Har barn med diabetes fettfyllda levrar?

Har barn med diabetes fettfyllda levrar?
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Diabetes, Mage och tarm, Vad forskar du om?
2016-03-30
Illustration: Dreamstime Sverige är näst efter Finland det land där flest barn drabbas av diabetes. Barnen riskerar på sikt att drabbas av följdsjukdomar som kan skada ögon, njurar och nerver. För några år sedan publicerades alarmerande rapporter om att barn med diabetes dessutom hade risk att utveckla fettlever, vilket kan utvecklas till leverinflammation, leversvikt och – i värsta fall – levercancer. Vår forskargrupp vid Lunds universitet bestämde sig för att undersöka…
Läs mer

Långtidssjuka i djup depression kan bli friska

Långtidssjuka i djup depression kan bli friska
Nyckelord: , ,
Kategori: Psykisk (o)hälsa, Vad forskar du om?
2016-03-23
För de personer som lider av djup depression med melankoliska eller psykotiska inslag, finns hopp om ett friskare liv. Detta trots mångårig sjukdom med ett eller flera, ibland allvarliga, självmordsförsök. Det visar ett avhandlingsarbete som lagts fram vid Lunds universitet. I studierna har forskarna gjort uppföljningsintervjuer med 75 personer 37-56 år efter att de insjuknat i djup depression med melankoliska eller psykotiska drag. 29 av dessa hade försökt ta sitt liv vid ett eller flera tillfällen…
Läs mer

Lungorna hos för tidigt födda kan undersökas med ljus

Lungorna hos för tidigt födda kan undersökas med ljus
Nyckelord: , , ,
Kategori: Lungor och luftvägar, Nyfödda, Vad forskar du om?
2016-03-21
Foto: Dreamstime För tidigt födda barn har svårt att få syre, eftersom deras lungor inte är tillräckligt utvecklade. Idag är det främst med röntgen som man kan se hur mycket luft som finns i barnets lungor. Men i framtiden skulle sådana mätningar kunna göras med hjälp av laserljus. – Upprepade röntgenundersökningar ger ju en viss ökad risk för cancer, inte minst hos mycket små barn. Om det går att minska antalet…
Läs mer

En genkvartett styr tillväxten i blodstamcellen

En genkvartett styr tillväxten i blodstamcellen
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Vad forskar du om?
2016-03-18
För att göra stamcellstransplantation säkrare och tillgängligt för fler patienter med exempelvis leukemi pågår på många ställen i världen forskning om hur man kan  föröka  blodstamceller. Ett viktigt led i att kunna få blodstamceller att föröka sig utanför kroppen, är att förstå vilka av människans cirka 20 000 gener som kontrollerar deras tillväxt. Varje dag bildas det över 100 miljarder nya mogna blodceller hos en vuxen människa. Den stora produktionen ställer höga krav på blodstamcellerna…
Läs mer

Ny kunskap om komplementsystemet och ledgångsreumatism

Ny kunskap om komplementsystemet och ledgångsreumatism
Nyckelord: , , ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2016-03-17
Vad händer när ledbrosk bryts ned? Har de olika proteiner som då exponeras en roll i ledgångsreumatism och artros?  Det är sedan tidigare känt att komplementsystemet kan driva på bildandet av skadlig inflammation vid ledgångsreumatism, bl.a. att en skadad broskyta kan aktivera komplementsystemet. Camilla Melin Fürst har i en nyligen framlagd avhandling undersökt fenomenet. Läs hela artikeln på engelska Text & foto: Björn Martinsson
Läs mer

Vanligt att lugnande läkemedel används fel

Vanligt att lugnande läkemedel används fel
Kategori: Beroenden, Psykisk (o)hälsa, Vad forskar du om?
2016-03-17
Foto: Dreamstime Felanvändning av receptbelagda lugnande läkemedel är vanligt förekommande bland normalbefolkningen i Sverige, men särskilt vanligt är det bland personer som är heroinberoende. Att personer använder läkemedel utan recept, använder högre doser eller tar läkemedel oftare än vad läkare ordinerat, innebär stora hälsorisker som i värsta fall kan leda till döden.  – Det är därför viktigt att läkare som skriver ut dessa receptbelagda läkemedel har detta i åtanke, säger Tove…
Läs mer

Könsskillnader kan vara viktigare än man trott vid diabetes

Könsskillnader kan vara viktigare än man trott vid diabetes
Nyckelord:
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om?
2016-02-25
Det finns skillnader i insulinutsöndringen mellan kvinnor och män som visar att kvinnor utsöndrar mer insulin. Skillnaden kan eventuellt förklaras av epigenetik,av- och påslagning av generna som kan påverkas av livsstil och olika miljöfaktorer. I avhandlingsarbetet undersöktes epigenetiska förändringar, dvs. hur arvsmassan (DNA) uttrycks eller tolkas på olika sätt utan att det finns en underliggande förändring i DNA. Skillnaderna uppstår istället genom att gener slås på och av, till exempel pga. miljöpåverkan och livsstil. Det…
Läs mer

Ny europeisk satsning på de svårast Parkinsonsjuka

Ny europeisk satsning på de svårast Parkinsonsjuka
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?
2016-02-25
De som har haft Parkinsons sjukdom under lång tid har tidigare ofta uteslutits ur forskning. Det handlar om en patientgrupp som har levt med sjukdomen länge och är i ett skede där de behöver hjälp av anhöriga eller av samhället för att klara sin vardag.  Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen i världen, efter Alzheimer. Symtomen utvecklas ofta långsamt under ett flertal år och drabbar olika från person till person. Man brukar dela in…
Läs mer

Socker ska upptäcka farliga tumörer

Socker ska upptäcka farliga tumörer
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Medicinsk teknik, Vad forskar du om?
2016-02-24
Vanligt socker kan i framtiden bli det kontrastmedel som används när en tumör undersöks med magnetkamera. Sockret visar hur pass elakartad tumören är.  - Det kan dessutom få en positiv psykologisk effekt och göra patienter lugnare om socker ersätter metall som kontrastmedel i kroppen, säger Linda Knutsson, universitetslektor vid Lunds universitet. En tumörs ämnesomsättning går att undersöka genom att spruta in en liten mängd socker och sedan mäta hur mycket socker som tumören konsumerar. Ju…
Läs mer

Vem du är spelar roll vid återhämtning efter en hjärtinfarkt

Vem du är spelar roll vid återhämtning efter en hjärtinfarkt
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2016-02-17
Din personlighetstyp och hur du hanterar stress kan påverka hur snabbt du återhämtar dig efter en hjärtinfarkt. En ny avhandling från Malmö högskola visar hur medicinska, personlighetsmässiga och psykosociala faktorer påverkar eftervården och återfallsrisken efter en infarkt. – Om man, när man möter patienter som drabbats av hjärtinfarkt, tar hänsyn till personlighetsfaktorer, tar reda på om de är stressade eller deprimerade, så kan man lättare förstå vilka av dem som löper störst risk för att drabbas av…
Läs mer