Bilddiagnostik minskar behovet av operationer

Bilddiagnostik minskar behovet av operationer
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2015-09-28
Patienter med cancer i övre luftvägar och svalg som har spridning av sin tumörsjukdom till lymfknutor på halsen har traditionellt behandlats med strålbehandling följt av en operation av lymfknutorna på halsen. Denna behandlingskombination ger ofta svåra och livslånga biverkningar såsom sväljningsproblem och nedsatt rörlighet i nacke/skuldra. Johanna Sjövalls avhandling visar hur bilddiagnostik med PET-kamera (Positron Emission Tomografi) kan minska behovet av operationer i denna patientgrupp. – PET ger möjligheten att utvärdera resultat av behandlingen och…
Läs mer

Ny diagnosmetod för prostata- och tjock­tarmscan­cer

Ny diagnosmetod för prostata- och tjock­tarmscan­cer
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2015-09-04
Risken för att utveckla en tumörsjukdom ökar om det finns förändringar i de viktiga proteiner som styr celltillväxt. I en ny avhandling från Lunds universitet visar Karunakar Saamarthy att proteinet Bcl-3 har stor betydelse för att kunna ställa en tidig diagnos av prostata- och tjocktarmscancer. Karunakar Saamarthy. Foto: Åsa Hansdotter Många av de förändringarna som har med cancerutveckling att göra kommer av en förändring av det genetiska materialet vilket ger en…
Läs mer

Hjärtsjukdom – inflammation i kärlväggen var lägre bland de äldsta

Hjärtsjukdom - inflammation i kärlväggen var lägre bland de äldsta
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2015-06-29
Helena Grufman har i sin avhandling bl.a. undersökt förekomsten av inflammation i blodkärlen. Foto: Björn Martinsson Inflammation i kärlväggen kan spela en mindre roll vid stroke och hjärtinfarkt bland äldre än vad som tidigare varit känt. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet. Stigande ålder är den enskilt starkaste riskfaktorn för att utveckla hjärt-kärlsjukdom, och statistik visar att vi blir känsligare för hjärt-kärlsjukdom ju äldre vi blir. Nya mediciner…
Läs mer

Lundaforskare använder magnetkamera för att upptäcka dold hjärtsjukdom

Lundaforskare använder magnetkamera för att upptäcka dold hjärtsjukdom
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2015-06-23
Till vänster på bilden syns en myokardscintigrafisk bild på hjärtat, och till höger en magnetkamerabild. Bilden till vänster: Fredrik Hedeér och bilden till höger: Tom Gyllenhammar, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Bröstsmärta och EKG-förändringar vid ansträngning innebär en ökad risk för allvarlig hjärtsjukdom även om förträngningar i kranskärlen inte syns vid en röntgenundersökning av hjärtat. Cardiac Syndrome X, som tillståndet ibland kallas och som är vanligare hos kvinnor, undersöks nu närmare…
Läs mer

Att kapa cancerns förlängda arm

Att kapa cancerns förlängda arm
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2015-06-03
Generellt skyddar immunförsvaret oss mot främmande ämnen som virus och bakterier. Immunförsvaret skyddar oss också mot skadade celler och cancerceller. Men ibland lyckas cancercellerna manövrera immunförsvaret varpå sjukdomen antar en mycket dödligare form.  I Sverige insjuknar nästan 20 kvinnor i bröstcancer varje dag och av dessa är det 17 som överlever. Ändå är sjukdomen fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor. Chansen att botas har dock ökat enormt de senaste 40 åren tack vare nya behandlingsmetoder…
Läs mer

Spenatpulver ger ökad mättnad och mindre sötsug

Spenatpulver ger ökad mättnad och mindre sötsug
Nyckelord: , ,
Kategori: Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Vad forskar du om?
2015-05-28
Forskning visar att dagligt intag av spenatpulver kan öka din egen frisättning av mättnadshormon och ge viktnedgång. Det är liknande effekter som uppnås med läkemedel, men utan att behöva ta några sprutor. Mättnadshormoner utsöndras från tarmen när vi ätit, bland annat hormonet glukagon-lik peptid 1 (GLP-1). GLP-1 signalerar till bukspottskörteln att frisätta mer insulin. Samtidigt går signaler till hjärnan om att vi är mätta. En GLP-1-analog är ett ämne som liknar kroppens naturliga hormon -…
Läs mer

Ny mätmetod ger säkrare diagnos på ryggskador

Harald Ekedahl
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2015-05-26
Bild: Colourbox Tre av fyra kommer någon gång i livet att få ryggsbesvär av mer eller mindre smärtsam natur. För de flesta försvinner problemen inom några veckor, men för var tionde är besvären bestående. Kroniska ryggsmärtor orsakar inte bara ett lidande för den som drabbas utan är även en belastning för sjukvård och samhälle. Ny forskning vid Lunds universitet kan bana väg för bättre smärtlindring och bot. - Ju tidigare rätt…
Läs mer

Äntligen sjukvård i hemmet för barn – men på rätt villkor?

Äntligen sjukvård i hemmet för barn – men på rätt villkor?
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Vad forskar du om?
2015-05-21
Pojken på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Charlotte Castor Kalle fick cancer och 16 år gammal tvingades han inse att han inte kunde bli botad. Han och hans familj fick veta att sjukdomen skulle ge successivt mer symtom och att hans behov av sjukvård skulle öka. Under hela sjukdomstiden hade Kalle varit mycket på sjukhus och ett av Kalles önskemål för den tid han nu hade kvar att leva var att umgås…
Läs mer

Bättre rehabilitering vid korsbandsskada

Bättre rehabilitering vid korsbandsskada
Kategori: Vad forskar du om?
2015-05-11
Främre korsbandsskada leder ofta till förändrat belastningsmönster och muskelaktivitet som påverkar knäleden. Anna Trulsson, Lunds universitet, har utvecklat ett nytt instrument som upptäcker förändrade belastningsmönster i knäleden på ett sätt som dagens metoder inte gör. Därmed skapas nya förutsättningar för bättre rehabilitering. Det är cirka 7000 personer i åldern 10-64 år årligen i Sverige som drabbas av främre korsbandsskada. Vanligast förekommande är skadan bland dem som idrottar, inte minst ungdomar, och kvinnor drabbas i högre…
Läs mer

Ett nytt synsätt för att se på nytt

Ett nytt synsätt för att se på nytt
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Vad forskar du om?
2015-04-10
  Fredrik Ghosh installerades som professor vid Lunds universitet 13 mars 2015 och skriver här själv kort om sin forskning: Ögats näthinna (retina) är en av kroppens mest komplexa vävnader. Som en del av det centrala nervsystemet är dess uppgift att omvandla ljus till information som vår hjärna kan förstå. Ca 70% av alla sinnesintryck når oss denna väg, och när näthinnan blir sjuk förlorar vi syn och därmed mycket av kontakten med omvärlden. Vår forskning…
Läs mer