Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Använder AI för att hitta fler med ökad bröstcancerrisk

2020-10-19

Oktober månad är den internationella bröstcancermånaden. Detta vill vi uppmärksamma genom att lyfta fram Sophia Zackrisson, årets cancerforskare, och hennes forskningsgrupp som arbetar med att utveckla nya metoder för en bättre och mer precis bröstcancerscreening.

Sophia Zackrisson är professor i diagnostisk radiologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö. I flera år har hon forskat för att utveckla nya metoder för en bättre bröstcancerscreening och att med ny avancerad teknik kunna upptäcka tumörer och få en mer exakt diagnostik.

Med olika tekniker mäter forskarna i teamet olika vävnaders styvhet och syremättnad för att få information om förändringar i ett bröst. Med hjälp av AI utvecklar de sätt att granska mammografibilderna genom datoralgoritmer för att radiologer ska kunna få en ännu mer träffsäker screening och effektivare arbetssätt.

3D-metoden ger mer komplett bildinformation

Tillsammans med sin forskargrupp har hon även utvärderat en ny tredimensionell mammografimetod, så kallad brösttomosyntes, för att hitta bröstcancer vid mammografikontroller. 3D-metoden ger cirka femtio bilder per bröst i stället för två som vid vanlig mammografi. En mer komplett bildinformation underlättar för att kunna se tumörerna bättre. På sikt tror forskarna att denna metod helt kommer att ersätta den traditionella mammografin. Med hjälp av AI är förhoppningen även att man kan bedöma en kvinnas risk för få bröstcancer och på så vis personanpassa screeningen med den bästa metoden för individen

Årets cancerforskare

Cancerfonden utsåg i januari 2020 Sophia Zackrisson till årets cancerforskare. Det var femte gången som utmärkelsen delades ut av Cancerfondens forskningsnämnd. Motiveringen löd: ”För enastående forskning om avancerad bilddiagnostik för cancersjukdomar. Sophia Zackrissons vetenskapliga insatser och systematiska utvecklingsarbete pekar mot en framtid där människa och datorer lär av varandra för ännu bättre diagnostik av bland annat bröstcancer.”

Text: TOVE GILVAD

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet

Bild Rosa bandet: iStock/Chinnapong