Kvinnor

Kvinnors livssituation sämre än mäns efter hjärtinfarkt

Publicerad: 2014-11-04 Kvinnors livssituation sämre än mäns efter hjärtinfarkt

När kvinnor får hjärtinfarkt är de oftast betydligt äldre än de män som drabbas. De har också svårt att urskilja symtomen på en infarkt och i stället för att söka hjälp, stannar de ...

Läs artikeln

Kvinnan gravid – då blir mannen mindre fysiskt aktiv

Publicerad: 2014-09-12 Kvinnan gravid – då blir mannen mindre fysiskt aktiv

Foto: Colourbox Att kvinnan ändrar sina motionsvanor i samband med graviditet är välkänt, men om havandeskapet även påverkar mannens fysiska aktivitet har varit outforskad mark ända fram tills nu. I en ny ...

Läs artikeln

Förlossningsläkare blir doktor på kejsarsnitt

Publicerad: 2014-04-15 Förlossningsläkare blir doktor på kejsarsnitt

I takt med att kejsarsnitt blivit vanligare har frågan om vilket förlossningssätt kvinnan ska välja om hon föder fler barn blivit allt viktigare. Förlossningsöverläkaren Marie Carlsson Fagerberg på Lasarettet i ...

Läs artikeln

Mer än var tredje kvinna har utsatts för sexuellt tvång

Publicerad: 2014-02-10

I en ny enkätstudie från Lunds universitet uppgav mer än var tredje kvinna i åldern 18-29 år att de någon gång blivit utsatt för en sexuell handling mot sin vilja. ...

Läs artikeln

Skolgympan har effekt genom hela livet

Publicerad: 2013-10-31 Skolgympan har effekt genom hela livet

Att ha lågt betyg i gymnastik i grundskolan, kan det ha betydelse för hälsan när man är äldre? Simon Timpka som studerade till läkare blev nyfiken och tänkte sig forska ...

Läs artikeln

Vad är normal bröstmjölk?

Publicerad: 2013-09-03

Mjölkstockning är nära förknippat med överanvändning av antibiotika, framför allt i ett globalt perspektiv. Många kvinnor självläker dock men idag vet man inte varför. Att kunna skilja ut de kvinnor ...

Läs artikeln

Mer våld med dödlig utgång mot utlandsfödda kvinnor

Publicerad: 2013-04-12 En kvinna blir slagen av en man

Utlandsfödda kvinnor utsätts för mer våld än kvinnor födda i Sverige. Skillnaden är störst vid tyngre våld med dödlig utgång, visar en ny avhandling från Lunds universitet. Foto: Colourbox I avhandlingen undersöktes ...

Läs artikeln

Idrottande kvinnor som äter för lite

Publicerad: 2012-12-17 Balettdansös värmer upp

Foto: Colourbox – På lång sikt får det här allvarliga hälsomässiga konsekvenser, du kan bli steril och du får stressfrakturer, benbrott, på grund av att ditt skelett är nedsatt, säger Anna ...

Läs artikeln

Ägg som handelsvara

Publicerad: 2012-11-06 Susanne Lundin

Foto: Roger Lundholm Fattiga kvinnor som luras till att sälja sina ägg till en orimligt låg ersättning, utan ordentlig information om eventuella risker och biverkningar och som kanske får men för ...

Läs artikeln

När babylyckan inte vill infinna sig

Publicerad: 2012-11-06 När babylyckan inte vill infinna sig

Alla rum i den stora villan på Fridhem i Malmö är inredda med madrasser på golvet och gott om leksaker. Somliga har också skötbord. – Skötbordet är väldigt användbart. Babyn kommer ...

Läs artikeln

Sida 1 av 212
Sök artiklar i denna kategori:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede