Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Immunförsvaret – kroppens egna soldater

2011-11-01
Jonas Erjefält
Jonas Erjefält. Foto: Hjärt-Lungfonden, Urban Jonas

– Lungans försvar är betydligt mer komplext än man tidigare har trott. Sjukdomar som astma och KOL leder till långvariga förändringar i lungornas immunförsvar. Vävnaden infiltreras av immunförsvaret som inte bara skyddar oss, utan också förstör.  

Det berättar Jonas Erjefält som är professor i medicinsk immunologi och inflammationsforskning vid Lunds universitet. 

Med hjälp av en unik vävnadsbank med millimeterstora bitar från friska och sjuka lungor vill han och hans medarbetare förstå vad som händer med lungornas immunförsvar vid olika sjukdomar. Många gånger är det en obalans i immunförsvaret som ger symtom vid en lungsjukdom. 

Immunförsvaret förändras vid en infektion

– Om man är frisk finns en försvarslinje med ”vakter” av olika slag i lungan. Det vi ser är att detta snabbt förändras vid exempelvis en infektion av bakterier eller virus. 

– Samma sak kan också hända vid exponering för allergen eller tobaksrök. Ibland blir det varaktiga förändringar som gör att inflammationen underhåller sig själv och blir kronisk. För många vita blodkroppar på fel ställe kan förklara mycket av sjukdomsförloppet. 

Lymfsystemet mer aktivt

– Lymfkärlen fungerar som en sorts ”motorväg” för de vita blodkropparna så att de snabbt kan nå ut till de områden där de behövs, berättar Jonas Erjefält. 

Lymfkärlens och lymfknutornas betydelse vid utveckling av KOL har aldrig tidigare studerats. Michiko Mori är doktorand och fokuserar på denna fråga. Hon har sett att både lymfkärl och lymfknutor blir mer aktiva vid KOL. De blir också fler och större.

– Om en sjuk lunga med förändrade lymfknutor och lymfkärl exponeras för till exempel förkylningsvirus eller rök får man en helt annan reaktion än i en frisk lunga. Hur detta går till är något vi precis har börjat utforska, säger Jonas Erjefält.

En resa i bilder in i lungans innersta delar

Vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus finns unika möjligheter att studera celler från lungorna vid olika sjukdomar som till exempel astma och KOL. Läs mer i artikeln nedan (klicka på bilden):

en resa i bilder in i lungans innersta delar

Datorbaserad mikroskopi öppnar nya möjligheter

Bilden till vänster nedan visar en del av vävnad lungan från en KOL-patient i mycket hög förstoring. Cellerna har färgats med olika färger: cellkärnor har färgats blå, de röda och bruna områdena är olika celler i immunförsvaret och de svarta områdena är makrofager (ätarceller i immunförsvaret) som är proppfulla med sotpartiklar som de tagit upp.

Bilden till höger nedan visar en mikroskopbild där de olika celltyperna  har identifierats och färgkodats med hjälp av en dator som automatiskt räknar ut cellernas antal och var de finns  i lungvävnaden.

celler från KOL-lunga i mikroskop
Foto: Jonas Erjefält & Michiko Mori, Lunds universitet

Text: NINA HULT