Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hon forskar om missbildningar i magtarmkanalen hos barn

2017-11-09

Hon får priset som yngre framgångsrik klinisk forskare i Region Skåne 2017 för sin forskning om missbildningar i bäckenbotten och magtarmkanalen hos barn.  

– Det är oerhört hedrande att få priset för min kliniska forskning. Det visar mig vägen att fortsätta i den här riktningen. Jag är också mycket glad för att patienterna med medfödda missbildningar sätts i fokus.Sedan är priset är ett erkännande av att mitt kliniska arbete och min forskning aldrig skulle kunna drivas eller blomma ut utan varandra, säger Pernilla Stenström, docent vid Lunds universitet och överläkare i barn- och ungdomskirurgi på Skånes universitetssjukhus. Foto: Roger Lundholm

Pernilla Stenström är docent i pediatrik med inriktning på barnkirurgi och fokus på missbildningar i bäckenbotten och magtarmkanalen. Hon studerar hur missbildningskirurgin kan utvecklas, risker och orsaker till kirurgiska komplikationer hos barn och vilka efterbehandlingar som fungerar för att tarm och urinvägar ska fungera under barndomen trots missbildningar.

– Drivkraften i min forskning ligger i patientkontakten och i min insyn i vad det innebär att växa upp med dolda handikapp. Patientföreningarnas kraft och önskemål om forskningsområden styr i hög grad, säger Pernilla Stenström.

Patientkontakt och forskningssamarbeten är hennes drivkraft

Det finns även en drivkraft i forskningsmässiga samarbeten med personer med spetskompetenser inom andra områden än den medicinska. Som projektledare arbetar Pernilla Stenström med flera projekt tillsammans med ingenjörer på Lunds Tekniska Högskola och sexologer vid Malmö Högskola.

I forskningssamarbetet med LTH används bland annat en ny högfrekvent ultraljudsteknik som möjliggör säkrare operationer och icke-invasiv diagnostik på barn med misstänkt Hirschsprungs sjukdom. Pernilla Stenström leder även en nordisk multicenterstudie kring Hirschsprungs sjukdom där riskfaktorer för tillväxthämning och näringsbrist analyseras.

Viktigt med åldersanpassad information

I en intervjustudie med tonåringar med medfödda missbildningar i bäckenbotten har Pernilla Stenström visat att många av tonåringarna inte visste vad de var födda med för missbildningar eller varför de var opererade. Studien visade också att tonåringarnas sociala liv i många fall begränsades under barndomen inskränkningar under barndomen, till exempel genom att de avstått att åka på läger, sova över hos kompisar och sporta på grund av risk för avförings-och gasläckage.

– Resultaten har lett till att vi inom barnkirurgin på Skånes universitetssjukhus jobbar med åldersanpassad information och metoder för föräldrar och barn att hantera information både inom familjen och utåt.

För att förstå vad de unga vuxna patienterna behöver genomför Pernilla nu så kallade fokusgrupper där de unga patienternas problem, erfarenheter och behov kommer att studeras. Studien är ett samarbete med bäckenbottencentrum i Malmö, barnkirurgen och norska bäckenbottencentrum i Oslo samt med forskarkollegor från Malmö högskola.

Text: MAGNUS ASPEGREN