Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kännetecken för KOL respektive astma

2011-11-01

KOL och astma har många likartade drag. De skadar lungorna på delvis samma sätt, och ger samma symtom i form av svårigheter att andas. Men de har också skillnader.

Astma

… drabbar omkring en tiondel av den svenska befolkningen

… uppkommer i yngre åldrar än KOL. Även barn kan få astma, men barnastma går ofta över när barnen växer upp

… har ofta en allergisk bakgrund, särskilt i yngre åldrar. När äldre personer får astma beror det oftare på att luftvägarnas slemhinnor blivit överkänsliga med åren

… kan behandlas, och kan gå tillbaka.

KOL

… omfattar både bronkit, som drabbar de övre luftvägarna, och emfysem som drabbar de små luftvägarna längst ut i lungorna

… KOL är idag den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen, och kan snart hamna på tredje plats på grund av den ökade rökningen i länder som Indien och Kina

… drabbar oftast personer över 50 års ålder

… orsakas till 90 procent av rökning och till 10 procent av en ärftlig risk för sjukdomen

… har idag inget botemedel.

lungor angripna av KOL
Lungor angripna av KOL. Bilden illustrerar vad som händer när lungorna angrips av KOL. Källa: Hjärtlungfonden. Illustratör: Kjell Eriksson