Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ett steg mot objektiv diagnostik av ADHD och autism

2017-10-18
Forskare i Lund har tagit fram en ny diagnosmetod för snabbare utredning av ADHD. Bilden är arrangerad. Foto: Pelle Hybbinette

Dagens diagnostik av ADHD och ASD baseras på patientens sjukdomshistoria, psykologtestning och skattningsformulär. Dessa metoder är inte objektiva utan kan påverkas av till exempel psykosociala faktorer. Emma Claesdotter, överläkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri, har i sin avhandling undersökt två metoder för att se om dessa kan användas som stöd vid diagnostik av ADHD och ASD.

– I de tre första artiklarna använder vi oss av ABR (Auditory Brainstem Response), en metod som visar respons på ljudstimuli i hjärnstammen. Det är en mycket omogen metod och resultaten ska tolkas med försiktighet. På gruppnivå kunde vi ändå se skillnader mellan patienter med ADHD och autism och kontrollgruppen, berättar Emma Claesdotter.

Avhandlingens fjärde artikel använde ett datoriserat neuropsykologiskt test; CANTAB (Cambridge Neuropshychological Test Automated Battery) för att testa exekutiva funktioner (förmågan att planera är exempel på en exekutiv funktion).

– Barn med ADHD har ofta problem med exekutiva funktioner, vilket vi också kunde visa tydligt med våra tester. CANTAB används redan i dag både i kliniken och i forskning men det finns få studier gjorda på barn och ungdomar. På gruppnivå visar resultaten att CANTAB kan bli användbart som ett instrument för att diagnosticera ADHD, men mer forskning på barn och ungdomar behövs.

I kommande arbete kommer Emma Claesdotter använda all information från den insamlade patientgruppen för att bygga en modell som kan räkna ut och på ett enkelt sätt åskådliggöra samband med utfall och trolig diagnos.

Text: KATARINA EHRENBORG