Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

D-vitamin kan stärka skyddet mot luftvägsinfektioner

2011-06-07

Luftvägsinfektioner är allra vanligast under vintern, och människor som bor långt från ekvatorn lider ofta av D-vitaminbrist under samma period. Kan det finnas ett samband? Flera studier under de senaste åren tyder på att D-vitamin spelar en viktig roll i att förebygga och lindra luftvägsinfektioner.

– D-vitamin har en förmåga att trimma immunförsvaret så att det reagerar effektivare mot virus och bakterier. Brist på D-vitamin sänker kapaciteten hos en rad olika biologiska system, bl.a. de som hanterar infektioner, säger Helena Linge vid Avdelningen för lungmedicin vid Lunds universitet.

Helena Linge

Helena Linge forskar om lunginfektioner och hur de påverkas av patienternas ålder. Foto: Roger Lundholm.

Äldre klarar sig sämre

Helena Linge forskar kring hur ålder påverkar känsligheten för lunginfektioner och hur ett infektionsförlopp skiljer sig åt mellan unga och äldre. Man vet sedan tidigare att hudens förmåga att tillverka sitt eget D-vitamin sjunker med åldern, och vid exempelvis influensaepidemier är det ofta äldre som klarar sig sämre.

– Vi har framför allt sett att äldres immunförsvar brister i kommunikationen. Mina resultat tyder på att immunsvaret i lungorna fungerar tillräckligt bra men att det sedan fungerar sämre i samordningen med de övriga delarna av immunförsvaret, säger Helena Linge och fortsätter:

– I förlängningen kan detta leda till att vi får ompröva vilka behandlingar vi ska ge till äldre vid infektioner. Äldre och yngre ska inte nödvändigtvis ha samma medicinska behandling.

Dödar blixtsnabbt

Vårt immunsystem är uppbyggt av två delar: det s.k. medfödda, generella immunförsvaret och det kroppsegna, specifika immunförsvaret. Det generella försvaret utgör den första försvarslinjen och har en förmåga att snabbt reagera på inkräktare. Det specifika försvaret behöver längre tid för att aktiveras men är bättre på att anpassa sitt anfall beroende på vem inkräktaren är. D-vitaminet spelar en roll i båda systemen.

hel bakteriebakterie som dödats av en antimikrobiell peptid

Bilderna visar en intakt bakterie av typen Staphylococcus aureus (till vänster) som dödas av en antimikrobiell peptid (till höger). Foto: Matthias Mörgelin

Flera olika celler och proteiner ingår i det generella försvaret, bl.a. gruppen antimikrobiella peptider (mycket små proteiner), som finns t.ex. i huden och på slemhinnorna. De har en förmåga att döda inkräktande bakterier inom loppet av några sekunder till minuter. Hos människan har man funnit att en speciell sådan peptid regleras av D-vitamin. Höga D-vitaminkoncentrationer ger oss mer av peptiden. D-vitaminet spelar en viktig roll även i det specifika försvaret, men här är vitaminets roll mera komplext.

KOL och astma

Lungsjukdomarna astma och KOL är sjukdomar som försämras av infektioner i luftvägarna. Flera studier har visat att D-vitaminbrist är vanligare hos KOL-patienter och man har sett samband mellan minskande D-vitaminhalter och en försämring av sjukdomen. Liknande samband har man sett för D-vitamin och astma. Vitamin D-behandling har också provats vid tuberkulosinfektioner och i djurförsök har man dessutom sett att D-vitaminbrist hos fostret leder till en sämre lungutveckling.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ