Medicinera under graviditeten?

Share |

Medicinera under graviditeten?

Foto: Matton

Bör en kvinna som tar läkemedel mot psykiska problem sluta med medicinerna om hon blir gravid?

Ja, hette det förr – men nej, inte nödvändigtvis, heter det numera.

Kvinnan ska troligen fortsätta med sina mediciner, men följas noga av läkare under graviditeten.

Hela 10–20 procent av alla blivande eller nyblivna mammor lider av psykisk ohälsa, visar olika befolkningsstudier. Det betyder inte att alla mår så dåligt att de sökt vård för sina problem. Men faktum är att det blivit allt vanligare att kvinnor som medicineras mot psykiska sjukdomar får barn.

– Kvinnor med en depression kan med dagens läkemedel må så bra att de vill skaffa barn. Därför ser vi nu en dramatisk ökning av barn vars mödrar tagit antidepressiva medel under graviditeten, förklarar farmakologiforskaren Margareta Reis.

Hon arbetar idag i Linköping men var tidigare vid Lunds universitet. Där har hon tillsammans med Bengt Källén, internationellt känd forskare i reproduktionsepidemiologi (befolkningsstudier kring graviditet, foster och nyfödda), studerat hur psykofarmaka påverkar en graviditet.

Samråd med läkare

Resultaten visar att det finns en sådan påverkan. Barn till mammor som tagit antidepressiva läkemedel föds oftare för tidigt och väger också jämförelsevis mindre. Men alla kvinnor i studierna åt inte psykofarmaka under hela sin graviditet, så det är svårt att avgöra om effekten på barnen beror på medicinerna eller på sjukdomen i sig.

En depression påverkar nämligen fostret negativt på samma sätt, med en ökad risk för att barnet föds för tidigt och väger för lite.

– Oavsett vilket är det viktigt att komma ihåg att kvinnor med obehandlade depressioner har svårt att knyta an till sina barn när de väl är födda, säger Margareta Reis.

Om kvinnan i samråd med sin läkare väljer att fortsätta medicineringen under graviditeten, så tycker hon att mödravårdspersonalen och kvinnans närstående inte bör skrämma eller avråda henne utan snarare stötta henne i detta ibland svåra beslut.

Att avsluta en pågående läkemedelsbehandling när man blivit med barn kan i vissa fall göra mer skada än nytta. Det kan t.ex. leda till ett återfall i en mycket djup depression med åtföljande självmordsrisk.

En gammal myt som gör stor skada är idén om den lyckliga blivande modern.

– Att bära på en depression är tungt i sig, både psykiskt och socialt. Om omgivningen förväntar sig att man som blivande mor också ska stråla av lycka blir situationen dubbelt tung, menar Margareta Reis.

Täta återbesök

Kombinationen av kvinnor i fertil ålder och psykofarmaka ställer dock stora krav på läkarna, menar hon. Somliga läkemedel ger en viss risk för missbildningar på foster, och bör inte ges som förstahandsmedel till kvinnor som kan tänkas bli med barn – i varje fall inte utan att läkaren och patienten diskuterar igenom riskerna och hur de kan förebyggas genom preventivmedel.

Kvinnor med depression, den i särklass vanligaste psykiska sjukdomen, bör också följas upp med täta återbesök under graviditeten.

– När kvinnans kropp ökar i vikt mot slutet av graviditeten kan blodets koncentration av ett läkemedel sjunka kraftigt. Då kan dosen behöva ändras så att hon inte återfaller i depression, säger Margareta Reis.

Som expert på psykofarmaka för gravida kvinnor får hon många frågor från läkare och andra inom vården. Hon har också samman med Lars Häggström skrivit en bok som redovisar dagens kunskaper på området.

Text: INGELA BJÖRCK

En kommentar till “Medicinera under graviditeten?”

  1. http://enbentdrottningilandetingenstans.wordpress.com/ skriver:

    Intressant artikel om oerhört viktigt ämne. I samband med min första graviditet publicerade DN resultaten av en ny studie som visade att SSRI preparat ökar risken för fosterskador. Som blivande föräldrar försätts man i en omöjlig valsituation. Personligen valde jag att sluta med Zoloft, efter 8 års medicinering och genomgick två graviditer och förlossningar utan medicin. Konsekvenserna blev för vår familj ohanterbara. Efter mitt andra barn var jag så djupt deprimerad att jag var självmordsbenägen. Det är underligt att det kan gå så långt under insyn av såväl MVC, BVC och BUP och det är tyvärr en signal om att behovet av stöd och uppföljning tyvärr inte fungerar såsom det bör i praktiken. Om man dessutom ser på saken ur ett anknytningperspektiv, vilket ni även för fram i artikeln http://www.vetenskaphalsa.se/barn-kan-behova-langsiktigt-stod/ så inser man att det finns mer än födelsevikt att ta hänsyn till i sådana här beslut.

Margareta Reis

En gravid kvinna kan fortsätta ta psykofarmaka om hon får klartecken av sin läkare, menar Margareta Reis. Foto: Ingela Björck.

RELATERAT MATERIAL

Läs mer

Poster från Forskningens dag 2010: Antidepressiva medel vid graviditet och amning

Poster från Forskningens dag 2010 - Antidepressiva läkemedel vid graviditet och amning

Sjukvårdsrådgivningen om depression

Vetenskaplig information

Margareta Reis forskning

PATIENTFÖRENINGAR

Libra www.libraiskane.se

Balans Malmö balansmalmo@gmail.com

Bipolarna www.bipolarna.se

Läs mer om andra patientföreningar på Psykiatri Skånes hemsida

Tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artikeln är tidigare publicerad i tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa november 2010. Den är tematisk och kommer ut två gånger per år. Temat för det senaste numret är Depression och mani.

Tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Mer om tidskriften

Ladda ner Aktuellt om vetenskap & hälsa november 2010. Tema: Depression och mani

Innehållsförteckning för samtliga artiklar i det senaste numret

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Med fokus på bipolär sjukdom
Med fokus på bipolär sjukdom
Deltagarna för forskningen framåt
Deltagarna för forskningen framåt
Universitetshuset i Lund. Foto: Mikael Risedal
Nya professorer vid Medicinska fakulteten ht 2014
Röntgenbild av knä. Foto: Colourbox
Benskörhet drabbar många

Vad forskar du om?