Betydelsen av bostadsområdets miljö för hälsan betonas i ny stor studie

Betydelsen av bostadsområdets miljö för hälsan betonas i ny stor studie
Nyckelord: ,
Kategori: Diabetes
2016-05-05
I flera studier från Centrum för primärvårdsforskning, CPF, har bostadsområdets roll för vår hälsa satts i fokus. Nu har forskare undersökt hälsan hos de 60,000 flyktingar som kom till Sverige från Mellanöstern och Nordafrika mellan 1987 och 1991. Kristina Sundquist. Foto: Lunds universitet. - Studien är unik eftersom den bygger på data från en tidsperiod då flyktingar slumpmässigt placerades ut i olika delar av Sverige med syftet att förbättra integrationen, framhåller…
Läs mer

Ämnesomsättningens molekylära pussel ger ledtrådar om diabetes

Ämnesomsättningens molekylära pussel ger ledtrådar om diabetes
Nyckelord: , , ,
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om?
2016-04-08
Peter Spégel mäter molekyler i vår ämnesomsättning med avancerad teknik. Målet med hans forskning är att förutse och klassificera diabetes utifrån vår ämnesomsättning. När vi äter får vi i oss protein, fett och kolhydrater. I magen bryts de ned till socker, aminosyror och fettsyror som tas upp av blodet och förs ut till cellerna i kroppen. En del av dessa ämnen förbränns för att bilda energi, andra görs om till byggstenar för att bygga bland…
Läs mer

Ny metod mäter risken för typ 2-diabetes i blod

Ny metod mäter risken för typ 2-diabetes i blod
Nyckelord: ,
Kategori: Diabetes, Feature
2016-04-01
Forskare vid Lunds universitet har funnit en ny sorts biomarkörer som förutspår risken för typ 2-diabetes. Det är epigenetiska förändringar på särskilda gener som kan upptäckas med ett vanligt blodprov. - Det skulle kunna motivera en person i riskzonen att ändra livsstil, säger Karl Bacos forskare i epigenetik vid Lunds universitet. Karl Bacos Genom att mäta HbA1C, ett medelvärde på blodsockernivån över tid, kan man redan i dag förutspå ett insjuknande…
Läs mer

Har barn med diabetes fettfyllda levrar?

Har barn med diabetes fettfyllda levrar?
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Diabetes, Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Vad forskar du om?
2016-03-30
Illustration: Dreamstime Sverige är näst efter Finland det land där flest barn drabbas av diabetes. Barnen riskerar på sikt att drabbas av följdsjukdomar som kan skada ögon, njurar och nerver. För några år sedan publicerades alarmerande rapporter om att barn med diabetes dessutom hade risk att utveckla fettlever, vilket kan utvecklas till leverinflammation, leversvikt och – i värsta fall – levercancer. Vår forskargrupp vid Lunds universitet bestämde sig för att undersöka…
Läs mer

Dags att införa tidigare diagnos och behandling av typ 1-diabetes

insulinpump
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes
2016-03-16
Foto: Colourbox Det går att upptäcka typ 1-diabetes redan innan sjukdomen ger symptom. Genom en tidig upptäckt kan man förhindra svåra komplikationer vid insjuknandet. Det internationella forskarnätverket TrialNet vill därför nu införa en ny klassificering av typ 1-diabetes. För de flesta människor verkar ett insjuknande i typ 1-diabetes komma plötsligt. Ofta resulterar det i ett besök på akutmottagningen och inläggning på avdelning, ibland även med den livshotande komplikationen diabetisk ketoacidos (syraförgiftning).…
Läs mer

Nya rön om sambandet mellan nikotin och typ 2-diabetes

cigarettfimp
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Feature
2016-03-11
Forskare vid Lunds universitet har gjort två nya fynd som visar sig ha inverkan på betacellernas förmåga till insulinfrisättning. Fynden kan också ge en möjlig förklaring till varför rökare har ökad risk för typ 2-diabetes. Studien är gjord på möss och donerade betaceller från människor och publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Cell Reports. Forskarna har dels upptäckt att så kallade nikotinerga (nikotinkänsliga) receptorer har betydelse för normal frisättning av insulin. Dels visas att en…
Läs mer

Nya rön kan leda till ny princip för behandling av diabetiska njurskador

Nya rön kan leda till ny princip för behandling av diabetiska njurskador
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Feature, Matsmältning, njure, lever och urinvägar
2016-03-03
Var tredje person med diabetes drabbas under sin livstid av någon form av nedsatt njurfunktion. Studier gjord av forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum kan leda till en helt ny princip för hur man i framtiden kan behandla typ 2 diabetes och förebygga njurskador. I tidigare analyser har man inte kunnat identifiera genetiska orsaker till varför vissa har en ökad känslighet för att utveckla njurskador. Yang de Marinis. Foto: privat - Det…
Läs mer

Könsskillnader kan vara viktigare än man trott vid diabetes

Könsskillnader kan vara viktigare än man trott vid diabetes
Nyckelord:
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om?
2016-02-25
Det finns skillnader i insulinutsöndringen mellan kvinnor och män som visar att kvinnor utsöndrar mer insulin. Skillnaden kan eventuellt förklaras av epigenetik,av- och påslagning av generna som kan påverkas av livsstil och olika miljöfaktorer. I avhandlingsarbetet undersöktes epigenetiska förändringar, dvs. hur arvsmassan (DNA) uttrycks eller tolkas på olika sätt utan att det finns en underliggande förändring i DNA. Skillnaderna uppstår istället genom att gener slås på och av, till exempel pga. miljöpåverkan och livsstil. Det…
Läs mer

Livsstilen kan påverka våra gener

Livsstilen kan påverka våra gener
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Feature, Kost och träning
2016-02-11
– Förut tänkte man att du har dina gener och dem får du dras med, antingen de är gynnsamma eller ogynnsamma. Men nu visar det sig att du själv kan påverka hur ditt genetiska arv yttrar sig, säger diabetesforskaren Charlotte Ling. Eftersom alla kroppens celler har likadan arvsmassa är det epigenetiken – när olika gener är aktiva eller passiva – som ger cellerna deras olika karaktär. Det är den som åstadkommer de skillnader som gör…
Läs mer

Minska aptiten och håll blodsockret nere med korn

korngryn
Nyckelord: , , ,
Kategori: Diabetes, Feature, Kost och träning
2016-02-10
Anne Nilsson. Foto: Kennet Ruona Forskning vid Lunds universitet visar att bröd baserat på kornkärnor ger goda och snabba effekter på hälsan. Hemligheten ligger i den speciella kostfiberblandningen i kornkärnor som hjälper till att minska aptiten och reglera blodsockret såväl som att minska risken för både diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar. – Det är förvånande men mycket lovande att rätt val av kostfiberblandning på väldigt kort tid kan få…
Läs mer