Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Förkylningar kan vara farliga för astmatiker

2011-10-28
Lena Uller med doktorander
Lena Uller med sina doktorander, Irma Mahmutovic Persson, Angelica Brandelius och Jenny Calven. Foto: Roger Lundholm.

Forskaren Lena Uller och hennes kollegor vid Lunds universitet har identifierat ett protein i lungorna som gör att astma- och KOL-patienter blir extra sjuka vid förkylningar. I värsta fall kan en förkylning bli livsfarlig.

Lyssna till en intervju med Lena Uller i Ekot 28 oktober 2011

Lena Uller i Webb-TV

Lena Uller är docent i immunofarmakolgi. Hennes forskningsområden är luftvägssjukdomar, hösnuva, astma och KOL. Forskargruppen är speciellt intresserade av att ta reda på  vad det är som gör att patienter med astma och KOL är särskilt känsliga för vanliga luftvägssjukdomar som förkylningsvirus.