Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Färre lymfkörteloperationer vid bröstcancer

2019-09-19
Illustration: Dreamstime

Forskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus har i nyligen publicerade studier tagit fram beräkningsmodeller för bättre anpassad behandling av lymfkörtlar hos bröstcancerpatienter. De senaste resultaten visar att upp till var tredje operation skulle kunna avvaras. 

Bröstcancer är kvinnans vanligaste tumörsjukdom och i Sverige beräknas var åttonde kvinna att drabbas av sjukdomen under sin livstid.

Lisa Rydén. Foto: Kennet Ruona

– Det är välkänt att kunskap om spridning av bröstcancer till armhålans lymfkörtlar ger viktig information om sjukdomens förlopp och lymfkörtlarna opereras rutinmässigt ut för undersökning. Hos cirka 70 procent av patienterna finner man friska lymfkörtlar och operationen skulle kunna undvikas om lymfkörtlarna istället kan bedömas utan kirurgi, säger Lisa Rydén professor i kirurgi med fokus på bröstcancer vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Viktiga faktorer för sjukdomsspridning

Genetiska uttryck från drygt 3 000 brösttumörer från patienter som inkluderats i den prospektiva Scan-B studien har studerats tillsammans med andra tumör- och patientrelaterade faktorer avseende sambandet med sjukdomsspridning till lymfkörtlarna. Resultaten visade att tumörens storlek och invasion av cancerceller i kärl var väsentliga faktorer för att förutsäga sjukdomsspridningen.

Länk till vetenskaplig artikel: “Prediction of Lymph Node Metastasis in Breast Cancer by Gene Expression and Clinicopathological Models: Development and Validation within a Population Based Cohort

Hos patienter med hormonellt beroende brösttumörer (cirka 80 procent av all bröstcancer) kunde en framtagen beräkningsmodell, baserade på tumörens genetiska profil och rutinmässigt insamlade uppgifter om tumöregenskaper, identifiera 6-7 procent fler kvinnor med friska lymfkörtlar än andra modeller.

Olika typer av bröstcancer

Det finns olika typer av bröstcancer. Luminalcancer, som är beroende av könshormoner som östrogen och progesteron för att växa, är den vanligaste formen. Åtta av tio bröstcancertumörer är luminala.  Andra typer är HER2-positiv bröstcancer (cancercellerna har extra mycket av proteinet HER2, som främjar tumörtillväxten) och trippelnegativ bröstcancer (tumören växer oberoende av östrogen, progesteron eller HER2). Källa: 1177 Vårdguiden
Operation vid bröstcancer: Behandling av bröstcancer börjar ofta med en operation. De flesta kan själva välja om hela bröstet eller bara en del av bröstet ska tas bort. Ofta behöver man bli opererad även i armhålan. Källa 1177 Vårdguiden

Färre operationer

Antalet lymfkörteloperationer skulle i denna patientgrupp därmed kunna reduceras med upp till 30 procent om modellen användes för att förutsäga sjukdomsspridning till lymfkörtlarna, menar artikelförfattarna.

Genom artificiellt neuralt nätverk har tre beräkningsmodeller tagits fram i en separat studie som publicerats i BMC Cancer; en för att identifiera friska lymfkörtlar (där diagnostisk kirurgi potentiellt kan avvaras), en för begränsad sjukdom i lymfkörtlarna (där uttag av ett fåtal diagnostiska lymfkörtlar är tillräcklig) och en för utbredd lymfkörtelsjuklighet med indikation för mer omfattande kirurgi eller primär onkologisk behandling med kemoterapi. Även denna studie visade att beräkningsmodellen för friska lymfkörtlar hade kunnat reducera antalet kirurgiska ingrepp med 30 procent.

Länk till vetenskaplig artikel: “Artificial Neural Network Models to Predict Nodal Status in Clinically Node-Negative Breast Cancer

– Resultaten indikerar att mer individanpassad behandling kan vara ett steg närmare genom att använda beräkningsmodellerna som beslutsstöd. För att säkerställa resultaten för användning i klinisk rutin behövs fortsatta studier i andra patientmaterial för att kunna bekräfta modellernas tillförlitlighet och precision och oberoende utvärdera våra resultat, säger Lisa Rydén.

Text: OLLE DAHLBÄCK

Texten är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet