Helhetssyn på patienten kan öppna för skräddarsydd bröstcancervård

Helhetssyn på patienten kan öppna för skräddarsydd bröstcancervård
Varje dag får 15-20 svenska kvinnor reda på att de har bröstcancer. I Sverige är en bröstcancerdiagnos inte längre en dödsdom - nu för tiden lever fortfarande 90 procent av kvinnorna fem år efter att deras bröstcancer blev upptäckt. Sjukvården kan nu genom att analysera enskilda patienters tumörer skräddarsy en behandling som stoppar tumörens tillgång till de tillväxtfaktorer som analyserna visar att den föredrar. Oftast fungerar det väldigt bra. Men ibland beter sig tumörer inte…

Svåra knäskador studerats i ny avhandling

Per Swärd
Foto: Colourbox Per Swärd, doktorand vid institutionen och AT-läkare vid Skånes universitetssjukhus, som den 23 maj 2014 försvarade sin avhandling ”Knee injuries and their consequences – the impact of impact”. I din avhandling stärks teorin om att traumat över ben och brosk vid en främre korsbandsskada, i kombination med meniskskador och ändrad ledbelastning, kan ha stor betydelse för risken att redan vid unga år utveckla artros. – Skademekanismen vid en främre korsbandsskada leder…

Alkohol misstänks försämra lungfunktionen ytterligare hos rökare

Sophia Frantz
Foto: Colourbox Kombination av rökning och alkohol misstänks bidra till sämre lungfunktion. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet. Vad händer med lungfunktionen bland rökare som än så länge mår ganska bra och inte upplever några större problem med andning och luftvägar? Den frågan har doktoranden Sophia Frantz velat besvara. Bakgrunden är ett intresse för den stora folksjukdomen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Än så länge finns det ganska lite…

Blodreglerande protein kan minska propprisk

Sofia Somajo
Illustration: Colourbox Tunnflytande eller tjockt och levrat? Blodets egenskaper styrs av avancerade processer där detaljerna fortfarande inte är helt kända.  Protein S är ett livsviktigt protein och en av alla de beståndsdelar som påverkar blodets konsistens. Nu har det utforskats i en aktuell avhandling från Sofia Somajo som är doktorand vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö vid Lunds universitet. För att regleringen av blodlevringen ska fungera optimalt krävs att protein S…

Fler får behålla bröstet med bröstbevarande operation

Fler får behålla bröstet med bröstbevarande operation
Vid en bröstcanceroperation tar man bort själva tumören och även en liten del omkringliggande vävnad. Beroende på tumörens storlek och hur mycket bröstväv som tas bort kan det leda till att bröstet efter operationen ser fult eller missbildat ut. I Danmark har man nu börjat använda en ny bröstbevarande behandlingsmetod, s.k. onkoplastisk bröstkirurgi. Den går i korthet ut på att under samma operation, när bröstkirurgen har avlägsnat tumör och omkringliggande vävnad, tar en plastikkirurg vid…

Avhandling utvärderar kostnadseffektivitet för FaR

Åsa Rome
Åsa Romé, fysioterapeut och doktorand vid Lunds universitet, har analyserat de samhällsekonomiska konsekvenserna av aktivitetsprogrammet Fysisk aktivitet på recept (FaR). Hon har identifierat de grupper bland inaktiva som bäst drar nytta av programmet och som programmet är mest kostnadseffektivt för. Men fysisk aktivitet på recept passar bara en del. Av befolkningen i Sverige motionerar många för lite – 40 procent har en fysisk aktivitetsnivå som är riskabelt låg för hälsan. Detta trots att många känner…

Nära samarbete mellan sjukvård och akademi

akademin och sjukvården samverkar
Foto: Sara Liedholm Se en kort film där sju forskare vid Lunds universitet berättar om vilken betydelse sjukvården har för deras forskning, och deras forskning för sjukvården. Länk till filmen på Medicinska fakultetens Youtube-kanal Intervjuer och filmer är gjorda av Sara Liedholm, Lunds universitet, och har tidigare publicerats på Medicinska fakultetens hemsida, 16 maj 2014.

Hon vill vässa behandling vid blodförgiftning

Hon vill vässa behandling vid blodförgiftning
Med bättre diagnostik och mer individanpassade behandlingar vid sepsis (blodförgiftning) skulle sannolikt fler personer kunna överleva än idag. Det visar en ny avhandling från Lunds universitet. I avhandlingen testas diagnosmöjligheter och ett antal biomarkörer vid framför allt sepsis men även vid andra svåra infektioner. Syftet har varit att öka förståelsen för hur immunförsvaret reagerar vid sepsis och därigenom förhoppningsvis i framtiden kunna utveckla och förbättra både diagnos och behandling. - Diagnoskriterierna vid sepsis är vaga och…

Viss bröstcancer kan ärvas från pappan

Viss bröstcancer kan ärvas från pappan
Foto: Colourbox Kvinnor som drabbas av en viss typ av bröstcancer, så kallad lobulär bröstcancer, har oftare en pappa än en mamma som också fått diagnosen cancer. Detta jämfört med kvinnor med andra typer av bröstcancer.  – Många av de här papporna har fått diagnosen prostatacancer, men det finns även ett samband med andra typer av cancer, säger Carolina Ellberg, doktorand vid avdelningen för onkologi och patologi vid Lunds universitet. Lundaforskaren…

Samband mellan långvarig D-vitaminbrist och frakturer

Samband mellan långvarig D-vitaminbrist och frakturer
Foto: Colourbox Äldre kvinnor med kronisk D-vitaminbrist drabbas i högre utsträckning av frakturer än jämnåriga med normala värden. Det visar en unik långtidsuppföljning från Lunds universitet. Kunskaperna kring hur långvarig D-vitaminbrist påverkar äldre kvinnor är ännu begränsade. I den aktuella studien, som nyligen presenterades vid World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases i Sevilla, mättes deltagarnas D-vitaminnivå vid två olika tillfällen med fem års mellanrum. Därefter följdes förekomsten av bl.a.…