Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ultraljudsundersökning minskar oro hos kvinnor som gjort kejsarsnitt

2022-09-28
kvinna håller litet barn på armen. Hennes mage är bar och längs med byxlinningen ser man ett ärr e
Foto: iStock/Regina Burganova

Det är vanligt att kvinnor som gjort kejsarsnitt känner en oro över hur livmodersärret läker och hur de ska klara en ny graviditet och förlossning. I en ny studie har kvinnor i Skåne erbjudits ultraljudsundersökning och samtal med en obstetriker några månader efter kejsarsnittet. Resultatet: Oron och ångesten minskade betydligt inom gruppen.

– På efterkontrollen hos barnmorskan är det lätt att fokus hamnar på annat; på amning, hur kvinnan mår, hur det känns i magen, men de får inte så mycket information om hur livmodern läkt. För många kvinnor skapar det en osäkerhet: ”Håller det för nästa gång?” säger Karin Sjöström, psykiatriker och docent i vårdvetenskap vid Malmö universitet.

Hon ingår i en forskargrupp vid Lunds och Malmö universitet som för några år sedan inledde ett arbete för att utreda om det går att förutse risken för komplikationer vid senare graviditeter hos kvinnor som förlösts med kejsarsnitt.

– Kvinnorna fick träffa en obstetriker sex till nio månader efter kejsarsnittet. Under mötet undersökte obstetrikern ärret noggrant, gjorde en ultraljudsundersökning och kunde bekräfta för kvinnorna att det såg bra ut inför en ny graviditet. De erbjöds även uppföljning vid en ny graviditet.

Ångesten sjönk hos samtliga efter besöket

Sammanlagt 1000 kvinnor som genomgått kejsarsnitt undersöktes med en ultraljudsundersökning och fick samtidigt ett samtal med en obstetriker. För att studera ångestnivåerna hos gruppen undersöktes 147 kvinnor genom att de fick fylla i ett standardiserat formulär om ångestkänslighet och akut oro och ångest före och efter undersökningen.

– Vi kan se att ångesten sjönk hos samtliga efter besöket, till och med de som hade riktigt hög ångest kom ner till normala nivåer – och det är inte lätt att åstadkomma bara på ett vårdbesök.

– Det vi också kan se är att ett stödjande samtal med en obstetriker, följt av en ultraljudsundersökning av livmodersärret, minskar ångestnivåerna bland kvinnor som gjort kejsarsnitt, särskilt hos dem som har en ökad ångestkänslighet.

Stärkande samtal kan göra stor skillnad

Enligt Karin Sjöström visar studien att både samtalet och undersökningen fyller en viktig funktion. Inte minst eftersom obstetrikern kunde stärka kvinnorna inför framtida förlossningar. Tanken är att denna undersökning skall kunna implementeras i vården efter kejsarsnitt, medföra minskade kostnader för framtida förlossningar och skapa trygghet för kvinnor som fött med kejsarsnitt.

– Det finns en stor oro hos de här kvinnorna. De tror inte att de kommer klara en vaginal förlossning och vill ha ett nytt kejsarsnitt nästa gång de väntar barn, trots att upprepade snitt innebär ökade risker, säger Karin Sjöström.

– Just ett stödjande och stärkande samtal kan göra stor skillnad här. Förhoppningsvis kan det minska stressen för kvinnorna nästa gång de blir gravida.

Länk till den vetenskapliga publikationen. Anxiety reduction through obstetric consultation combined with ultrasound examination in women after cesarean section

Text: ANNA DAHLBECK

Artikeln är tidigare publicerad vid Malmö universitet