KOL

Hjärtmediciner kan både hjälpa och stjälpa KOL-sjuka

Publicerad: 2013-08-29 Hjärtmediciner kan både hjälpa och stjälpa KOL-sjuka

Patienter med svår KOL är inte sällan multisjuka och behandlas även för andra sjukdomar, ofta hjärt-kärlproblem. Men vet man egentligen vad hjärt-kärlmedicinerna har för effekt på grundsjukdomen?  I en unik studie ...

Läs artikeln

Doktorn svarar om andningsvägarnas sjukdomar

Publicerad: 2013-06-17 Doktorn svarar om andningsvägarnas sjukdomar

Vi har just lämnat bakom oss en besvärlig vår för pollenallergiker. Och nu närmar sig sommaren då många kan känna av gräspollenallergi. Vad kan man göra åt det själv - och ...

Läs artikeln

KOL-patienter riskerar farliga bakterieinfektioner

Publicerad: 2013-01-15 KOL-patienter riskerar farliga bakterieinfektioner

Foto: Colourbox Att KOL-patienter löper högre risk för luftvägsinfektioner är väl känt. Men de har också en högre risk för andra bakterieinfektioner, som tuberkulos och infektioner med bland annat pneumokocker och ...

Läs artikeln

KOL-sjuka får i sig mer avgaser än friska

Publicerad: 2012-08-17 KOL-sjuka får i sig mer avgaser än friska

Personer som lider av lungsjukdomen KOL får i sig mer avgaspartiklar och luftföroreningar än friska personer. Det visar en ny studie från Lunds universitet. Fenomenet kan delvis förklara KOL-patienters ökade ...

Läs artikeln

Arbetsrelaterade lung- och luftvägssjukdomar

Publicerad: 2012-06-28 Arbetsrelaterade lung- och luftvägssjukdomar

En av fem vuxna som drabbas av astma, får det på grund av sitt arbete. Och nästäppa och snuva är mycket vanligare. Damm, mögel, lösningsmedel och andra ämnen i luften ...

Läs artikeln

Se föreläsning om folksjukdomen KOL på webben

Publicerad: 2011-12-15 Se föreläsning om folksjukdomen KOL på webben

Varför får man KOL och vilka behandlingsmöjligheter finns nu och i framtiden? Dessa frågor behandlades när PIL (Patientforum Information och Lärande) och Hjärt-lungföreningen i Lundabygden arrangerade en föreläsningskväll om folksjukdomen KOL. Föreläsningen ...

Läs artikeln

”Vakthundsceller” som bara väntar på att explodera

Publicerad: 2011-11-01 ”Vakthundsceller” som bara väntar på att explodera

I de delar av kroppen som vi exponerar mot omvärlden – huden, tarmarna och luftvägarna – finns det celler som ligger som vakthundar och väntar på att få reagera på ...

Läs artikeln

Immunförsvaret – kroppens egna soldater

Publicerad: 2011-11-01 Immunförsvaret – kroppens egna soldater

– Lungans försvar är betydligt mer komplext än man tidigare har trott. Sjukdomar som astma och KOL leder till långvariga förändringar i lungornas immunförsvar. Vävnaden infiltreras av immunförsvaret som inte ...

Läs artikeln

Kännetecken för KOL respektive astma

Publicerad: 2011-11-01 Kännetecken för KOL respektive astma

KOL och astma har många likartade drag. De skadar lungorna på delvis samma sätt, och ger samma symtom i form av svårigheter att andas. Men de har också skillnader. Astma ... drabbar ...

Läs artikeln

Det behövs fler skonsamma metoder för att undersöka lungornas olika delar

Publicerad: 2011-11-01 Det behövs fler skonsamma metoder för att undersöka lungornas olika delar

Är det KOL, astma, rinit, systemisk skleros eller cancer som ligger bakom patientens lungproblem? Läkarna behöver många metoder för att få en uppfattning av funktionen i lungorna. Helst ska metoderna ...

Läs artikeln

Sida 1 av 3123
Artiklar med etiketten:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Enzym från ”mördar- bakterie” kan rädda njursjuka
Enzym från ”mördar- bakterie” kan rädda njursjuka
Immunförsvaret och diabetes – oväntad koppling funnen
Immunförsvaret och diabetes – oväntad koppling funnen
Har du frågor om njurarnas sjukdomar?
Har du frågor om njurarnas sjukdomar?
Barnvecka i Malmö med temat jämlik vård
Barnvecka i Malmö med temat jämlik vård