Ny studie: så påverkar träning armlymfödem

stavgång
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Kost och träning
2016-06-17
Tidigare har vården varit försiktig med råd kring träning eftersom det funnits en misstanke om att träning kunnat försämra armlymfödem eller till och med orsaka ett sådant. Numera är det välkänt att det är fritt fram att träna även för de som drabbats av armlymfödem. Vår forskargrupp har nyligen visat att stavgång kan minska ett stabilt armlymfödem. De senaste tio åren har forskning runt om i världen visat att kvinnor med armlymfödem, som följd av…
Läs mer

Luftföroreningar orsakar stroke

Luftföroreningar orsakar stroke
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl
2016-06-13
Luftföroreningar är en stor orsak till stroke, det visar en studie som publicerats i The Lancet. Resultaten visar också att 90 procent av den globala strokebördan kunde kopplas till  riskfaktorer som det är möjligt att ta kontroll över. Det innebär att ungefär tre fjärdedelar av alla strokefall i världen skulle kunna förhindras. Forskarna har i studien rangordnat sjutton olika riskfaktorer för stroke på global nivå i 188 länder mellan 1990 och 2013. Det är överraskande att…
Läs mer

Signalsubstans med intressanta roller för hjärta och kärl

Signalsubstans med intressanta roller för hjärta och kärl
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2016-06-09
Kan en särskild signalsubstans i immunförsvaret vara en lämplig markör för att förutsäga risken för åderförfettning som i sin tur kan leda till hjärt-kärlsjukdomar? Det har doktoranden Caitriona Grönberg undersökt i en ny avhandling från Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet. Hon har bl.a. undersökt om höga nivåer av IL-16 (Interleukin 16) i blodet kan förutsäga risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom senare i livet (upp till 20 år efter att provet togs). En…
Läs mer

Tema: Det sexuella livet – lust eller lidande?

Tema: Det sexuella livet - lust eller lidande?
Nyckelord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Funktionsnedsättningar, Hjärta och blodkärl, Kvinnors hälsa, Leder, muskler och skelett, Mäns hälsa, Reproduktion och graviditet, Sexuell hälsa, Smärta och värk, Äldres hälsa
2016-06-01
Nytt nummer av tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa Foto: Colourbox Vad hände med lusten i vardagen? Enligt den senaste sexvanestudien har vi allt mindre lust till sex. Men samma studie visar att de äldres sexuella aktivitet faktiskt har ökat. Och hur tänker vi kring en svårt sjuk människa, har den sexuella behov överhuvudtaget? Kan man ha sex efter en hjärtinfarkt och vad händer med den sexuella förmågan efter en cancerbehandling. Många…
Läs mer

Oron stor för sex efter hjärtinfarkt

Oron stor för sex efter hjärtinfarkt
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Sexuell hälsa
2016-06-01
Foto: Dreamstime Många är rädda för att ha sex efter en hjärtinfarkt. Det visar en stor studie som genomförs vid tolv svenska sjukhus. – Såväl patienter som anhöriga har bristande kunskap när det gäller sexuell aktivitet efter hjärtinfarkt, säger Carin Alm- Roijer, forskare vid Malmö högskola. Att drabbas av hjärtinfarkt är en skakande upplevelse, både för den drabbade och de anhöriga. – För många patienter är det första gången i livet…
Läs mer

Om yoga som behandlingsmetod för högt blodtryck

Moa Wolff
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2016-05-30
- Vi har under åren sett att det finns ett ganska stort intresse för alternativa behandlingsmetoder för högt blodtryck, till exempel med hjälp av yoga, säger Moa Wolff, distriktsläkare vid vårdcentralen i Löddeköpinge. Men vi fick motstridiga resultat i två av våra undersökningar. Vi kan inte visa någon effekt av yogaövningarna mot högt blodtryck. Däremot visar resultaten på en positiv utveckling av livskvalitet och självskattat välbefinnande, men om yoga hjälper för hypertoni, dvs högt blodtryck,…
Läs mer

Nyupptäckt genvariant ökar risken att dö i hjärtsvikt

hjärta
Nyckelord:
Kategori: Hjärta och blodkärl
2016-05-16
En forskargrupp vid Lunds universitet har gjort ett viktigt fynd som de hoppas kan ge svar på varför vissa patienter med hjärtsvikt har sämre prognos att överleva än andra. – Vi har funnit en genvariant som tycks vara kopplad till sämre överlevnad hos patienter med hjärtsvikt. Den genetiska varianten är belägen på kromosom 5q22 och finns hos sju procent av patienterna i studien och medför 36 procent sämre chans att överleva, säger Gustav Smith, docent…
Läs mer

Samband mellan låg lungvolym och förmaksflimmer

Samband mellan låg lungvolym och förmaksflimmer
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2016-05-11
Förmaksflimmer är vanligt bland äldre. Enligt beräkningar kommer ungefär en fjärdedel av 40-åringarna att drabbas under återstoden av sina liv. I en ny avhandling framkommer bland annat att låga lungvolymer innebär ökad sannolikhet att råka ut för förmaksflimmer, oberoende av andra faktorer. En möjlig förklaring är att lungvolymen påverkar cirkulationen genom tryckändringar i thorax. I ett annat delarbete undersöktes om det fanns samband mellan extra hjärtslag och förmaksflimmer. Deltagarna i studien registrerade 24 timmars-EKG, och…
Läs mer

Låg dödlighet efter hjärtinfarktvård vid SUS

Låg dödlighet efter hjärtinfarktvård vid SUS
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl
2016-05-10
Möjligheten att överleva en hjärtinfarkt är god i Skåne. Det visar färsk statistik från kvalitetsregistret för hjärtintensivvård i Sverige, Riks-HIA, som presenterades vid det Kardiovaskulära Vårmötet i Göteborg i slutet av april. Fredrik Scherstén De tre senaste åren har SUS haft en 1-års dödlighet på cirka fem procent bland hjärtinfarktpatienter yngre än 80 år. Motsvarande siffror för jämförbara sjukhus som Karolinska och Sahlgrenska är cirka 10 procent. Siffrorna måste tolkas med…
Läs mer

Immuncellerna hjälper hjärnan att självläka efter en stroke

Immuncellerna hjälper hjärnan att självläka efter en stroke
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl
2016-04-15
Efter en stroke uppstår en inflammation i den skadade delen av hjärnan. Inflammationen har hittills setts som en negativ följd som bör motarbetas så långt det går. Men nu visar det sig att inflammationen också har sina positiva sidor, och faktiskt kan hjälpa hjärnan att självläka. – Det är ett helt nytt synsätt som bryter med våra gamla föreställningar, säger professor Zaal Kokaia från Lunds universitet. Han leder tillsammans med neurologiprofessorn Olle Lindvall en forskargrupp…
Läs mer