Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bronkmusklerna viktiga vid infektioner

2015-05-12

COLOURBOX6724175_astma_webb

När en astmapatient får ett anfall, så är det bronkernas muskelceller som drar ihop sig i kramp. Men dessa celler bidrar också till astma- och KOL-patienters reaktioner på virusinfektioner. Bronkmuskelcellerna har receptorer som reglerar produktionen av proteiner som är både till nytta och till skada för kroppen, visar ny forskning från Lunds universitet.

Vanliga förkylningar är obehagliga men inte farliga för de flesta. Ett undantag är patienter med astma eller KOL. För dem kan en förkylning leda till allvarliga försämringar, och det kan även i lindriga fall ta månader för en astmapatient att tillfriskna.

Lundaforskaren Jenny Calvén har nyligen lagt fram en avhandling om de glatta bronkmuskelcellernas roll i samband med infektioner. Hon har studerat dessa celler bland annat med hjälp av ”konstgjord förkylning” – en syntetisk virusprodukt som härmar förkylningsvirusets effekter.

Receptorer med både positiv och negativ påverkan aktiveras

Den forskargrupp som Jenny Calvén ingår i, som leds av docent Lena Uller, har länge studerat KOL- och astmapatienters reaktioner på en virusinfektion. Man har bland annat  visat att en viss familj av receptorer i lungornas glatta muskulatur, så kallade RIG-lika receptorer, blir aktiverade av virus. Detta sätter i gång en serie av immunologiska försvarsreaktioner.

– Vi har kunnat visa att de glatta bronkmuskelcellernas produktion av interferoner, en grupp antivirala skyddsproteiner, ökar. Detta är positivt. Men även produktionen av inflammations-pådrivande proteiner som IL-33, som anses starkt kopplat till allergisk astma, ökar. Och det är negativt, säger Jenny Calvén.

Att blockera de RIG-lika receptorerna är därför ingen lämplig väg till en framtida behandling. Det skulle ta bort inte bara receptorernas negativa effekt utan också deras positiva effekt.

Vanligaste celltypen i sjuka lungor

– Men man kanske kan hitta läkemedelsmål längre fram i serien av reaktioner – något som bara påverkar de skadliga proteinerna men inte de gynnsamma, antivirala proteinerna, hoppas Jenny Calvén.

De glatta bronkmuskelcellerna är viktiga för sin förmåga att dra sig samman respektive utvidga sig. Deras roll i samband med infektioner har uppmärksammats först på senare år. Men forskningen visar nu att den är nog så viktig, inte minst eftersom glatta muskelceller är den vanligaste celltypen i sjuka lungor.

Text: INGELA BJÖRCK
Foto: Colourbox

Nyhet från Medicinska fakulteten, 5 maj 2015