Varför sömnhormon ökar risken för typ 2-diabetes

klocka
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes
2016-05-16
Foto: Flickr Sömnhormonet melatonin försämrar insulinfrisättningen hos personer med en vanlig  genvariant, visar en ny experimentell och klinisk studie från Lunds universitet. - Detta kan förklara varför risken för typ 2-diabetes är större hos till exempel nattarbetare eller personer med sömnbesvär, säger professor Hindrik Mulder som ansvarar för studien. Hindrik Mulder Melatonin är ett naturligt förekommande hormon som bidrar till att upprätthålla vår dygnsrytm. Mängden melatonin varierar…
Läs mer

Webb-föreläsningar om diabetes

Webb-föreläsningar om diabetes
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Filmer
2016-05-10
Inspelningen är från diabeteskvällen "Diabetes förr och nu"  i Malmö den 5 april 2016. Typ-1 diabetes igår, i dag och imorgon Föreläsning av professor Åke Lernmark, Lunds universitet   Vem får vilka hjälpmedel, och hur det påverkar diabetesvården? Föredrag av diabetessjuksköterskan Marianne Lundberg vid Skånes universitetssjukhus.
Läs mer

75 år med typ 1-diabetes

75 år med typ 1-diabetes
Nyckelord:
Kategori: Diabetes
2016-05-06
https://youtu.be/SkLZbvGosEA Willy Olsson fick diabetes när han var elva månader gammal. I filmen berättar han hur det var att drabbas av diabetes för 75 år sedan och om sina förhoppningar om vad forskning ska leda till i framtiden.
Läs mer

Betydelsen av bostadsområdets miljö för hälsan betonas i ny stor studie

Betydelsen av bostadsområdets miljö för hälsan betonas i ny stor studie
Nyckelord: ,
Kategori: Diabetes
2016-05-05
I flera studier från Centrum för primärvårdsforskning, CPF, har bostadsområdets roll för vår hälsa satts i fokus. Nu har forskare undersökt hälsan hos de 60,000 flyktingar som kom till Sverige från Mellanöstern och Nordafrika mellan 1987 och 1991. Kristina Sundquist. Foto: Lunds universitet. - Studien är unik eftersom den bygger på data från en tidsperiod då flyktingar slumpmässigt placerades ut i olika delar av Sverige med syftet att förbättra integrationen, framhåller…
Läs mer

Ämnesomsättningens molekylära pussel ger ledtrådar om diabetes

Ämnesomsättningens molekylära pussel ger ledtrådar om diabetes
Nyckelord: , , ,
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om?
2016-04-08
Peter Spégel mäter molekyler i vår ämnesomsättning med avancerad teknik. Målet med hans forskning är att förutse och klassificera diabetes utifrån vår ämnesomsättning. När vi äter får vi i oss protein, fett och kolhydrater. I magen bryts de ned till socker, aminosyror och fettsyror som tas upp av blodet och förs ut till cellerna i kroppen. En del av dessa ämnen förbränns för att bilda energi, andra görs om till byggstenar för att bygga bland…
Läs mer

Ny metod mäter risken för typ 2-diabetes i blod

Ny metod mäter risken för typ 2-diabetes i blod
Nyckelord: ,
Kategori: Diabetes, Feature
2016-04-01
Forskare vid Lunds universitet har funnit en ny sorts biomarkörer som förutspår risken för typ 2-diabetes. Det är epigenetiska förändringar på särskilda gener som kan upptäckas med ett vanligt blodprov. - Det skulle kunna motivera en person i riskzonen att ändra livsstil, säger Karl Bacos forskare i epigenetik vid Lunds universitet. Karl Bacos Genom att mäta HbA1C, ett medelvärde på blodsockernivån över tid, kan man redan i dag förutspå ett insjuknande…
Läs mer

Har barn med diabetes fettfyllda levrar?

Har barn med diabetes fettfyllda levrar?
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Diabetes, Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Vad forskar du om?
2016-03-30
Illustration: Dreamstime Sverige är näst efter Finland det land där flest barn drabbas av diabetes. Barnen riskerar på sikt att drabbas av följdsjukdomar som kan skada ögon, njurar och nerver. För några år sedan publicerades alarmerande rapporter om att barn med diabetes dessutom hade risk att utveckla fettlever, vilket kan utvecklas till leverinflammation, leversvikt och – i värsta fall – levercancer. Vår forskargrupp vid Lunds universitet bestämde sig för att undersöka…
Läs mer

Dags att införa tidigare diagnos och behandling av typ 1-diabetes

insulinpump
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes
2016-03-16
Foto: Colourbox Det går att upptäcka typ 1-diabetes redan innan sjukdomen ger symptom. Genom en tidig upptäckt kan man förhindra svåra komplikationer vid insjuknandet. Det internationella forskarnätverket TrialNet vill därför nu införa en ny klassificering av typ 1-diabetes. För de flesta människor verkar ett insjuknande i typ 1-diabetes komma plötsligt. Ofta resulterar det i ett besök på akutmottagningen och inläggning på avdelning, ibland även med den livshotande komplikationen diabetisk ketoacidos (syraförgiftning).…
Läs mer

Nya rön om sambandet mellan nikotin och typ 2-diabetes

cigarettfimp
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Feature
2016-03-11
Forskare vid Lunds universitet har gjort två nya fynd som visar sig ha inverkan på betacellernas förmåga till insulinfrisättning. Fynden kan också ge en möjlig förklaring till varför rökare har ökad risk för typ 2-diabetes. Studien är gjord på möss och donerade betaceller från människor och publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Cell Reports. Forskarna har dels upptäckt att så kallade nikotinerga (nikotinkänsliga) receptorer har betydelse för normal frisättning av insulin. Dels visas att en…
Läs mer

Nya rön kan leda till ny princip för behandling av diabetiska njurskador

Nya rön kan leda till ny princip för behandling av diabetiska njurskador
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Feature, Matsmältning, njure, lever och urinvägar
2016-03-03
Var tredje person med diabetes drabbas under sin livstid av någon form av nedsatt njurfunktion. Studier gjord av forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum kan leda till en helt ny princip för hur man i framtiden kan behandla typ 2 diabetes och förebygga njurskador. I tidigare analyser har man inte kunnat identifiera genetiska orsaker till varför vissa har en ökad känslighet för att utveckla njurskador. Yang de Marinis. Foto: privat - Det…
Läs mer