Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya kliniska kännetecken vid aggressiv bröstcancer

2021-03-12
Bilden är en mikroskopibild av bröstcancerceller där olika typer av celler är färglagda och ses som sammanhängande fält av rött, grönt eller blått.
Bilden föreställer bröstcancerceller som uttrycker en stamcellsmarkör (i grönt) och ett tätt sammanvuxet mitokondrielt nätverk (i rött). Foto: Maciej Ciesla

Forskare från Lunds universitet har upptäckt en ny mekanism där cancerceller kapar metabolismen hos ribonukleinsyra (RNA) för att påverka sin egen ämnesomsättning. Studien förklarar aggressiva kliniska kännetecken i trippelnegativa bröstcancerformer.

RNA-splicing är ett viktigt steg i genuttryck som formar cellens identitet under utveckling och som ofta ändras vid cancer hos människor. Processen utförs av ett komplext maskineri som kallas spliceosom och möjliggör produktion av flera proteiner från enskilda gener. Genom att titta på proteinnivåerna för RNA-splitsfaktorn SF3A3 har forskarna kunnat identifiera olika typer av bröstcancer med hög återfallsrisk och dålig prognos.

– RNA-splicing förändras ofta vid cancer och vi ville därför förstå de grundläggande mekanismerna genom vilka cancerceller kapar spliceosomen för att främja tumörutveckling, förklarar Maciej Ciesla, biträdande forskare och försteförfattare till artikeln.

Forskarteamet fann att förhöjda nivåer av proteinet SF3A3 ledde till splitsförändringar som påverkade gener som är involverade i regleringen av mitokondrier – cellernas energikraftverk.

på bilden ses de tre forskarna. De står bredvid varandra framför stora fönster bakom vilka ses andra byggnader. Cristain Bellodi har mörkt kort hår och skägg och är klädd i grå tröja. Maciej Ciesla står i mitten, även han har mörkt kort hår, bär glasögon och har en mörkblå tröja och jeans. Ana Bosch står längst till höger på bilden och ler stort. Även hon har mörkt hår som verkar vara uppsatt i hästsvans eller knut i nacken. Hon har en kornblå tröja på sig.
Forskarna bakom studien; Cristain Bellodi, Maciej Ciesla och Ana Bosch. Foto: Helena Fritz

Hämmar cellernas tumörogena aktivitet

– Eftersom avreglerad energiproduktion är ett kännetecken för cancer, antog vi att påverkan på SF3A3 skulle hämma metabolismen och bröstcancercellernas tumörogena aktivitet, förklarar forskningsledare Cristian Bellodi.

Oväntat nog såg de att om proteinet SF3A3 blockerades i bröstcancercellerna, påverkades inte bara cellernas ämnesomsättning, utan cellerna uttryckte även gener som var specifika för vissa cancerceller.

– Dessa cancerceller liknar genetiskt de stamceller som initierar cancerutvecklingen, fortsätter Cristian Bellodi.

Förklarar specifika kliniska kännetecken vid svårbehandlade bröstcancerformer

Tillsammans med Ana Bosch, läkare på Skånes universitetssjukhus, analyserade forskarna information från Sweden Cancerome Analysis Network – Breast (SCAN-B), den största populationsbaserade databasen från bröstcancerpatienter i världen. Påfallande nog fann de att SF3A3-proteinnivåer kunde identifiera distinkta typer av bröstcancer, som kännetecknas av en hög risk för återfall och dålig prognos.

– Detta kan förklara specifika kliniska kännetecken vid svårbehandlade bröstcancerformer och ger viktiga insikter om de molekylära mekanismer som anpassar genetisk information som bidrar till tumörutveckling, säger Ana Bosch, som är medförfattare till studien.

Länk till publikationen i tidskriften Molecular Cell Journal:

Oncogenic translation directs spliceosome dynamics revealing an integral role for SF3A3 in breast cancer

Publikationen är ett samarbete mellan Stem Cell Center och Lund Cancer Center vid Lunds universitet.

Text: ALEXANDER DOYLE OCH ÅSA HANSDOTTER

Texten är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet