Psykisk hälsa mitt i livet

Psykisk hälsa mitt i livet
Nyckelord: , ,
Kategori: Psykisk (o)hälsa, Vad forskar du om?
2016-11-02
Ulrika Bejerholm installerades som professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning. Min forskning handlar om att stärka människors psykiska hälsa. Idag drabbas alla någon gång i livet av psykisk ohälsa, direkt eller indirekt. Det handlar om allt från vanliga besvär som stress och ångest till svårare psykisk sjukdom. Att utveckla insatser som hjälper i olika livssituationer, i olika miljöer och för olika målgrupper är därför centralt. Vi…
Läs mer

Nya fynd om hjärttransplanterade med PH

illustration av ett hjärta
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2016-10-28
Omkring 200 000 personer i Sverige har diagnosen vänstersidig hjärtsvikt, en folksjukdom där majoriteten av patienterna är äldre. Över hälften av dessa förväntas dessutom utveckla pulmonell hypertension (PH), ett onormalt högt blodtryck i lungornas blodkärl. Kombinationen är ett allvarligt tillstånd som det saknas effektiva läkemedel mot och som försämrar de drabbades chans att överleva. – Den optimala behandlingen är en hjärttransplantation, men eftersom antalet donatorer av organ är begränsat, så är det av yttersta vikt att…
Läs mer

Strokestudie visar på brister i det långsiktiga omhändertagandet

Strokestudie visar på brister i det långsiktiga omhändertagandet
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?
2016-10-21
Varje år insjuknar 25-30 000 personer i Sverige i stroke. De flesta som överlever har fysiska eller kognitiva nedsättningar i någon utsträckning. Flertalet behöver rehabiliteras innan de så småningom kan återgå till ett mer normalt liv. Nu visar riksomfattande studier att en av fem patienter rapporterar att behoven av rehabilitering inte är tillgodosedda ett år efter stroke. Utbudet av rehabiliteringsinsatser till strokepatienter skiljer sig mycket beroende på var i landet patienten bor och var denne får behandling.…
Läs mer

Sårläkning efter infektion snabbare och bättre med undertrycksmetod

Sårläkning efter infektion snabbare och bättre med undertrycksmetod
Nyckelord: , ,
Kategori: Infektioner, Medicinsk teknik, Vad forskar du om?
2016-10-18
Kortare sårläkningstid, färre omläggningar och möjlighet att lämna sjukhuset tidigare. Det är fördelar vid undertrycksbehandling av sårinfektioner i samband med kärlkirurgi vid ljumske. Metoden, som blivit allt vanligare, är också kostnadseffektiv. Det framkommer i en avhandling från Lunds universitet där metoden genomgått en första större vetenskaplig utvärdering. Bilden visar hur undertrycksbehandling av ett sår fungerar. Illustration: Stine Høxbroe, Copenhagen, Denmark I samband med kirurgi löper patienten risk att drabbas av infektion…
Läs mer

Forskare kartlägger lungtransplanterades upplevda hälsa

Forskare kartlägger lungtransplanterades upplevda hälsa
Nyckelord: , ,
Kategori: Vad forskar du om?
2016-10-07
Transplantation av lungor är idag en etablerad behandlingsform vid svår lungsjukdom. Överlevnaden efter en lungtransplantation har succesivt ökat genom åren men samtidigt kan medicinsk och teknologisk framgång inte enbart mätas i överlevnad. Lika viktigt är hur kvalitén på det liv man överlever till ser ut i form av komplikationer och symtom. Martina Lundmark forskar på hur de lungtransplanterade upplever sin hälsa, och skriver nedan själv om sin forskning. I ett nytt forskningsprojekt ska forskare från…
Läs mer

Lantbruket: arbetsplats, hem och olyckor

Lantbruket: arbetsplats, hem och olyckor
Nyckelord: , , ,
Kategori: Arbetsmiljö, Barns och ungdomars hälsa, Vad forskar du om?
2016-10-05
Varje år dör cirka 35 barn i olyckor i Sverige. Av dem förolyckas cirka 4-7 på lantbruk. Det finns inget kontinuerligt arbete i Sverige för att förebygga olyckor på lantbruken och arbetsmiljö är inte heller ett obligatoriskt undervisningsmoment på utbildningar för de som ska bli chefer och arbetsledare inom lantbruk. Kerstin Nilsson, forskare vid Lunds universitet och SLU, har undersökt lantbrukares attityder till och erfarenheter av barns uppväxt i lantbruksmiljö. Lantbruk idag är ofta att…
Läs mer

”Robotar utvecklas med felaktig bild av äldre användare”

"Robotar utvecklas med felaktig bild av äldre användare"
Nyckelord: , ,
Kategori: Medicinsk teknik, Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2016-10-03
Med en allt äldre befolkning är det nödvändigt att hitta nya sätt att arbeta med hemvård, och robotteknik kan vara ett av dessa. Det menar Susanne Frennert, som nyss disputerat i Rehabiliteringsteknik vid Designvetenskaper, LTH. Hon har undersökt vad som händer i äldre människors vardag när robotar flyttar in, och en insikt är att robotar för äldre ofta tas fram med en skev bild av hur äldre är och vad de behöver. Susanne Frennert, nydisputerad…
Läs mer

Okunskap om höftsjukdom hos barn orsakar livslånga men

Okunskap om höftsjukdom hos barn orsakar livslånga men
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2016-09-29
”-Växtvärk nu igen? –Är du säker på att du inte sträckt dig på skolgympan?” Hälta och bensmärta hos barn är vanligt och i många fall är orsaken godartad och besvären går över helt spontant. Men i vissa fall har barnet drabbats av fyseolys, en ovanlig höftsjukdom där tidig behandling är helt avgörande för att undvika bestående men. Bristande kunskaper om sjukdomen inom sjukvården i Sverige orsakar fördröjd behandling som leder till onödiga handikapp för resten av…
Läs mer

Hon söker orsaker till njursvikt

Hon söker orsaker till njursvikt
Kategori: Njurar och urinvägar, Vad forskar du om?
2016-09-27
Människor och andra däggdjur har två njurar, men bara ett hjärta och en hjärna. Varför är det egentligen så? – För att njurarna är så viktiga, förstås! säger Diana Karpman – lite på skoj och lite på allvar. Som överläkare och professor i njurmedicin tycker hon verkligen att dessa organ är bland de viktigaste i kroppen. Hos en frisk person för njurarna en rätt undanskymd tillvaro. Men den som är njursjuk, på grund av en…
Läs mer

Olika metoder för att reparera en skadad hjärna

Olika metoder för att reparera en skadad hjärna
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?
2016-09-22
Skulle man kunna omvandla en patients egna hudceller till fungerande nervceller? Eller föra in friska gener som programmerar om cellerna i en skadad hjärna? Stamcellsforskaren Malin Parmar vid Lunds universitet studerar hur man med avancerad metodik kan reparera en hjärna som skadats av t.ex. Parkinsons sjukdom. Malin Parmar. Foto: Kennet Ruona Hennes arbete följer tre olika forskningsspår: att få stamceller att utvecklas till dopaminproducerande nervceller, som kan föras in i hjärnan…
Läs mer