Målinriktad behandling ska hindra utvecklingen av astma

Målinriktad behandling ska hindra utvecklingen av astma
Nyckelord: , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Lungor och luftvägar
2014-10-21
I Lund bedrivs idag flera parallella studier om astma med hjälp avmycket avancerad medicinsk utrustning och ett nätverk av forskare. foto: colourbox Det finns idag ingen bot mot astma. Det är en kronisk inflammation i luftvägarnas slemhinnor som gör att luftflödet till lungorna begränsas, vilket kan leda till hosta och andnöd. Symptom som var tionde svensk, både vuxna och barn, känner igen. – Det vi har att tillgå mot astma idag…
Läs mer

På jakt efter förkylningens ”startnyckel”

Lena Uller
Nyckelord: , ,
Kategori: Infektioner, Lungor och luftvägar, Vad forskar du om
2014-06-26
Foto: Colourbox Ju mer man vet om exakt vad som händer i kroppen vid en förkylning, desto större är möjligheterna att hejda den kaskad av skeenden som kan vara direkt farlig för personer med luftvägsproblem. Så resonerar en forskargrupp ledd av docent Lena Uller. Hennes doktorand Angelica Brandelius beskriver i sin avhandling ett visst protein som kan vara en "startnyckel" för inflammation i luftvägarna. Proteinet kallas TSLP och förekommer i höga…
Läs mer

Friskare och bättre vardag för barn med astma och pollenallergi

Hampus Kiotseridis
Nyckelord: , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barn och ungdomar, Vad forskar du om
2013-12-06
Luftvägsallergier som t.ex. astma och pollenbesvär hör till de allra vanligaste sjukdomarna bland svenska barn. Trots det har en bra utvärderingsmetod för korrekt medicinering och behandling saknats. Nu presenterar en doktorand vid Lunds universitet ett förslag till lösning. - I dagsläget finns inget bra utvärderingsinstrument för pollenutlösta luftvägsallergier bland barn. Ofta ses sjukdomen som övergående besvär som man inte följer upp. Resultatet är att många barn inte får rätt behandling trots diagnos eller att de…
Läs mer

Doktorn svarar om andningsvägarnas sjukdomar

Doktorn svarar om andningsvägarnas sjukdomar
Nyckelord: , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Feature, Lungor och luftvägar, Video
2013-06-17
Vi har just lämnat bakom oss en besvärlig vår för pollenallergiker. Och nu närmar sig sommaren då många kan känna av gräspollenallergi. Vad kan man göra åt det själv - och när är det dags att söka läkare? Om man slutar röka, kan man slippa att drabbas av KOL då? Och är man mer infektionskänslig om man har KOL? Få svar på dessa och många andra frågor om andningsvägarnas sjukdomar…
Läs mer

Arbetsrelaterade lung- och luftvägssjukdomar

damm från grävmaskin
Nyckelord: , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Feature, Lungor och luftvägar
2012-06-28
En av fem vuxna som drabbas av astma, får det på grund av sitt arbete. Och nästäppa och snuva är mycket vanligare. Damm, mögel, lösningsmedel och andra ämnen i luften är ofta orsaker. Sjukdomar i lungor och luftvägar som följd av miljöexponering är beskrivna sedan flera hundra år tillbaka. Trots detta är problemen fortfarande högst aktuella. Hälften av de remisser som kommer till Arbets- och miljömedicin gäller patienter med…
Läs mer

”Vakthundsceller” som bara väntar på att explodera

Cecilia Andersson
Nyckelord: , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Lungor och luftvägar
2011-11-01
I de delar av kroppen som vi exponerar mot omvärlden – huden, tarmarna och luftvägarna – finns det celler som ligger som vakthundar och väntar på att få reagera på främmande ämnen, bakterier, virus och parasiter. Inom loppet av någon sekund kan de explodera om de stöter på något som upplevs farligt för kroppen.  …
Läs mer

Idrottsungdomar har ofta astma – men tycker ändå att de mår bra

Kerstin Romberg
Nyckelord:
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barn och ungdomar, Lungor och luftvägar
2011-11-01
Astma är vanligare hos idrottande ungdomar än hos stillasittande jämnåriga. Trots det tycker exempelvis simmare att de har bättre hälsa än de som inte tränar, berättar Kerstin Romberg. Hon är allmänläkare vid Näsets läkargrupp och doktorand vid Lunds universitet. Den avhandling hon arbetar med handlar om astma hos idrottande ungdomar, framför allt simmare. [caption id="attachment_17314"…
Läs mer

Kännetecken för KOL respektive astma

medicin vid astma och kol
Nyckelord: ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Lungor och luftvägar
2011-11-01
KOL och astma har många likartade drag. De skadar lungorna på delvis samma sätt, och ger samma symtom i form av svårigheter att andas. Men de har också skillnader. Astma ... drabbar omkring en tiondel av den svenska befolkningen ... uppkommer i yngre åldrar än KOL. Även barn kan få astma, men barnastma går ofta över när barnen växer upp ... har ofta en allergisk bakgrund, särskilt i yngre åldrar. När äldre personer får astma beror det oftare…
Läs mer

Fel att gravida inte ska ta sin astmamedicin

gravid mage
Nyckelord: , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Fostret och det nyfödda barnet, Lungor och luftvägar
2011-11-01
Foto: Dreamstime Det är naturligt att gravida kvinnor med astma blir oroliga för att deras mediciner ska kunna skada fostret. Men den största risken ligger faktiskt i underbehandling av astma. Vid både astma och allergier bör patienterna fortsätta att medicinera som vanligt även under graviditeten. Det menar Lars Gottberg, överläkare vid allergimottagningen på Nacka närsjukhus. Tillsammans med kollegorna Leif Bjermer och Sonja Werner från Lund har han varit redaktör för skriften ”Astma & Allergi –…
Läs mer

Det behövs fler skonsamma metoder för att undersöka lungornas olika delar

spirometri
Nyckelord: , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Lungor och luftvägar
2011-11-01
Är det KOL, astma, rinit, systemisk skleros eller cancer som ligger bakom patientens lungproblem? Läkarna behöver många metoder för att få en uppfattning av funktionen i lungorna. Helst ska metoderna vara så skonsamma som möjligt. Inom sjukvården skiljer man på invasiva och ickeinvasiva metoder. De förra innebär att man ”går in i” patienten med allt vad det kan…
Läs mer