Bronkmusklerna viktiga vid infektioner

Bronkmusklerna viktiga vid infektioner
Nyckelord: ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Feature, Lungor och luftvägar
2015-05-12
När en astmapatient får ett anfall, så är det bronkernas muskelceller som drar ihop sig i kramp. Men dessa celler bidrar också till astma- och KOL-patienters reaktioner på virusinfektioner. Bronkmuskelcellerna har receptorer som reglerar produktionen av proteiner som är både till nytta och till skada för kroppen, visar ny forskning från Lunds universitet. Vanliga förkylningar är obehagliga men inte farliga för de flesta. Ett undantag är patienter med astma eller KOL. För dem kan en…
Läs mer

På jakt efter förkylningens ”startnyckel”

Lena Uller
Nyckelord: , ,
Kategori: Infektioner, Lungor och luftvägar, Vad forskar du om?
2014-06-26
Foto: Colourbox Ju mer man vet om exakt vad som händer i kroppen vid en förkylning, desto större är möjligheterna att hejda den kaskad av skeenden som kan vara direkt farlig för personer med luftvägsproblem. Så resonerar en forskargrupp ledd av docent Lena Uller. Hennes doktorand Angelica Brandelius beskriver i sin avhandling ett visst protein som kan vara en "startnyckel" för inflammation i luftvägarna. Proteinet kallas TSLP och förekommer i höga…
Läs mer

Alkohol misstänks försämra lungfunktionen ytterligare hos rökare

Sophia Frantz
Nyckelord: , , ,
Kategori: Livsstilssjukdomar och beroenden, Lungor och luftvägar, Vad forskar du om?
2014-05-26
Foto: Colourbox Kombination av rökning och alkohol misstänks bidra till sämre lungfunktion. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet. Vad händer med lungfunktionen bland rökare som än så länge mår ganska bra och inte upplever några större problem med andning och luftvägar? Den frågan har doktoranden Sophia Frantz velat besvara. Bakgrunden är ett intresse för den stora folksjukdomen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Än så länge finns det ganska lite…
Läs mer

Hjärtmediciner kan både hjälpa och stjälpa KOL-sjuka

Syrgastuber
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Lungor och luftvägar, Månadens vetenskapliga artikel
2013-08-29
Patienter med svår KOL är inte sällan multisjuka och behandlas även för andra sjukdomar, ofta hjärt-kärlproblem. Men vet man egentligen vad hjärt-kärlmedicinerna har för effekt på grundsjukdomen?  I en unik studie på svårt sjuka KOL-patienter har forskarna visat att vissa hjärt-kärlmediciner kan ha positiv effekt medan andra kan försämra tillståndet för KOL-patienter. – Vår studie är unik eftersom vi har följt svårt sjuka patienter. Normalt brukar så svårt sjuka inte tas med i den här…
Läs mer

Doktorn svarar om andningsvägarnas sjukdomar

Doktorn svarar om andningsvägarnas sjukdomar
Nyckelord: , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Feature, Filmer, Lungor och luftvägar
2013-06-17
Vi har just lämnat bakom oss en besvärlig vår för pollenallergiker. Och nu närmar sig sommaren då många kan känna av gräspollenallergi. Vad kan man göra åt det själv - och när är det dags att söka läkare? Om man slutar röka, kan man slippa att drabbas av KOL då? Och är man mer infektionskänslig om man har KOL? Få svar på dessa och många andra frågor om andningsvägarnas sjukdomar…
Läs mer

KOL-patienter riskerar farliga bakterieinfektioner

Röntgenbild av lunga
Nyckelord:
Kategori: Feature, Infektioner, Lungor och luftvägar
2013-01-15
Foto: Colourbox Att KOL-patienter löper högre risk för luftvägsinfektioner är väl känt. Men de har också en högre risk för andra bakterieinfektioner, som tuberkulos och infektioner med bland annat pneumokocker och stafylokocker som kan leda till allvarliga sjukdomstillstånd. Det framgår av en doktorsavhandling från Lunds universitet. Förkortningen KOL står för "kroniskt obstruktiv lungsjukdom" och gör att patienterna får svårt att andas. Men sjukdomen påverkar inte bara lungorna utan även andra organ. Den är också kopplad…
Läs mer

KOL-sjuka får i sig mer avgaser än friska

bilkö
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Lungor och luftvägar
2012-08-17
Personer som lider av lungsjukdomen KOL får i sig mer avgaspartiklar och luftföroreningar än friska personer. Det visar en ny studie från Lunds universitet. Fenomenet kan delvis förklara KOL-patienters ökade känslighet för smutsig luft. Huvudförklaringen till det ökade intaget av luftföroreningar är att de måste andas in mer luft för att klara kroppens syretillförsel. Ond cirkel – Det ökade andningsbehovet blir en ond cirkel, säger Jakob Löndahl, forskare i aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola och…
Läs mer

Arbetsrelaterade lung- och luftvägssjukdomar

damm från grävmaskin
Nyckelord: , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Feature, Lungor och luftvägar
2012-06-28
En av fem vuxna som drabbas av astma, får det på grund av sitt arbete. Och nästäppa och snuva är mycket vanligare. Damm, mögel, lösningsmedel och andra ämnen i luften är ofta orsaker. Sjukdomar i lungor och luftvägar som följd av miljöexponering är beskrivna sedan flera hundra år tillbaka. Trots detta är problemen fortfarande högst aktuella. Hälften av de remisser som kommer till Arbets- och miljömedicin gäller patienter med…
Läs mer

Se föreläsning om folksjukdomen KOL på webben

Illustration av lungor
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Filmer, Lungor och luftvägar
2011-12-15
Varför får man KOL och vilka behandlingsmöjligheter finns nu och i framtiden? Dessa frågor behandlades när PIL (Patientforum Information och Lärande) och Hjärt-lungföreningen i Lundabygden arrangerade en föreläsningskväll om folksjukdomen KOL. Föreläsningen filmades och kan ses i efterhand på Eftersändning av PIL-föredrag om sjukdomen KOL. Från den 8 december 2011 18.30-20.00
Läs mer

”Vakthundsceller” som bara väntar på att explodera

Cecilia Andersson
Nyckelord: , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Lungor och luftvägar
2011-11-01
I de delar av kroppen som vi exponerar mot omvärlden – huden, tarmarna och luftvägarna – finns det celler som ligger som vakthundar och väntar på att få reagera på främmande ämnen, bakterier, virus och parasiter. Inom loppet av någon sekund kan de explodera om de stöter på något som upplevs farligt för kroppen.  …
Läs mer