Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny forskning förändrar vården för patienter med ledgångsreumatism

2018-01-25

Reumatoid artrit (ledgångsreumatism) kan vid effektiv behandling gå i remission, vilket innebär att sjukdomssymtomen under kortare eller längre period försvinner. Ny forskning visar att ju tidigare patienten diagnostiseras och får behandling, desto större chans är det att sjukdomen går i långvarig remission. Därför öppnas nu en ny mottagning i Lund för att tidigt kunna ta emot patienter med misstänkt reumatoid artrit.

I sitt avhandlingsarbete visar Jon Einarsson, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, att ju tidigare patienten diagnostiseras och får behandling, desto större chans är det att sjukdomen kan gå i långvarig remission.

-– Mottagningen kommer dels ta emot patienter som remitteras av läkare på sin vårdcentral, men patienterna kommer även kunna skriva en egenremiss* och på så vis kunna komma direkt hit, berättar Jon Einarsson, specialistläkare på Skånes universitetssjukhus och forskaren bakom avhandlingen som lett fram till förändringarna.

Omorganisationen inom avdelningen för reumatologi har redan lett till att handläggningstider inom mottagningen kortats ner. Nyligen insjuknade patienter får tätare besök hos läkaren eller sjuksköterskan och får samtidigt också hjälp av fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Förändringarna förväntas leda till bättre hälsa och livskvalitet för patienterna och spara pengar för samhället och sjukvården i form av färre sjukskrivningar och mindre kostnader för läkemedel.

Läs även: Dyra biologiska läkemedel får tillbaka patienter i arbete

Forskningen bygger på två svenska register där patienter följts under lång tid där totalt över 30 000 patienter studerats.  Långvarig remission var vanligare hos patienter i tidigt skede av sjukdomen. Så kallade prognostiska faktorer som kopplades till långvarig remission var bland annat manligt kön, lägre ålder och mildare sjukdom med lägre sjukdomsaktivitet och bättre fysisk funktion. Resultaten visade även på vikten av att behandla med metotrexat för att minska inflammationen.

Läs även: Sjukgymnastik förbättrar sexlivet för kvinnor med ledgångsreumatism

Text och foto: KATARINA EHRENBORG 

*Egenremiss: Egenremiss innebär att du själv skriver till en vårdgivare för att söka vård. En del mottagningar på sjukhuset har förtryckta blanketter, andra tar emot egenremisser via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet