Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kan HPV ge peniscancer?

2017-11-21

I mitt arbete som läkare på en mottagning för sexuellt överförda infektioner, träffar jag dagligen män som är oroliga och söker med röda utslag på penis. Med den internetanvändning vi har idag, har i princip alla googlat på sina symtom innan läkarbesöket och frågan som ligger på allas läppar är: ”Har jag cancer?”.

Röda fläckar på ollonet kan ha många olika orsaker och balanit, inflammation på ollonet, efter sex eller intensivt tvättande är en av de vanligaste. Det kan även vara en hudsjukdom som psoriasis eller någon av de inflammatoriska hudsjukdomarna Lichen sclerosus eller Lichen ruber. Långt ner på listan kommer peniscancer, vanligtvis hos män från 60-års ålder, som har en röd fläck eller ett sår som inte läker på kortisonbehandling. Diagnosen peniscancer sätts efter att bedövning lagts och ett vävnadsprov tas som skickas för mikroskopisk bedömning.

Peniscancer är en ovanlig cancerform, med endast runt 150 nya fall per år i Sverige. Orsaken till peniscancer är inte helt klarlagd men det finns några kända riskfaktorer som trång förhud, inflammatorisk hudsjukdom som Lichen sclerosus eller Lichen ruber, rökning och Humant Papillomvirus, HPV. Vid livmoderhalscancer vet vi idag att över nittionio procent är orsakat av HPV och det är därför vi sedan 2012 i Sverige har ett vaccin som ingår i vaccinationsprogrammet för flickor. Hur stor roll HPV spelar vid peniscancer är dåligt studerat i endast små studier, där man analyserat för viruset på olika sätt och fått väldigt olika resultat. I studier där man hittat mycket HPV kan överföring av HPV från analysapparater misstänkas.

Vilken betydelse har HPV?

Jag och min forskargrupp har därför påbörjat en undersökning av hur vanligt det är med HPV hos män som får peniscancer och detta jämför vi med hur vanligt det är med HPV hos män utan peniscancer. För att försäkra oss om att det inte blir någon virusöverföring mellan olika prov, tas provet färskt och läggs direkt vid operation i ett rör som skickas för analys. Det finns över tvåhundra olika typer av HPV, där många är snälla och kan ge vårtor och sedan finns det vissa HPV typer som kan utvecklas till cancer. Vi vill därför titta på vilka HPV typer som förekommer hos personerna med peniscancer jämfört med vilka typer som förekommer hos personerna utan peniscancer. För att komma närmare en förståelse kring hur viruset kan utvecklas till cancer kommer vi även att titta på hur viruset beter sig. Ligger viruset inne i cellkärnan? Finns det många viruskopior, dvs. hur aktivt är viruset?

Vi hoppas med detta kunna ge svar på frågan kring vilken betydelse HPV, vår vanligaste sexuellt överförda infektion, har för utvecklingen av peniscancer. Jag vill som läkare ute på mottagningen kunna svara på fler av patientens frågor kring ”varför har jag fått den här röda fläcken” och när är risken stor att det blir en peniscancer.

Text: SINJA KRISTIANSEN

Fakta peniscancer

Peniscancer är en ovanlig cancer med endast cirka 150 nya fall per år i Sverige, varav runt 40 är en ytlig form av peniscancer. Det finns flera orsaker till peniscancer som inflammatorisk hudsjukdom, HPV, trång förhud och rökning. Det börjar ofta som en röd fläck eller ett sår som inte vill läka. Vid misstanke om peniscancer behöver en doktor på vårdcentralen, en hudklinik eller en urologisk klinik bedöma patienten. Behandlingen vid peniscancer är oftast operation, där doktorn tar bort hela förändringen. Vid ytlig peniscancer kan behandlingen även vara att smörja med kräm som förstör cancercellerna, frysa bort cancern eller förstöra cellerna med en speciell form av ljusbehandling. För att ta reda på om cancern har spridit sig undersöks i första läget lymfkörtlarna i ljumskarna. Om cancern är spridd räcker det ofta inte med operation utan då behöver även cellgiftsbehandling ges.

 Källa: Peniscancer. Nationellt vårdprogram. RCC i Samverkan.

.

Illustration fakta: iStock Satenik Guzhanina