Stark reaktion mot tung röstbelastning visar på god rösthälsa

Stark reaktion mot tung röstbelastning visar på god rösthälsa
Nyckelord: , , ,
Kategori: Talorgan, Vad forskar du om?
2016-12-19
Att kunna göra sin röst hörd är viktigt såväl i arbetslivet som privat. Personer med funktionell röststörning upplever besvär med sin röst, utan att det finns någon bakomliggande organisk eller neurologisk sjukdom. Ett nytt "fys-test", som mäter hur personer med respektive utan röststörning regerar på röstbelastning, visade oväntade resultat. Legitimerade logopeden Susanna Whitling har inom ramen för sin avhandling ”Vocal Loading and Recovery” utvecklat ett test för att belasta rösten och sedan undersökt vad som…
Läs mer

Andra tumörkontroll kan vara av stor vikt vid urinblåsecancer

Andra tumörkontroll kan vara av stor vikt vid urinblåsecancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2016-12-14
Fler patienter än idag skulle kunna överleva urinblåsecancer med befintliga behandlingsmöjligheter och kontrollrutiner. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet. Vid urinblåsecancer håller sig tumörcellerna oftast i urinblåsans tunna ytskikt. När tumören precis vuxit igenom det tunna membran som skiljer blåsans ytskikt ifrån kärl- och bindvävsskiktet är det oftast svårt att avgöra sjukdomens utveckling och hur den ska behandlas. För att vara säker på att hela tumören har opererats bort rekommenderas då en…
Läs mer

Etiopiska barn med hiv och deras medicinering

Etiopiska barn med hiv och deras medicinering
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Blodet och immunförsvaret, Hälsa och livsstil, Infektioner, Läkemedel, Vad forskar du om?
2016-12-08
När ett barn blivit diagnostiserad med hiv gäller det att så snart som möjligt sätta in behandling - och sedan följa behandlingsplanen till punkt och pricka. På så sätt ökar chansen till att hämma virusets framfart. I de fall behandlingsplanen inte följs så är frågetecknen många, därför har Mulatu Biru m.fl. vid Lunds universitet undersökt underliggande faktorer till utebliven medicinering. Studien genomfördes i Etiopien och inkluderade 306 barn diagnostiserade med hiv. Från diagnos till en månad…
Läs mer

Protein med passagerare intressant vid sepsis och hjärt-kärlsjukdom

Protein med passagerare intressant vid sepsis och hjärt-kärlsjukdom
Nyckelord: , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2016-12-05
Ett protein med vidhängande passagerare, som ingår i det som brukar kallas ”det goda kolesterolet”, kan spela en viktig roll vid åderförkalkning och blodförgiftning. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet. Apolipoproteiner utgör en stor del av HDL-partiklarna i blodet som också brukar kallas för det goda kolesterolet eftersom det under vissa omständigheter anses skydda mot hjärt-kärlsjukdom. Mycket kring de skyddande egenskaperna är fortfarande oklart och därför skärskådar ett stort antal forskare HDL-molekylen…
Läs mer

Framtida gentester kan öka chansen att upptäcka glutenintoleranta

Framtida gentester kan öka chansen att upptäcka glutenintoleranta
Nyckelord: , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Mage och tarm, Vad forskar du om?
2016-12-05
I framtiden får kanske det så kallade HLA-testet vid utredning för glutenintolerans sällskap av ytterligare gentester. I en ny avhandling från Lunds universitet presenteras bland annat rön kring två andra avvikande genuttryck som eventuellt kan bli celiakimarkörer. Enligt flera forskare och experter finns ett stort mörkertal för celiaki, och det pågår en intensiv forskning kring vad som utlöser sjukdomen och hur man kan öka möjligheterna till tidig upptäckt. - Celiaki orsakas enligt beräkningar till 30-50 procent av ärftliga…
Läs mer

Sveriges första medicinprofessor i spelberoende

Sveriges första medicinprofessor i spelberoende
Nyckelord:
Kategori: Beroenden, Vad forskar du om?
2016-12-02
Foto: Roger Lundholm Anders Håkansson, Lunds universitet, blir den första medicinprofessorn i Sverige som fokuserar på just spelberoende. Forskningen kring spelberoende och spelproblem har gjorts möjlig genom ett initiativ finansierat av Svenska Spel. Satsningen påbörjades 2015 då Anders Håkansson anställdes som lektor vid Lunds universitet för att bygga upp forskningsarbetet kring preventiva åtgärder för att förhindra spelberoende. Svenska Spel, med ett samhällsuppdrag att arbeta förebyggande mot spelproblem, finansierar lektoratet genom att bidra…
Läs mer

Ny metod upptäcker HPV-infektioner som kan leda till cellförändringar

Ny metod upptäcker HPV-infektioner som kan leda till cellförändringar
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2016-12-02
Illustration: iStock_iLexx Alla kvinnor mellan 23 och 65 år kallas regelbundet till cellprov för att tidigt upptäcka cellförändringar som kan leda till cancer. För de patienter som har förändringar i skivepitelceller är vårdprogrammet tydligt avseende behandling och uppföljning, men vid förändringar på cylinderceller är det mer oklart hur det ska handläggas. Christine Asciutto visar i sin avhandling att förändringar på cylinderceller hos kvinnor över 50 år talar för livmodercancer, medan det…
Läs mer

Streptokockernas högspecialiserade vapen

Streptokockernas högspecialiserade vapen
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Läkemedel, Vad forskar du om?
2016-11-22
Det finns vapen här i världen som är så små att vi inte kan se dem med blotta ögat. Vi kan inte heller se bärarna av dessa vapen men ändå är vi alla en del av en pågående strid. Slagfältet för denna ihärdiga kamp är vår kropp och striden sker mellan mikroskopiska angripare som kallas bakterier och våra ädla beskyddare, immuncellerna. Av alla bakterier som tar sig in i våra kroppar så är det faktiskt…
Läs mer

Aggressiv behandling mot aggressiv cancer

Aggressiv behandling mot aggressiv cancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2016-11-18
Behandling av Burkitt lymfom och diffust storcelligt B-cells lymfom bör ske med högintensiv behandling där man angriper cellcykeln från flera håll för att förhindra vidare celldelning. Cancerformen är botbar, men det krävs att man lyckas på första försöket. Tove Wästerlid visar i sin avhandling att högintensiv behandling är betydligt mer effektiv än lågintensiv behandling och bör ges till alla patienter som bedöms klara av den. Burkitt lymfom (BL) och diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) är båda…
Läs mer

Ångest och depression en orsak till missnöje efter operation

Ångest och depression en orsak till missnöje efter operation
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2016-11-18
Nästan var femte patient som drabbats av artros i knäleden och genomgått en total knäprotesoperation är inte nöjd med resultatet efter operationen. Många som var missnöjda led av ångest eller depression innan operationen. Abdulemir Ali, doktorand vid Lunds universitet och ortopedläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, har i sitt avhandlingsarbete ”Pain, function and dissatisfaction after total knee arthroplsty”, studerat hur utbrett missnöjet är. Med hjälp av Svenska Knäprotesregistret (SKAR), dit alla knäprotesoperationer i Sverige rapporteras,…
Läs mer