Dagböcker viktiga i barnmorskeutbildningen

Dagböcker viktiga i barnmorskeutbildningen
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Fostret och det nyfödda barnet, Kvinnor, Månadens vetenskapliga artikel, Reproduktion och graviditet
2015-03-31
Foto: Colourbox Alla som varit med om en förlossning vet hur viktigt det är med en stöttande barnmorska som är lyhörd och kan anpassa sig efter de blivande föräldrarnas önskemål - utan att tumma på säkerheten. Det ställer stora krav på barnmorskans förmåga att kunna hantera komplexa situationer och är en viktig del i barnmorskeutbildningen. Reflekterande dagböcker kan vara ett viktigt hjälpmedel under utbildningen. - Vårt mål är att utbilda barnmorskor som har ett reflektivt…
Läs mer

Kvinnors livssituation sämre än mäns efter hjärtinfarkt

Kvinnors livssituation sämre än mäns efter hjärtinfarkt
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Kvinnor
2014-11-04
Foto: Johnér När kvinnor får hjärtinfarkt är de oftast betydligt äldre än de män som drabbas. De har också svårt att urskilja symtomen på en infarkt och i stället för att söka hjälp, stannar de hemma så länge som möjligt. Många gånger kontaktar de sina barn för att få hjälp med ett beslut om att åka till sjukhus eller inte. – Kvinnor i åldern 70–80 år relaterar inte sina symtom till en hjärtinfarkt. De känner sig trötta, orkeslösa…
Läs mer

Kvinnan gravid – då blir mannen mindre fysiskt aktiv

Kvinnan gravid – då blir mannen mindre fysiskt aktiv
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Kvinnor
2014-09-12
Foto: Colourbox Att kvinnan ändrar sina motionsvanor i samband med graviditet är välkänt, men om havandeskapet även påverkar mannens fysiska aktivitet har varit outforskad mark ända fram tills nu. I en ny forskningsstudie publicerad i tidskriften Public Health konstaterar folkhälsovetaren Katarina Sjögren Forss att också mannen lägger om sina vanor. Studien ingår som en del i en doktorsavhandling framlagd vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö på Lunds universitet. Män börjar röra sig mindre Resultaten…
Läs mer

Förlossningsläkare blir doktor på kejsarsnitt

Förlossningsläkare blir doktor på kejsarsnitt
Nyckelord:
Kategori: Fostret och det nyfödda barnet, Kvinnor, Reproduktion och graviditet
2014-04-15
I takt med att kejsarsnitt blivit vanligare har frågan om vilket förlossningssätt kvinnan ska välja om hon föder fler barn blivit allt viktigare. Förlossningsöverläkaren Marie Carlsson Fagerberg på Lasarettet i Ystad har utvecklat en modell som räknar ut vilka kvinnor med tidigare kejsarsnitt som bör klara en vaginal förlossning utan komplikationer. Länk till hela artikeln  
Läs mer

Mer än var tredje kvinna har utsatts för sexuellt tvång

Nyckelord:
Kategori: Kvinnor, Sexuell hälsa
2014-02-10
I en ny enkätstudie från Lunds universitet uppgav mer än var tredje kvinna i åldern 18-29 år att de någon gång blivit utsatt för en sexuell handling mot sin vilja. Studien visar också att de utsatta personerna mådde betydligt sämre än andra unga. Hittills har få studier genomförts i Sverige som visar i vilken grad ungdomar och unga vuxna utsatts för sexuella handlingar mot sin egen vilja. De nu aktuella resultaten är en del av…
Läs mer

Skolgympan har effekt genom hela livet

Skolgympan har effekt genom hela livet
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barn och ungdomar, Kvinnor, Livsstilssjukdomar och beroenden, Vad forskar du om
2013-10-31
Att ha lågt betyg i gymnastik i grundskolan, kan det ha betydelse för hälsan när man är äldre? Simon Timpka som studerade till läkare blev nyfiken och tänkte sig forska i ämnet en sommar eller två. Men fastnade och nu 5 ½ år senare är han nybliven doktor i ortopedi vid Lunds universitet på en koppling få verkar ha studerat innan: samband mellan skolbetyg i gymnastik och besvär från rörelseorganen senare i livet. Simon Timpka…
Läs mer

Vad är normal bröstmjölk?

Nyckelord: , ,
Kategori: Infektioner, Kvinnor
2013-09-03
Mjölkstockning är nära förknippat med överanvändning av antibiotika, framför allt i ett globalt perspektiv. Många kvinnor självläker dock men idag vet man inte varför. Att kunna skilja ut de kvinnor som verkligen behöver antibiotika skulle leda till kraftigt minskad antibiotikaanvändning. Barnmorskan Linda Kvist och den internationella forskargrupp hon tillhör har fått ett stort forskningsanslag från USA:s National Science Foundation. Gruppen ska försöka svara på om det finns en normal bakteriepopulation i bröstmjölken och vad som händer i bröstet…
Läs mer

Mer våld med dödlig utgång mot utlandsfödda kvinnor

En kvinna blir slagen av en man
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Kvinnor, Övrigt
2013-04-12
Utlandsfödda kvinnor utsätts för mer våld än kvinnor födda i Sverige. Skillnaden är störst vid tyngre våld med dödlig utgång, visar en ny avhandling från Lunds universitet. Foto: Colourbox I avhandlingen undersöktes våld mot utlandsfödda kvinnor i Sverige för första gången i ett brett befolkningsperspektiv. - Många utlandsfödda kommer från länder där jämställdheten är lägre än i Sverige. Jag ville undersöka om det finns skillnader i våld mot kvinnor och resultaten visar att utlandsfödda kvinnor…
Läs mer

Idrottande kvinnor som äter för lite

Balettdansös värmer upp
Nyckelord: , ,
Kategori: Kvinnor, Leder, muskler och skelett
2012-12-17
Foto: Colourbox – På lång sikt får det här allvarliga hälsomässiga konsekvenser, du kan bli steril och du får stressfrakturer, benbrott, på grund av att ditt skelett är nedsatt, säger Anna Melin, doktorand vid Köpenhamns universitet till Ekot. I en svensk-dansk studie har Anna Melin tillsammans med sjukgymnasten och forskaren Åsa Tornberg vid Lunds universitet studerat elitidrottande kvinnors energiintag. Deras resultat visar att nästan hälften av de elitidrottande kvinnorna som ingick i studien åt alldeles…
Läs mer

Ägg som handelsvara

Susanne Lundin
Nyckelord: ,
Kategori: Kvinnor, Reproduktion och graviditet
2012-11-06
Foto: Roger Lundholm Fattiga kvinnor som luras till att sälja sina ägg till en orimligt låg ersättning, utan ordentlig information om eventuella risker och biverkningar och som kanske får men för livet – det har väl inget med oss i Sverige att göra eller…?  – Vi ska inte tro att vi i lilla Sverige inte har något att göra med den gråzonsartade eller till och med illegala handeln med ägg. Vi är också en del…
Läs mer