Okunskap om höftsjukdom hos barn orsakar livslånga men

Okunskap om höftsjukdom hos barn orsakar livslånga men
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2016-09-29
”-Växtvärk nu igen? –Är du säker på att du inte sträckt dig på skolgympan?” Hälta och bensmärta hos barn är vanligt och i många fall är orsaken godartad och besvären går över helt spontant. Men i vissa fall har barnet drabbats av fyseolys, en ovanlig höftsjukdom där tidig behandling är helt avgörande för att undvika bestående men. Bristande kunskaper om sjukdomen inom sjukvården i Sverige orsakar fördröjd behandling som leder till onödiga handikapp för resten av…
Läs mer

Hon söker orsaker till njursvikt

Hon söker orsaker till njursvikt
Kategori: Njurar och urinvägar, Vad forskar du om?
2016-09-27
Människor och andra däggdjur har två njurar, men bara ett hjärta och en hjärna. Varför är det egentligen så? – För att njurarna är så viktiga, förstås! säger Diana Karpman – lite på skoj och lite på allvar. Som överläkare och professor i njurmedicin tycker hon verkligen att dessa organ är bland de viktigaste i kroppen. Hos en frisk person för njurarna en rätt undanskymd tillvaro. Men den som är njursjuk, på grund av en…
Läs mer

Olika metoder för att reparera en skadad hjärna

Olika metoder för att reparera en skadad hjärna
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?
2016-09-22
Skulle man kunna omvandla en patients egna hudceller till fungerande nervceller? Eller föra in friska gener som programmerar om cellerna i en skadad hjärna? Stamcellsforskaren Malin Parmar vid Lunds universitet studerar hur man med avancerad metodik kan reparera en hjärna som skadats av t.ex. Parkinsons sjukdom. Malin Parmar. Foto: Kennet Ruona Hennes arbete följer tre olika forskningsspår: att få stamceller att utvecklas till dopaminproducerande nervceller, som kan föras in i hjärnan…
Läs mer

Övervikt och fetma bland förskolebarn tas inte på allvar

Övervikt och fetma bland förskolebarn tas inte på allvar
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Hälsa och livsstil, Kost och träning, Vad forskar du om?
2016-09-16
Nästan 15 procent av sexåringarna i södra Skåne har övervikt eller fetma. Trots detta prioriteras inte det preventiva arbetet inom barnhälsovården och sjuksköterskorna uppger att de saknar såväl kunskap som stöd och resurser. Det visar ny forskning vid Malmö högskola.  Gabriella E Isma. Foto: Malmö högskola. Övervikt och fetma bland barn och unga har ökat kraftigt de senaste 25 åren. Nationell data visar att ungefär vart femte skolbarn väger för mycket.…
Läs mer

Nya rön om matchning mellan donator och mottagare av hjärtan

Nya rön om matchning mellan donator och mottagare av hjärtan
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Hjärta och blodkärl, Läkemedel, Vad forskar du om?
2016-09-16
Nästa år är det 50 år sedan den sydafrikanske kirurgen Christiaan Barnard utförde den första hjärttransplantationen på en människa. Transplantationen i Kapstaden lyckades men patienten avled 18 dagar senare i dubbelsidig lunginflammation. Detta sedan immunförsvaret försvagats av de läkemedel patienten fick för att förhindra avstötning av det främmande hjärtat. I dag har metoderna för hjärttransplantationer utvecklats och ettårsöverlevnaden hos patienter som blir hjärttransplanterade i Sverige är cirka 95 procent och tioårsöverlevnaden omkring 70 procent. Ändå…
Läs mer

Patienter med KOL och hjärtinfarkt underbehandlas

Patienter med KOL och hjärtinfarkt underbehandlas
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Lungor och luftvägar, Vad forskar du om?
2016-09-09
Patienter som drabbats av hjärtinfarkt behandlas som regel med blodtryckssänkande mediciner för att lugna hjärtat och förbättra långtidsprognosen, så kallade betablockerare. Patienter som fått en hjärtinfarkt och dessutom har diagnosen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, har ibland undanhållits denna hjärtmedicin på grund av en viss risk för biverkningar i luftvägarna. Nu visar en ny avhandling som läggs fram vid Lunds universitet att även de här patienterna i många fall borde behandlas med betablockerare. Forskarna har med…
Läs mer

Prostatacancer – automatiserad skelettmätning kan vässa framtida vård

Prostatacancer - automatiserad skelettmätning kan vässa framtida vård
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2016-06-16
Bone Scan Index är en kartläggningsmetod för tumörer i skelettet baserad på den nuklearmedicinska metoden skelettscintigrafi. I framtiden kan den kanske underlätta vid prognosbedömning och behandlingsval av aggressiv prostatacancer. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet. Patienter med de allvarligaste formerna av prostatacancer löper en kraftigt förhöjd risk att drabbas av metastaser i skelettet. Utbredningen av skelettmetastaser kan kartläggas på olika vis. En sådan metod är Bone Scan Index (BSI), som främst är…
Läs mer

Patienten är expert på sig själv

Patienten är expert på sig själv
Nyckelord: ,
Kategori: Vad forskar du om?
2016-06-15
Autonomi kan förklaras som vår rätt till att bestämma över oss själva. Det kan tyckas låta rättfram men i situationer där vi är svårt sjuka och beroende av andra kan det vara en utmaning. En ny avhandling vid Lunds universitet visar att det finns tre sammanhängande strategier som patienter använder sig av för att behålla sin autonomi när de vårdas i högteknologiska vårdmiljöer. I sin avhandling belyser sjuksköterskan Catharina Lindberg autonomi och omvårdnad utifrån ett…
Läs mer

Ändrat fokus kan främja nyanlända migranters hälsa

Ändrat fokus kan främja nyanlända migranters hälsa
Nyckelord: , , ,
Kategori: Vad forskar du om?, Övrigt
2016-06-10
Det svenska samhället kan bli bättre på att främja god hälsa bland nyanlända migranter. Det framkommer i en avhandling från Lunds universitet där bl.a. effekterna av de internationella hälsokommunikatörernas arbete utvärderats. Många riktade insatser har genomförts i Sverige med syftet att minska hälsoskillnaderna mellan migranter och den övriga svenska befolkningen. Men få av dem har utvärderats vetenskapligt, vilket var ett av skälen till att Susanne Sundell Lecerof, doktorand i folkhälsovetenskap, intresserade sig för att forska…
Läs mer

Signalsubstans med intressanta roller för hjärta och kärl

Signalsubstans med intressanta roller för hjärta och kärl
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2016-06-09
Kan en särskild signalsubstans i immunförsvaret vara en lämplig markör för att förutsäga risken för åderförfettning som i sin tur kan leda till hjärt-kärlsjukdomar? Det har doktoranden Caitriona Grönberg undersökt i en ny avhandling från Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet. Hon har bl.a. undersökt om höga nivåer av IL-16 (Interleukin 16) i blodet kan förutsäga risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom senare i livet (upp till 20 år efter att provet togs). En…
Läs mer