Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Sköldkörtelns funktion förbisedd vid bröstcancer?

2018-02-16
Foto: istock.com/ChrisChrisW

Sköldkörtelns funktion kan ha betydelse för uppkomst och överlevnad i bröstcancer. Rönen presenteras i en avhandling från Lunds universitet där forskaren och läkaren Jasmine Brandt bland annat närmare studerat ett antal sköldkörtelhormoner. 

Sköldkörteln finns i halsen strax under struphuvudet och utövar inflytande på alla celltyper i kroppen.

Jasmine Brandt. Foto: privat.

– Sköldkörtelns roll vid bröstcancer är intressant och komplex. Den påverkar celler både i bröstcancertumörer och i immunförsvaret som ska skydda oss, berättar Jasmine Brandt, läkare och doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet och fortsätter:

– Tidigare studier har visat att sköldkörtelhormoner och det kvinnliga könshormonet östrogen har likheter i regleringen av bröstcellers funktion. Och det är redan belagt att det finns en tydlig koppling mellan östrogennivåer och bröstcancer.

Annat perspektiv än i tidigare forskning

I sin avhandling har Jasmine Brandt undersökt betydelsen av några av de sköldkörtelhormoner som används mest vid kliniska undersökningar av sköldkörtelns funktion. I undersökningen har även en antikropp ingått.

En kombination av höga halter av sköldkörtelhormonet tyroxin samt låga nivåer av TPO-antikroppar kunde kopplas till en ökad risk att utveckla bröstcancer. Det var framför allt risken för mindre aggressiva tumörtyper som ökade. Jasmine Brandt undersökte därefter huruvida prognos och överlevnad kunde kopplas till de undersökta hormonerna.

– För en gynnsam prognos var det framför allt viktigt att nivåerna av tyroxin inte var för låga. TPO-antikroppspositivitet var också relaterad till en bättre chans att överleva bröstcancer, berättar Jasmine Brandt.

Fann fem genetiska riskmarkörer

I den aktuella forskningen identifierades även fem genetiska markörer för tyroxin och TPO-antikroppar som kan knytas till bröstcancerrisk.

Studierna är av observationstyp och Jasmine Brandt menar att det fortfarande återstår mycket forskning kring sambanden mellan sköldkörtelns funktion och bröstcancer.

– Tidigare forskning har framför allt uppmärksammat sambanden först när patienterna redan diagnosticerats med bröstcancer. I min forskning har vi tvärtom utgått från friska kvinnor och sett vilken roll sköldkörtelhormonerna haft vid utveckling av bröstcancer, förklarar hon.

Underlaget till ovan nämnda studier kommer från Malmö Kost Cancer, en större medicinsk befolkningsundersökning där drygt 17 000 kvinnor i Malmö deltog mellan 1991 och 1996.

Syntetiska hormoner intressant uppslag

Jasmine Brandt ser positivt på möjligheterna att ny kunskap och fortsatt forskning om sköldkörtelhormonerna kan bidra till framtida diagnosmetoder och behandlingar. Bland annat anser hon det intressant att utreda ifall syntetiska sköldkörtelhormoner (till exempel Levaxin) skulle kunna förbättra överlevnadsoddsen vid låga nivåer av tyroxin.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Artikeln är tidigare publicerad på Lunds universitets hemsida.