Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Fighten mot spridd bröstcancer tas på Medicon Village

2017-11-06

Allt fler kvinnor överlever bröstcancer, men för dem som drabbas av spridd bröstcancer är prognosen sämre. I de gula tegelbyggnaderna på Medicon Village i östra Lund pågår studier som forskarna i framtiden hoppas ska gynna den här gruppen patienter.

– Kan vi som forskare förstå och följa evolutionära förändringar i cancer ökar vi chanserna att framgångsrikt behandla sjukdomen under längre tid. Därmed kan vi förhoppningsvis också förlänga livet för patienter med spridd bröstcancer och även andra typer av metastaserad cancer, säger docent Kristina Aaltonen som ingår i professor Lisa Rydéns forskargrupp vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

Kristina Aaltonen, IKVL, forskar om spridd bröstcancer på Medicon Village. Bild: Olle Dahlbäck

Den bleka höstsolen värmer lätt i våra ansikten när vi slår oss ner i en liten amfiteater i betong utanför byggnad 404 på Medicon Village. Jag har stämt träff med Kristina Aaltonen för att få höra om deras senaste forskning på spridd bröstcancer. När vi träffades första gången för drygt två år sedan hade gruppen i cellstudier lyckats ta fram en metod för att kunna fastställa karaktär på cirkulerande tumörceller hos bröstcancerpatienter; de tumörceller som lämnar primärtumören i bröstet, tar sig ut i blodbanan och därmed kan bilda metastaser på andra ställen i kroppen. Tidigare forskning hade då hittat en metod för att isolera och räkna de cirkulerande tumörcellerna i ett blodprov.

Söker nya markörer i blodet

Nu har Kristina Aaltonen och hennes kollegor tagit nästa steg, bland annat med en studie där 35 patienter som fått diagnosen spridd bröstcancer ingår. I studien har de under en längre tid följt patienterna under sjukdomsförloppet.

– Metoden som vi tog fram har gjort att vi med hjälp av ett blodprov kan se vilka biomarkörer som är aktiva i de cirkulerande tumörcellerna hos enskilda patienter vid olika provtagningstillfällen, innan de påbörjar behandlingen och exempelvis efter tre och sex månaders behandling.

Markörerna förändras under sjukdomsförloppet

Forskarna har koncentrerat sig på två biomarkörer i bröstcancer, östrogenreceptorn (ER) och HER2-receptorn, då det i dag finns en riktad behandling mot dessa.

– Hos flera av patienterna har vi särskilt sett att HER2-receptorn aktiverats efter några månaders behandling, trots att patienterna inte diagnostiserats med HER2-positiv sjukdom. Det visar att markörer som en behandling riktas mot förändras under sjukdomsförloppet och att patienten då kanske behöver en annan behandling eller en mer målinriktad sådan som förhoppningsvis förbättrar prognosen, säger Kristina Aaltonen.

I framtiden hoppas forskarna på Medicon Village att det ska gå att utvärdera cancerbehandlingens effekt och justera och individanpassa den under sjukdomsförloppets gång utan att behöva ta vävnadsprover på metastaser, vilket kan vara komplicerat då dessa kan sitta i skelettet eller i hjärnan.

– Det skulle vara en stor fördel att istället kunna avläsa en tumörs egenskaper i ett blodprov och eventuellt justera patienternas behandling efter hur proverna ser ut. Men det krävs fler studier innan vi är där, säger Kristina Aaltonen.

Text: OLLE DAHLBÄCK

Artikeln är tidigare publicerad på Lunds universitets hemsida.