Grodor och möss ger insikt i embryon

Edgar Pera
Nyckelord: ,
Kategori: Vad forskar du om
2014-10-19
Edgar Pera installeras som professor vid Lunds universitet 17 oktober 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: Hur utvecklas ett befruktat ägg till en vuxen kropp med viktiga funktioner, t.ex. nervsystemet och matsmältningen? Denna fråga har fascinerat mig sedan mina studentdagar och förblir ett centralt ämne i min forskningsgrupp. Med hjälp av grodan och musen som modeller undersöker vi signalvägar som är kopplade till cancer i nervsystemet och bukspottskörteln under fosterstadiet. Med sin…
Läs mer

Optimering av läkemedelsbehandling

Optimering av läkemedelsbehandling
Nyckelord: ,
Kategori: Vad forskar du om
2014-10-19
Peter Höglund installeras som professor vid Lunds universitet 17 oktober 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: När jag arbetade som läkare inom internmedicin och kardiologi fascinerades jag över hur varierat olika patienterna reagerade på samma läkemedel. Olika patienter behöver tydligen olika behandling, men varför? Min forskning går ut på att individualisera, följa upp och styra behandlingen så att den blir så bra som möjligt för den enskilde patienten. I min forskning har…
Läs mer

Palliativ omvårdnad

Palliativ omvårdnad
Nyckelord: ,
Kategori: Vad forskar du om
2014-10-19
Birgit Holritz Rasmussen installeras som professor vid Lunds universitet 17 oktober 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: Vi vet helt säkert att vi kommer att dö en dag! Trots denna kunskap har vården av och forskningen om och med svårt sjuka och döende människor varit ett underprioriterat område. Under de senaste åren har, som tur är för oss alla, skett en förändring i samhällets syn på döden. Numera erkänns den palliativa vården…
Läs mer

Åldrandets många ansikten

Åldrandets många ansikten
Nyckelord: , ,
Kategori: Funktionsnedsättning, Vad forskar du om, Äldre
2014-10-19
Gerd Ahlström installeras som professor vid Lunds universitet 17 oktober 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: Mitt avhandlingsarbete handlade om att leva med ärftlig muskeldystrofi från unga år och genom hela vuxenlivet. Vid upprepade tillfällen under en tioårsperiod undersökte jag ur olika aspekter konsekvenserna för patienternas och deras anhörigas liv av den fortskridande förlusten av muskelceller. Två olika behandlings- projekt har genomförts och utvärderats, ett familjefokuserat rehabiliteringsprogram och ett om nyttan för…
Läs mer

Han kartlägger ”hjälparcellerna” som får tumörer att växa

Han kartlägger ”hjälparcellerna” som får tumörer att växa
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2014-10-17
För två år sedan lämnade Kristian Pietras Karolinska Institutet för Lund, dit han lockades av möjligheten att bygga upp en helt ny verksamhet på Medicon Village. Foto: Gunnar Menander I en tumör växer och förökar sig cancercellerna på ett okontrollerat sätt. Men cancercellerna behöver också hjälp av andra, normala celler för att tumören ska kunna utvecklas. Det är detta nätverk av ”hjälparceller” som Kristian Pietras inriktat sig på. Kristian Pietras är…
Läs mer

Rätt tarmbakterier kan hejda åderförkalkning?

Frida Fåk
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om, Äldre
2014-10-16
Frida Fåk – forskare och tecknare. Foto: Gunnar Menander ”Är det mina tarmbakteriers fel att jag är tjock?” Det är titeln på ett föredrag som Frida Fåk hållit, och det är också bland annat detta hon forskar om: sambandet mellan bakteriefloran i tarmen och en persons vikt och hälsa. På fritiden ägnar hon sig åt att teckna och måla, och skulle gärna se att den hobbyn blev mer av ett arbete.…
Läs mer

Kombination kan stoppa spridning av hudcancer

Rickard Linnskog
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2014-10-10
Frågan om hur man ska stoppa utveckling och spridning av den mycket aggressiva hudcancertypen malignt melanom fortsätter att orsaka huvudbry. Ny grundforskning visar på möjligheter för en kombinationsbehandling. Vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö på Lunds universitet har doktoranden Rickard Linnskog fördjupat sig i hur man kan motverka spridning och metastaser av den ökända hudcancertypen malignt melanom. Hans avhandling bygger vidare på forskargruppens tidigare rön kring proteinet Wnt-5a som av allt att döma har en…
Läs mer

Starkare ben med skolgympa varje dag

Starkare ben med skolgympa varje dag
Kategori: Barn och ungdomar, Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om
2014-10-08
Foto: Colourbox Doktoranden Fredrik Detters studier är en fortsättning av Bunkefloprojektet. Han har följt upp hur barns skelett och muskelstyrka påverkas av daglig skolgymnastik under mellanstadiet. Skolbarn som har gymnastik varje dag får starkare ben än de som har den vanliga mängden skolgymnastik 1-2 gånger i veckan. Ökningen av skolgymnastik utgör heller inte någon fara för fler benbrott. Det här konstaterar Fredrik Detter i sin doktorsavhandling i ortopedi som lades fram vid Lunds universitet den 1 oktober. [caption…
Läs mer

Stora proteiner i urinen visar hög sjukdomsrisk

Rafid Tofik
Kategori: Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Vad forskar du om
2014-10-08
Höjda nivåer av äggvita i urinen förekommer både vid många sjukdomar och vid andra tillstånd som inte är sjukliga. Mycket stora proteiner verkar dock vara en sak för sig, och ett allvarligt risktecken. Om stora proteiner läckt ut i urinen innebär det att njuren inte fungerar som den ska, och att patienten troligen löper risk för både hjärt-kärlsjukdomar och njursvikt. Rafid Tofik. Foto: privat Det visar en nyligen framlagd avhandling av…
Läs mer

Tidig diagnostik och ny behandling vid cancer i bukspottkörteln

Tidig diagnostik och ny behandling vid cancer i bukspottkörteln
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2014-09-26
 Ett enkelt blodprov i ena armen avslöjar om en patient har en tidig cancer i bukspottkörteln. Tidig upptäckt ökar också möjligheten att tumören inte hunnit sprida sig till andra organ och att ett kirurgiskt ingrepp kan förlänga patientens liv, eller i bästa fall, bota denne helt. Det är en framtidsversion som några forskare i Lund tror kan bli verklighet. Cancerforskarna Daniel Ansari och Roland Andersson. Bild: Olle Dahlbäck – Vi har funnit ett antal proteiner…
Läs mer