Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Broskprotein kan bidra till försämrad KOL-diagnos

2016-01-29

Broskproteinet COMP finns även i våra lungor. Där utnyttjas det av luftvägsbakterien Moraxella, något som i förlängningen kan leda till försämrad diagnos för patienter med KOL. Det framkommer i ny forskning från Lunds universitet.

Lungsjukdomen KOL drabbar framför allt rökare och tillhör globalt de sjukdomar som kräver flest dödsoffer. Några gånger per år infekteras KOL-patienter med försämring som följd. Hälften av dessa s.k. exacerbationer som är mer eller mindre allvarliga orsakas av bakterier.

Nu visar forskare vid Institutionen för translationell medicin vid Lunds universitet för första gången att luftvägsbakterien Moraxella catarrhalis på ett sinnrikt vis använder proteinet COMP för att kringgå vårt immunförsvar. COMP finns framför allt i brosk men hittades av forskarna överraskande även i lungor.

IMG_0109re
Guanghui Liu, Kristian Riesbeck, Anna Blom och David Ermert kombinerar kunskaper inom immunologi, proteinkemi och klinisk mikrobiologi. På så vis har de bidragit med nya kunskaper kring luftvägsinfektioner.

Lurar immunförsvaret med broskprotein

– Vi undersökte ett 10-tal olika bakteriers förmåga att binda till COMP, och ingen av de andra bakterierna var i närheten att vara så bra på det som Moraxella, säger Guanghui Liu, forskare och ansvarig för studien.

Bakterien kopplar sig samman med COMP med hjälp av ett annat protein (med beteckningen UspA2) och skaffar sig på så vis tre fördelar som den använder för att kolonisera människokroppen.

– Våra studier är så här långt lovande. En behandling som slår ut UspA2-molekylen, t.ex. genom vaccinering, skulle effektivt kunna stoppa Moraxellas överlevnadsstrategier och därigenom hjälpa allvarligt KOL-sjuka, säger Anna Blom, professor i medicinsk proteinkemi.

 

moraxella
Illustrationen visar hur bakterien Moraxella catarrhalis (vinröd) uppträder utan respektive tillsammans med broskproteinet COMP. Till vänster attackeras Moraxella framgångsrikt av komplementsystemet, cellätande neutrofiler samt epitelceller. Till höger skyddar sig bakterien däremot mot angrepp, med hjälp av kopplingen till COMP (blå trådar i stjärnformation). Illustration: David Ermert.

 

Den första fördelen innebär att komplementsystemet blockeras. Komplementsystemet är en del av kroppens immunförsvar som bland annat har till uppgift att döda bakterier.

Den andra fördelen är att COMP skyddar bakterien från neutrofilerna (vita blodkroppar). Neutrofilerna fungerar som cellätare med förmåga att kapsla in och oskadliggöra oönskade ämnen. Sannolikt är det den egenskapen som COMP sätter ur spel.

Den tredje fördelen innebär att Moraxella kan undvika de s.k. epitelcellerna täcker våra luftrör och lungor. Epitelcellerna har sina egna vapen som oskadliggör bakterier och andra oönskade fripassagerare, men genom kopplingen till COMP verkar Moraxella hålla sig undan epitelcellerna.

– Just detta är ett tveeggat svärd. Bakterier kan sprida sig snabbare genom att fästa till epitelceller. Moraxellas knytning till COMP blockerar den möjligheten. Å andra sidan undgår bakterien risken att oskadliggöras av epitelcellens försvar, förtydligar Kristian Riesbeck, professor i medicinsk mikrobiologi och överläkare vid Labmedicin.

Moraxella catarrhalis kan orsaka luftvägsinfektioner även hos barn och vuxna utan KOL. Men det är för just KOL-patienter som de nya kunskaperna är av störst intresse, enligt forskarna.

Text och författarfoto: BJÖRN MARTINSSON 
Illustration: DAVID ERMERT 

Foto odlingsplatta: Dreamstime

Fotnot:
COMP= cartilage oligomeric matrix protein
UspA2= ubiquitous surface protein A2