Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nytt nummer av Aktuellt om vetenskap & hälsa!

2010-11-04

De ger hopp åt människor som plågas av depression och mani

Depression och mani - tema för Forskningens dag 2010Den nyss så livströtte familjefadern spelar plötsligt bort familjens alla tillgångar. Barn förlorar trygghet och tillit. För andra döljs djup depression av drogmissbruk.

Depression är en av våra vanligaste folksjukdomar. Den som har bipolär sjukdom lever med ständiga känslosvängningar.

Men många får hjälp att leva fullt normala liv, och forskarna blir allt bättre på att finna verksamma metoder att lindra och bota.

Om depression och mani handlar höstens nummer av Aktuellt om vetenskap & hälsa.

Innehållsförteckning

Depression en folksjukdom

Skapa nätverk i området och förebygg depression

Det går att påverka depressiv läggning

Tonårssjukdom kan sätta spår i vuxenlivet

När en diagnos döljer en annan

I mästares sällskap …

Lär känna din egen sårbarhet

Gott hopp om ett bättre liv

Självmordsbenägen mäter sin egen risk

Ett liv fyllt av svåra depressioner

Inflammationsdämpande mot depression

Njurarna måste kontrolleras

Modern ECT hjälp mot djup depression

Verkligheten får färg tack vare tunn elektrod

Psykoterapi mot depression?

Tidigare diagnos med hjälp av livskarta

Medicinera under graviditeten?

Borderline – en omtalad diagnos

Självskador och depression – risk för onda cirklar

Fel genvariant ökar risken

Barn kan behöva långsiktigt stöd

Huntingtons sjukdom ger också depression

BUP måste ge mer stöd åt föräldrar

Lundbystudien kartlade risk för depression