Epigenetik kan bidra till typ 2-diabetes

Epigenetik kan bidra till typ 2-diabetes
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes,
2017-02-01
Bild: Dreamstime Under hela livet påverkas våra gener av hur vi lever.  Kost, träning, ålder och sjukdomar skapar avtryck som lagras i något som kallas metylomet. Nu har forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum för första gången kunnat kartlägga hela metylomet i de langerhanska öarna som bland annat producerar insulin, och forskarna har gjort flera viktiga fynd. Charlotte Ling. Foto: Gunnar Menander Fram till för några år sedan…
Läs mer

Autoimmun sjukdom av för få infektioner?

vaccination
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Diabetes
2017-01-11
Förebyggande vacciner, bättre hygien och renare omgivning har dramatiskt minskat antalet allvarliga infektioner. Men är det till priset av fler autoimmuna sjukdomar - reumatisk artrit, inflammatoriska tarmsjukdomar, multipel skleros och typ 1 diabetes? Det menar förespråkarna för hygienhypotesen. Vi lever så rent att vi blir sjuka. I brist på yttre fiender vänder sig immunförsvaret mot kroppens egna celler och vi drabbas av en autoimmun sjukdom. Mycket talar för, men än så länge är det enbart…
Läs mer

Sambandet mellan kroppsvikt och insulinresistens

blodsockermätning
Nyckelord: ,
Kategori: Diabetes, Hälsa och livsstil
2017-01-09
Ju fetare man är, desto mindre av proteinet SIK2 har man i sina fettceller. Ny forskning visar att SIK2 främjar fettcellernas insulinkänslighet och upptaget av glukos. - Resultaten visar att SIK2 kan ha en skyddande effekt i uppkomsten av insulinresistens, säger Johanna Sernevi Säll. SIK2 (salt-inducible kinase 2) tillhör en grupp proteiner som har stor betydelse för ämnesomsättningen, och SIK2 tros ha sin huvudsakliga roll i fettväven. Forskarna bakom studien har tidigare studerat proteinet i…
Läs mer

PODD: D-vitamin – inte bara för skelettet

PODD: D-vitamin - inte bara för skelettet
Nyckelord: , , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barns och ungdomars hälsa, Blodet och immunförsvaret, Cancer, Diabetes, Hjärta och blodkärl, Hud, Hälsa och livsstil, Infektioner
2016-12-07
Att D-vitamin är viktigt för att vi ska kunna bygga upp ett starkt skelett har vi känt till länge. Men nu börjar det komma forskningsfynd som tyder på att D-vitaminbrist kan bidra till en mängd andra sjukdomar. Till exempel kan D-vitaminet spela roll för prognosen vid vissa cancrar, det kan påverka risken att drabbas av diabetes och det påverkar vårt immunförsvar. En del vill till och med kalla D-vitamin för en "global spelare" som är…
Läs mer

Minskad celldöd och ökad insulinproduktion med nya ”gensaxen” CRISPR/Cas9

Minskad celldöd och ökad insulinproduktion med nya "gensaxen" CRISPR/Cas9
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Diabetes
2016-12-01
Illustration: iStock Wildpixel Med hjälp av ”gensaxen” CRISPR/Cas9 har forskare lyckats ”stänga av” ett enzym som visat sig ha en nyckelroll i regleringen av den diabetesfrämjande genen TXNIP i betaceller. Effekten blev minskad celldöd och ökad insulinproduktion i de genmodifierade cellerna. Forskarna har studerat en grupp enzymer, histonacetyltransferaser (HAT), som spelar en avgörande roll för regleringen av en gen, TXNIP, som vid högt blodsocker leder till betacelldöd och minskad insulinproduktion. I en…
Läs mer

FÖRELÄSNING: Bästa maten för din hälsa

FÖRELÄSNING: Bästa maten för din hälsa
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Diabetes, Filmer, Hjärta och blodkärl, Hälsa och livsstil, Kost och träning, Äldres hälsa
2016-11-29
Föreläsningen "Bästa maten för din hälsa" spelades in den 29 augusti 2016 på Skånes universitetssjukhus. Den arrangerades av Sjukhusbiblioteket/Patientforum och dietisterna vid Skånes universitetssjukhus samt Mellanskånes Diabetesförening. PROGRAM Näringsrekommendationer och kostråd – Hur och varför? Ylva Dernbrant, dietist, Klinisk Nutrition, Skånes universitetssjukhus. Bra mat för seniorer. Carin Andersson, dietist, Kunskapscentrum Geriatrik, Skånes universitetssjukvård. På tallriken vid diabetes typ 2 Ann-Louise Bladh, dietist, Dietistverksamheten primärvården, Skånes universitetssjukvård. Hjärtvänlig mat. Carina Trägårdh-Tornhill, dietist, Klinisk Nutrition, Skånes universitetssjukhus.
Läs mer

Världens största studie om arvets betydelse för diabetes

Leif Groop
Nyckelord: ,
Kategori: Diabetes
2016-11-29
Botnia-projektet är världens största studie där man undersöker arvets betydelse för diabetes. Studien startade 1990 och omfattar i dag 1 400 familjer från Österbotten i Finland. 11 000 personer medverkar och nya familjemedlemmar tillkommer ständigt. Typ 2-diabetes är en sjukdom som beror på en kollision mellan arv och miljö. Den västerländska livsstilen med för mycket mat och för lite motion är inte den bästa, men arvet är det som avgör vem som verkligen får diabetes.…
Läs mer

Kroppseget hormon kan skydda mot typ 2-diabetes

Kroppseget hormon kan skydda mot typ 2-diabetes
Nyckelord: , , ,
Kategori: Diabetes
2016-11-25
Ett hormon, CART, som påverkar kroppens eget sätt att reglera blodsockret kan vid förhöjda nivåer skydda mot typ 2-diabetes. - CART-baserade ämnen skulle kunna användas som framtida läkemedel mot diabetes eller läkemedel för viktminskning, säger Mia Abels som nyligen disputerade vid Lunds universitet. CART (Cocaine- and Amphetamine-Regulated Transcript) är ett hormon med aptitdämpande egenskaper i hjärnan. Hormonets roll för typ 2-diabetes har tidigare endast studerats i djur och syftet med Mia Abels avhandling har varit…
Läs mer

Ny forskning belyser finliret i betacellen

Ny forskning belyser finliret i betacellen
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Diabetes,
2016-10-25
Samma ämne som reglerar mognaden hos frukter har visat sig spela en viktig roll för de insulinproducerande cellernas förmåga att utsöndra tillräcklig mängd insulin i blodet. Det framgår av en ny avhandling från Lunds universitet.   Helena Malm har studerat det avancerade maskineriet inuti betacellen som leder till att insulinet kommer ut ur cellen och in i blodet. I sin avhandling beskriver hon bland annat två proteiner som styr förloppet, CAMTA1 och CRTC1 och hur…
Läs mer

Typ 2-diabetes och fetma – vad vet vi egentligen?

Typ 2-diabetes och fetma – vad vet vi egentligen?
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Hälsa och livsstil
2016-10-11
Sociala och ekonomiska faktorer har lett till en dramatisk ökning av typ 2-diabetes och fetma över hela världen. I en artikel i den vetenskapliga tidskiften Science redogör Paul Franks professor vid Lunds universitet och Mark McCarthy professor vid universitetet i Oxford för vad vi vet om den verkliga orsaken och samspelet mellan arv och livsstil. Genom att studera hur våra gener reagerar på miljöfaktorer och förändringar i livsstilen kan vi skräddarsy hälsorekommendationer och behandlingar till…
Läs mer