Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny forskning om vaskulit

2017-06-12

Maria Mossberg, doktorand vid avdelningen för pediatrik och läkare vid Skånes universitetssjukhus, försvarade nyligen sitt avhandlingsarbete om vaskulit. Här besvarar hon några frågor om vad vaskulit är hur hennes forskning ska kunna bidra till att utveckla effektivare.

Vad är vaskulit?

– Vaskulit är en grupp sjukdomar som karakteriseras av inflammation i och runt blodkärl. De skador som uppkommer beror på vilka kärl som drabbas och var de sitter.

Varför får vi vaskuliter?

– Det är oklart. Man spekulerar i om det beror på individuell känslighet samtidigt som det finns yttre faktorer som kan trigga igång vaskuliten.

Hur allvarliga är de här inflammationerna i blodkärlen?

– Vaskuliter kan vara allt ifrån övergående och självläkande till svåra kroniska som kräver transplantation, som vi sett i vår studie.

Vad finner du mest intressant i studierna i ditt avhandlingsarbete och vilken nytta kan dessa kunskaper föra med sig?

– Jag tycker att mikrovesiklar, som är små membranvesiklar och avges av alla celler, är väldigt spännande. Vi har lyckats visa att dessa mikrovesiklar kan sprida inflammationen i kroppen. Immunceller kan skicka iväg dessa små vesiklar i cirkulationen, varpå dessa kan agera som budbärare för inflammationen och signalera till kroppen att dra igång immunförsvaret.

– Våra resultat bidrar till pusselbitar angående vad som skapar inflammationen vid vaskulitsjukdomar.

– Ett annat intressant fynd är att sjukligheten i vaskulitsjukdomen Kawasaki hos små barn skiljer sig i Sverige jämfört med andra länder. Vi håller på att titta mer ingående på detta för att se varför det förhåller sig så, för att sedan kunna ge rekommendationer om hur man skulle kunna minska denna komplikation hos små barn i Sverige.

I en av studierna såg ni att ett par ofta övergående former av vaskulit var vanligast hos barn under 10 år, samtidigt som mer kroniska och allvarligare sorter drabbade äldre barn. Vad kan det bero på?

– Det vet vi inte, men man kan spekulera i om de klassiska barnvaskuliterna som drabbar barn under 10 år kan bero på genetisk känslighet som i kombination med en infektion gör att man drabbas av vaskulit. Då man är äldre har man exponerats för den infektionen och är immun och kan därför inte drabbas av den sortens vaskulit.

Kommer du/ni att gå vidare med några av resultaten i ditt avhandlingsarbete?

– Ja, gällande den sjukdomsalstrande mekanismen vid vaskulit fortsätter vi att studera mikrovesiklars sammansättning för att kunna modulera deras inflammatoriska egenskaper. Vårt långsiktiga mål är att testa och utveckla effektiva läkemedel som kan dämpa den inflammatoriska signalen från mikrovesiklar.

– Vi håller också på att titta mer ingående på vaskulitsjukdomarna i Sverige, där våra analyser av vårt material faktiskt kan komma att förbättra vården av små barn som drabbas av vaskulit.

Text: OLLE DAHLBÄCK