Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Övervikt, bröstcancer – och nya strategier

2019-05-24

Bild på forskaren Signe Borgquist

Bild: Gunnar Menander

Att övervikt kan leda till hjärt-kärlsjukdomar är känt, men studier visar att detta även kan spela en roll vid  bröstcancer. Här berättar Signe Borgquist om sin forskning om detta och om förhoppningen att ett kolesterolsänkande läkemedel ska kunna användas som tilläggsbehandling för att förebygga återfall i bröstcancer i framtiden.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor, ungefär 8 000 kvinnor drabbas om året enbart i Sverige. Signe Borgquist är gästprofessor vid Lunds universitet och professor vid Aarhus universitet i Danmark. Tillsammans med docent Ann Rosendahl vid Lunds universitet forskar hon fram metoder för att förebygga bröstcancer och återfall i sjukdomen.

Till sin hjälp har de två forskarna bland annat en stor befolkningsstudie, Malmö Kost Cancer, med information om cirka 17 000 kvinnor och 12 000 män som, då studien inleddes i början av 1990-talet, var friska. De fick besvara enkäter med frågor om livsstil, mättes, vägdes och fick lämna blodprov. Forskarna har sedan med hjälp av bland annat cancerregistret kunnat observera och se hur det gått för kvinnorna och männen som deltog i studien.

– Det stora antalet deltagare gör att vi forskare får ett unikt underlag att undersöka hur olika livsstilsfaktorer är associerade med risk för cancer. Här får vi utgå från att de flesta deltagarna fortsätter med ungefär samma livsstil resten av livet, förklarar Signe Borgquist.

Vad har ni sett?

– Vi har sett att det finns en något ökad risk att insjukna i bröstcancer vid övervikt och vid fetma. Tyvärr är detta även kopplat till försämrad prognos för de som drabbas. Man ska även komma ihåg att bröstcancer kan bero på flera andra faktorer och att det inte är säkert att en överviktig person drabbas av bröstcancer bara för att han eller hon är överviktig.

Söker mekanismer

Men varför fetma och övervikt ökar risken och vilka mekanismer som är involverade är oklart och något forskare runt om i världen nu försöker förstå. I labbet på Lunds universitet har Signe Borgquist och Ann Rosendahl odlat fettceller tillsammans med bröstcancerceller. Resultaten tyder på att det finns vissa ämnen som utsöndras från fettcellerna som tycks gynna bröstcancercellerna.

– Cancercellerna blir bättre och snabbare på att dela sig och även bättre på att förflytta sig, en egenskap vi helst inte vill se hos cancercellerna. Effekten är starkare vid fettceller från överviktiga än från normalviktiga.

Förhoppningen är att kunna öka förståelsen för vilka ämnen i fettcellerna som gynnar cancern.

Statiner påverkade hur cancercellerna delade sig

De undersöker också om ett kolesterolsänkande läkemedel kan minska risken för att cancern kommer tillbaka. Statiner är vanligtvis läkemedel som används för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Idén om att använda statiner vid bröstcancer stärktes när forskarna i Lund tittade på data från en stor internationell klinisk studie med över 8 000 kvinnor. Kvinnorna hade alla fått bröstcancer efter klimakteriet och då de drabbats av en hormonkänslig cancer behandlades de med anti-hormonläkemedel. Men en del kvinnor fick även statiner mot sitt höga kolesterol.

– Vi såg att det över lag gick bättre för de kvinnor som utöver hormonbehandlingen mot cancer även fick statiner. När vi i labbförsök behandlade cancerceller med statiner kunde vi se att de delar sig långsammare. Vi såg även att cancercellerna från tumörer som inte är känsliga för hormoner, var känsliga för statiner.

”Vi måste veta mer”

I en studie med 50 kvinnor i Lund har forskarna också sett att statiner tycks ha en tumörbromsande effekt. Men även om resultaten är intressanta, dröjer det innan Signe Borgquist som cancerläkare kan ge rekommendationer till patienterna utifrån de här resultaten.

– Vi måste veta mer. Vägen från en första studie till att en ny behandling blir klinisk praxis är alltid lång – och det ska den vara, säger hon.

Däremot borde vi bli redan nu bli bättre på att prata om att man med sin livsstil faktiskt kan sänka eller höja risken att drabbas av cancer, menar Signe Borgquist.

– Inom hjärtvården är man generellt duktigare på att tala om Egentligen är många riskfaktorer vid hjärtsjukdom och cancer desamma: rökning, övervikt, inaktivitet.

Som cancerläkare, vad ger du för råd till dem som drabbats av bröstcancer?

– Många undrar om de kan påverka sin prognos. Som läkare kan jag bara säga saker som det finns vetenskaplig evidens för. Vi vet att fysisk aktivitet kan minska risken för återfall. Jag försöker också tala med patienterna om övervikt. Vi vet att rökning kan minska effekten av strålbehandling, så det ska man sluta med före sådan behandling. Samtidigt får man komma ihåg att vi som onkologer mö- ter människor i en livskris, det kan vara svårt att ändra på sin livsstil just då. Men jag tror att vi skulle kunna göra mycket mer för att förhindra cancer om vi pratade mer om vad man själv kan göra.

Text: TOVE SMEDS