Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Målinriktad behandling ska hindra utvecklingen av astma

2014-10-21
I Lund bedrivs idag flera parallella studier om astma med hjälp av mycket avancerad medicinsk utrustning och ett nätverk av forskare. foto: colourbox
I Lund bedrivs idag flera parallella studier om astma med hjälp av
mycket avancerad medicinsk utrustning och ett nätverk av forskare. foto: colourbox

Det finns idag ingen bot mot astma. Det är en kronisk inflammation i luftvägarnas slemhinnor som gör att luftflödet till lungorna begränsas, vilket kan leda till hosta och andnöd. Symptom som var tionde svensk, både vuxna och barn, känner igen.

– Det vi har att tillgå mot astma idag är lindrande mediciner. Vår förhoppning är att snart kunna sätta in en mer målinriktad behandling och i ett tidigt skede stoppa sjukdomens utveckling hos den enskilde individen. Inte bota den, men att göra den inaktiv, säger Leif Bjermer, professor i lungmedicin och allergologi vid Lunds universitet.

I Lund bedrivs idag flera parallella studier om astma med hjälp av mycket avancerad medicinsk utrustning och ett nätverk av forskare.

Leif Bjermer
Leif Bjermer

– Vi har tillgång till ett stort forskningsmaterial, där vi studerar vävnader från olika delar av lungorna och de mindre luftvägarna hos varje enskild individ. Vi tittar bland annat på cellernas förändrade funktioner i lungvävnaden hos patienter med olika grad och variant av astma. Vi studerar också vilka mekanismer som tidigt är involverade i utvecklingen av astma och jämför med friska personer, säger Leif Bjermer.

– Vi har kommit långt i Lund och snart tror jag vi kommer att kunna få en mer målinriktad behandling som kan hindra utvecklingen av sjukdomen hos patienter med astma.

Text: OLLE DAHLBÄCK