan ärvas från pappan

Viss bröstcancer kan ärvas från pappan
Foto: Colourbox Kvinnor som drabbas av en viss typ av bröstcancer, så kallad lobulär bröstcancer, har oftare en pappa än en mamma som också fått diagnosen cancer. Detta jämfört med kvinnor med andra typer av bröstcancer.  – Många av de här papporna har fått diagnosen prostatacancer, men det finns även ett samband med andra typer av cancer, säger Carolina Ellberg, doktorand vid avdelningen för onkologi och patologi vid Lunds universitet. Lundaforskaren…

Bröst­can­cer­tu­mör lurar immun- försvaret

Bröst­can­cer­tu­mör lurar immun- försvaret
Redan på ett tidigt stadium kan bröstcancern locka över immunförsvarets celler på sin sida. Immunförsvaret förråder därmed kvinnan istället för att ge skydd, och tumören får möjlighet att växa. Scenariot studeras närmare i en avhandling från Caroline Bergenfelz vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö, Lunds universitet. Hon har undersökt hur immunceller i sina tidiga, omogna stadier agerar tillsammans med cancerceller, och med särskild inriktning på bröstcancer.  - Immunförsvaret måste reagera lagom kraftfullt för att skydda maximalt.…

Nya rön stödjer koppling mellan bröstcancer och sköld­kör­tel­hor­mon

Nya rön stödjer koppling mellan bröstcancer och sköld­kör­tel­hor­mon
Teorin om ett samband mellan sköldkörtelhormon och bröstcancer stöds av en ny avhandling med fördjupade studier från Lunds universitet. Tidigare forskningsstudier har framför allt genomförts på kvinnor som redan drabbats av bröstcancer. Med ambitionen att ytterligare klargöra vilken betydelse blodnivån av sköldkörtelhormon har för utvecklandet av bröstcancer har doktoranden Ada Tosovic därför följt ett stort antal från början friska kvinnor över tid. Totalt närmare 3 900 kvinnor undersöktes avseende sköldkörtelhormoner. Genom att länka individerna till…

Mer information behövs i samband med mammografi

mammografi
Foto: Colourbox Att behöva genomgå kompletterande bröstundersökningar efter mammografi, kan väcka både rädsla och ångest och bli en känslomässig berg- och dalbana. Men efter det att kvinnan fått besked om att inga tecken på bröstcancer hittats, mår fortfarande runt en tredjedel psykiskt dåligt upp till ett år efter det att utredningen blivit klar. Varje år bröstundersöks mer än en halv miljon kvinnor mellan 40-74 år i Sverige genom mammografi. Runt 3 procent av alla kvinnor…