Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Farligt bli förkyld vid astma och KOL

2011-11-01

Lena Uller med doktorander

Lena Uller med sina doktorander, Irma Mahmutovic Persson, Angelica Brandelius och Jenny Calven. Foto: Roger Lundholm.

Vanliga förkylningar är obehagliga men inte farliga för de flesta av oss. Annat är det för patienter med astma eller KOL.

– Förkylningsvirus ligger bakom de flesta allvarliga försämringar hos patienter med astma och KOL. Och svåra attacker av astma är i värsta fall dödliga, säger Lena Uller, docent och forskare vid Lunds universitet.

Problemet är att astmapatienternas vanliga medicin inte hjälper vid en virusinfektion.

– Därför kan de råka ut för akut andnöd och i värsta fall behöva läggas i respirator. Även i lindrigare fall kan det ta månader för en astmapatient att tillfriskna från en vanlig förkylning, förklarar Lena Uller.

Framtida läkemedel kan stoppa startnyckel

Astma och KOL uppkommer på olika sätt och har oftast studerats var för sig. Men nu har Lena Uller hittat ett visst protein i slemhinnorna hos både astma- och KOL-patienter. Proteinet TSLP finns i höga halter hos dessa patienter redan i vanliga fall, och når ännu högre nivåer hos patienter med en virusinfektion. Proteinet verkar fungera som en ”startnyckel” vid en förkylning och sätta igång olika processer som förvärrar sjukdomen.

Som tur är har Lena Uller också funnit ämnen som kan minska en inflammation i slemhinnorna genom att hindra produktionen av ”startnyckelproteinet”. Med anslag från forskningsstiftelsen Vinnova ska hon och kemiprofessorn Olof Sterner försöka utveckla dem till nya läkemedel. Parallellt med denna grundforskning planerar man kliniska studier, som ska visa om arbetet är på rätt väg.

Celler, möss och patienter

Lena Ullers forskargrupp, som också omfattar tre doktorander, arbetar både med celler, djurförsök och försök på patienter som behandlats med ett virusliknande ämne. Denna bredd är viktig för att resultaten inte bara ska gälla cellodlingen eller försöksmusen utan även de tänkbara framtida patienterna.

De sjuka celler forskarna studerar kommer från KOL- och astmapatienter. Att använda celler direkt från patienter i stället för celler som odlats i laboratoriet är viktigt, tror Lena Uller. De senare liknar inte i alla avseenden de ”färska” patientcellerna, och forskningsresultaten kan därför bli missvisande. Celler som kommer direkt från patienterna ger mer tillämpbara resultat – om än till priset av en del obekväm arbetstid:

Immunförsvaret går överstyr

– Cellerna håller sig inte mer än ett par veckor. När vi fått in prover från kliniken måste jag därför arbeta intensivt med dem så länge det går, även helger och kvällar, säger doktoranden Jenny Calvén.

Lena Uller tror att astma- och KOL-patienternas förkylningsproblem beror på att immunförsvaret gått överstyr. Immunsystemet reagerar alltför starkt på förkylningsvirusen, vilket sätter igång en inflammation i både slemhinne- och muskelceller. Ett viktigt tecken på detta är en alltför hög produktion av ”startnyckelproteinet” TSLP.

Text: INGELA BJÖRCK