Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

TEMA: Stressens funktion och fara

2017-05-16

Stressen har spelat något av en huvudroll i samhällsdebatten under senare år. Den kan orsaka lidande och skapar höga sjukskrivningstal i statistiken. Samtidigt som faran med långvarig stress är kännbar, så är stressen i sig livsnödvändig. Vi på Vetenskap och hälsa vill göra forskningen intressant och lättillgänglig för allmänheten, och i det här numret fokuserar vi på stress.

Stressen är en omedelbar reaktion som mobiliserar kroppen vid fara och gör att vi skärper oss när vi står inför situationer vi upplever som obehagliga. Men ibland blir stressen för mycket. Den kan då sätta sina spår på många ställen i kroppen. Hur påverkas vi av stressen, hur kan vår arbetsplats utformas för att främja hälsa och motverka stress? Och vilka friskfaktorer kan hjälpa oss att hantera stressen bättre? I det här numret får du träffa forskare vars arbete går ut på att hela tiden förbättrar kunskapen om stress.

Trevlig läsning!

Läs artiklarna på webben genom att klicka på artikelrubrikerna nedan eller läs den layoutade tidningen som pdf (i högerkolumnen)

INNEHÅLL

Kroppens stressystem i korthet

Pia Dellson ”bröt hjärnan”

Därför ska du inte prioritera bort det roliga

Så påverkar stressen hjärta och blodkärl

Krymper hjärnan?

Fysisk träning lika effektiv som läkemedel eller terapi

Utmattningssyndrom kan försämra vår förmåga att reglera stress

Stressens effekt svårmätt

Blir vi lättare förkylda om vi stressar?

Brist på återhämtning det stora problemet

Se över din vardagsstress

Spänningshuvudvärk hos yngre barn

Stressad tarmflora?

Sömndoktorn om hur du får god nattsömn

Genernas roll väntar på förklaring

Mindfulness lika effektivt som KBT

Kultur på recept

Motstridiga resultat om yoga

Minska oron hos närstående

Må bra av virtuella upplevelser

När stressen sätter sig i käkarna

De studerar samband mellan stress och suicid

Copingstrategi kopplad till ökad risk för suicid

Många migranter upplever stress

Det gränslösa arbetslivet

Så mår vi bättre på jobbet

Organisationen avgörande för en god arbetsmiljö

Sambandet mellan stress och diabetes

Därför mår vi dåligt av att pendla

Metoder för snabbare återgång till arbete

Den gränslösa cybermobbningen


Lyssna på Vetenskap och hälsas podd om stressforskning