Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

3D-mammografi – hur ska den användas?

2019-05-24
Bilden jämför två mammografibilder, den ena med 3D-teknik, den andra i 2D
Sophia Zackrisson och hennes forskargrupp undersöker fördelarna med 3D-mammografi och om metoden är kostnadseffektiv. De vill också se om det går att förbättra bildanalysen med hjälp av AI och maskininlärning. Foto: Skånes universitetssjukhus

Röntgenläkaren Sophia Zackrisson och hennes forskargrupp fick under 2018 stort genomslag för resultat de presenterade om screening med 3D-mammografi , så kallad brösttomosyntes. Vad har hänt sedan dess?

2018 presenterades slutresultaten för den stora screeningsstudie som genomförts vid Skånes universitetssjukhus i Malmö 2010-2015. Närmare 15 000 kvinnor deltog i studien som visade att man med 3D-mammografi hittade 34 procent fler bröstcancertumörer jämfört med vanlig mammografi.

Trots de tydliga resultaten är de vetenskapliga och samhällsekonomiska underlagen för att införa screening med 3Dmammografi inte fullständiga. Genom att studera det antal cancerfall som uppstår mellan screeningtillfällen tittar forskarna nu på om brösttomosyntes är bättre än 2D-mammogafi på att upptäcka ”rätt” sorts cancrar och därmed ha ytterligare effekt på att sänka dödligheten i bröstcancer.

Bilden föreställer Sophia Zackrisson
Sophia Zackrisson. Foto: Kim Lindkvist

– De resultat vi har i nuläget pekar i viss mån på att färre cancerfall dyker upp mellan screeningtillfällen om vi använder 3Dmammografi. Men underlaget är för litet och måste kompletteras med fler studier, säger Sophia Zackrisson, överläkare på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

Undersöker vinsten

Resultat från den egna studien kommer därför att slås ihop med andra studier och Sophia Zackrisson räknar med att man har säkrare resultat att presentera under 2020.

Parallellt arbetar forskargruppen tillsammans med hälsoekonomer på Institutet för hälsoekonomi i Lund för att komma fram till om metoden är kostnadseffektiv ur ett samhällsperspektiv. I analysen ska alla perspektiv på 3D-screening belysas och vägas mot varandra. Den kostar pengar att införa och kan även innebära att det kommer att göras fler uppföljningsundersökningar för kvinnorna eftersom man hittar fler tumörer. I gengäld kan metoden leda till att fler fall av bröstcancer upptäcks i tid.

– Vad vinner samhället i livslängd och livskvalitet för de här kvinnorna? Det är en viktig analys som vi gör just nu och som kommer att vara färdig senare i år.

AI och maskininlärning

Sofia Zackrisson och hennes kollegor samarbetar även med ett holländskt forskarlag för att se om man kan ta hjälp av artificiell intelligens, AI, och maskininlärning vid analys av mammografibilder i 2D. Baserat på ett stort dataunderlag och med 101 radiologer från olika länder visade de i en vetenskaplig artikel att AI var lika bra som den genomsnittliga röntgenläkaren att hitta och utesluta cancer i ett material som innehöll både screeningundersökningar och undersökningar på patienter med symtom. Nu har forskarna även testat AI på 2D-mammografidelen av sin screeningstudie och visat att om information från AI användes skulle man kunna minska antalet fall som behövde granskas och även andelen ”falska alarm”.

– En stor arbetsbörda i screeningarbetet är att analysera alla bilder och de allra flesta innehåller inga tecken på cancer. Samtidigt finns det en brist på radiologer, därför hade det varit bra om vi kunde kombinera det manuella granskningsarbetet med AI.

Tillsammans med sin forskargrupp går hon nu vidare och tittar på hur man kan kombinera 3D-mammografi med AI. Det är viktigt eftersom det tar längre tid att granska 3D- jämfört med 2D-mammografibilder.

– Teoretiskt sett borde resultaten bli ännu bättre med 3D eftersom det finns mer information i bilderna. Men vi vet inte ännu, säger Sophia Zackrisson.

Text: MAGNUS ASPEGREN