Ångest och depression en orsak till missnöje efter operation

Ångest och depression en orsak till missnöje efter operation
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2016-11-18
Nästan var femte patient som drabbats av artros i knäleden och genomgått en total knäprotesoperation är inte nöjd med resultatet efter operationen. Många som var missnöjda led av ångest eller depression innan operationen. Abdulemir Ali, doktorand vid Lunds universitet och ortopedläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, har i sitt avhandlingsarbete ”Pain, function and dissatisfaction after total knee arthroplsty”, studerat hur utbrett missnöjet är. Med hjälp av Svenska Knäprotesregistret (SKAR), dit alla knäprotesoperationer i Sverige rapporteras,…
Läs mer

Hjärtsjukdom som riskerar att drabba hjärnan

Hjärtsjukdom som riskerar att drabba hjärnan
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2016-11-10
Sjukdom i hjärtat drabbar alla åldrar. I sina värsta former får den hjärtat att stanna. Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av plötsligt, oftast helt oväntat, hjärtstopp ute i samhället. Med hjälp av hjärt-lungräddning börjar tusen av dessa hjärtan att slå igen, men bara 500 personer vaknar upp och överlever. Anna Lybeck, doktorand vid Lunds universitet, skriver här om sin forskning. De tusen patienterna vars hjärta slår efter hjärtstopp hamnar på sjukhus. Oftast är…
Läs mer

Personer med Parkinsons sjukdom tar till strategier mot fallrädslan

Personer med Parkinsons sjukdom tar till strategier mot fallrädslan
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2016-11-03
Rädsla för att falla upplevs som en stor störning i vardagen för personer med Parkinsons sjukdom. Rädslan i sig kan öka risken för passivitet och social isolering. Att i stället försöka bortse från sin rädsla kan vara en strategi för att höja livskvaliteten. – Att vara försiktig kan vara positivt, men det är aldrig bra att vara rädd, konstaterar Stina Jonasson, forskare vid Lunds universitet. Att personer med Parkinson löper betydligt större risk för att…
Läs mer

Kan vi förutsäga oönskade immunsvar?

Kan vi förutsäga oönskade immunsvar?
Nyckelord: , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Blodet och immunförsvaret, Vad forskar du om?
2016-11-02
Malin Lindstedt installerades som professor i immunteknologi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning. Hur aktiveras vårt immunförsvar vid överkänslighetsreaktioner och kan vi tillämpa denna kunskap för att förutsäga och testa hur vi kommer att reagera mot främmande substanser? Vårt immunförsvar är uppbyggt av många olika molekyler och celltyper som är specialiserade på att skydda oss mot sjukdomsframkallande och andra skadliga ämnen. Termen immuntoxikologi innefattar de oönskade effekter på vårt immunförsvar…
Läs mer

Livsmedel – livets medel

Livsmedel – livets medel
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Kost och träning, Vad forskar du om?
2016-11-02
Yvonne Granfeldt installerades som professor i livsmedelsteknologi med inriktning mot nutrition den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning. Maten är en nyckelfaktor för att förstå och bekämpa ett brett spektrum av sjukdomar som påverkar folkhälsan i hela världen. En paradox är att vi idag har stora problem med bristsjukdomar och undernäring, samtidigt som fler och fler drabbas av sjukdomar kopplade till övervikt och fetma, såsom diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar. En…
Läs mer

Precis diagnos av lymfom möjliggör optimal behandling

Precis diagnos av lymfom möjliggör optimal behandling
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Vad forskar du om?
2016-11-02
Sara Ek installerades som professor i immunteknologi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning. Lymfom är en typ av cancer som utgår ifrån en viss typ av immunceller, lymfocyter. Min forskning fokuserar på de lymfom som uppkommer i en särskild typ av lymfocyter, B-celler. Normalt sett återfinns dessa celler i blod, lymfatisk vävnad såsom tonsiller och i benmärgen där B-cellerna producerar antikroppar som hjälper oss att förhindra och bekämpa infektioner. Huvudfokus för…
Läs mer

Cellers svar på mekaniska signaler

Cellers svar på mekaniska signaler
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?, Övrigt
2016-11-02
Karl Swärd installerades som professor i experimentell medicinsk forskning med inriktning mot fysiologi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning. Vår förmåga att känna av mekanisk beröring är avgörande inte bara för känseln, och därmed vår uppfattning av omvärlden, utan också för fosterutveckling, kardiovaskulär sjukdom, och metastasering. Läran om hur celler känner av mekaniska signaler och omvandlar dem till biokemiska och biologiska svar kallas för cellulär biomekanik. Jag har tillsammans med min…
Läs mer

Propp eller blödning, det är frågan

Propp eller blödning, det är frågan
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Vad forskar du om?
2016-11-02
Peter J Svensson installerades som professor i koagulationsmedicin den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning. Blodkoagulation är läran om hur blodet levrar sig i kroppen. Man kan se på blodkoagulationen som en andra försvarslinje efter blodkärlsväggen (blodkärlen). Att blodet kan flyta fram i våra blodkärl är livsviktigt för att livet ska kunna fortgå. Det finns sjukdomar där det saknas faktorer i blodet som gör att man kan blöda lättare, och på samma…
Läs mer

Att studera blodsjukdomar med flöde

Att studera blodsjukdomar med flöde
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Medicinsk teknik, Vad forskar du om?
2016-11-02
Anna Porwit installerades som professor i patologi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning. Blodsjukdomar utvecklas i benmärgen eller i kroppens lymfatiska system. Bland dessa finns akuta och kroniska leukemier samt maligna (elakartade) lymfom. I mitt arbete som hematopatolog diagnosticerar jag sjukdomar i det s.k. hematopoetiska systemet. Detta görs genom morfologi (utvärdering av celler och vävnader i mikroskop) samt immunfenotypbestämning (karakterisering av celler medelst antikroppar mot olika proteiner). Maligna celler skiljer sig…
Läs mer

Från gen till framtidens behandlingar

Från gen till framtidens behandlingar
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?
2016-11-02
  Åsa Petersén installerades som professor i medicinsk forskning med inriktning mot neurovetenskap den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning. Huntingtons sjukdom är en ärftlig och dödlig sjukdom som drabbar hjärnan. Idag finns ingen bromsande behandling. Sjukdomen orsakas alltid av en förändring i en enda gen och det är 50 procent risk för varje barn att ärva genen om en förälder är sjuk. Diagnosen ställs med ett gentest när man har…
Läs mer