Att cykla till jobbet minskar risken för hjärt- kärlsjukdomar och typ 2-diabetes

Att cykla till jobbet minskar risken för hjärt- kärlsjukdomar och typ 2-diabetes
Kategori: Diabetes, Hälsa och livsstil
2016-09-20
Skippa bussen och börja cykla. Ny forskning från Lunds universitet visar att risken för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar är mindre för cyklister än hos de som går, tar bussen eller kör bil. Och risken blir mindre ju längre väg man har till jobbet. Brist på tid är den vanligaste orsaken till att man inte hinner motionera, vilket leder till inaktivitet och ökad ohälsa. En möjlig lösning på detta är att motionera på väg till arbetet,…
Läs mer

Felande gener kan leda till typ 2-diabetes

Felande gener kan leda till typ 2-diabetes
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om?
2016-06-08
Socker aktiverar flera tusen gener i de Langerhanska öarna som bland annat producerar insulin och ska hålla blodsockernivån på en hälsosam nivå. Vid typ 2-diabetes förmår dock inte alltid betacellerna i öarna frisätta insulinet. - Det kan bero på att ett antal gener inuti öarna inte fungerar, säger forskaren Emilia Ottosson-Laakso vid Lunds universitet som i dagarna lägger fram sin avhandling om orsaker till och konsekvenser av förhöjt blodsocker och glykosuri. Allt vi äter i…
Läs mer

Mammans roll vid typ 2-diabetes

Mammans roll vid typ 2-diabetes
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Diabetes
2016-05-27
Illustration: Colourbox Nu kan forskning förklara varför typ 2-diabetes i större utsträckning ärvs från mamman. Arvsanlag i en tidigare känd riskgen har visat sig vara dominanta om de kommit från mamman medan om de kommit från pappan haft mindre eller ingen påverkan på barnets sjukdomsrisk. - Vår forskning bidrar till ökad kunskap om mammans och pappans roll för ärftligheten vid typ 2-diabetes, säger Rashmi Prasad. Orsaken till typ 2-diabetes är en…
Läs mer

Varför sömnhormon ökar risken för typ 2-diabetes

klocka
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes
2016-05-16
Foto: Flickr Sömnhormonet melatonin försämrar insulinfrisättningen hos personer med en vanlig  genvariant, visar en ny experimentell och klinisk studie från Lunds universitet. - Detta kan förklara varför risken för typ 2-diabetes är större hos till exempel nattarbetare eller personer med sömnbesvär, säger professor Hindrik Mulder som ansvarar för studien. Hindrik Mulder Melatonin är ett naturligt förekommande hormon som bidrar till att upprätthålla vår dygnsrytm. Mängden melatonin varierar…
Läs mer

Webb-föreläsningar om diabetes

Webb-föreläsningar om diabetes
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Filmer
2016-05-10
Inspelningen är från diabeteskvällen "Diabetes förr och nu"  i Malmö den 5 april 2016. Typ-1 diabetes igår, i dag och imorgon Föreläsning av professor Åke Lernmark, Lunds universitet   Vem får vilka hjälpmedel, och hur det påverkar diabetesvården? Föredrag av diabetessjuksköterskan Marianne Lundberg vid Skånes universitetssjukhus.
Läs mer

75 år med typ 1-diabetes

75 år med typ 1-diabetes
Nyckelord:
Kategori: Diabetes
2016-05-06
https://youtu.be/SkLZbvGosEA Willy Olsson fick diabetes när han var elva månader gammal. I filmen berättar han hur det var att drabbas av diabetes för 75 år sedan och om sina förhoppningar om vad forskning ska leda till i framtiden.
Läs mer

Betydelsen av bostadsområdets miljö för hälsan betonas i ny stor studie

Betydelsen av bostadsområdets miljö för hälsan betonas i ny stor studie
Nyckelord: ,
Kategori: Diabetes
2016-05-05
I flera studier från Centrum för primärvårdsforskning, CPF, har bostadsområdets roll för vår hälsa satts i fokus. Nu har forskare undersökt hälsan hos de 60,000 flyktingar som kom till Sverige från Mellanöstern och Nordafrika mellan 1987 och 1991. Kristina Sundquist. Foto: Lunds universitet. - Studien är unik eftersom den bygger på data från en tidsperiod då flyktingar slumpmässigt placerades ut i olika delar av Sverige med syftet att förbättra integrationen, framhåller…
Läs mer

Ämnesomsättningens molekylära pussel ger ledtrådar om diabetes

Ämnesomsättningens molekylära pussel ger ledtrådar om diabetes
Nyckelord: , , ,
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om?
2016-04-08
Peter Spégel mäter molekyler i vår ämnesomsättning med avancerad teknik. Målet med hans forskning är att förutse och klassificera diabetes utifrån vår ämnesomsättning. När vi äter får vi i oss protein, fett och kolhydrater. I magen bryts de ned till socker, aminosyror och fettsyror som tas upp av blodet och förs ut till cellerna i kroppen. En del av dessa ämnen förbränns för att bilda energi, andra görs om till byggstenar för att bygga bland…
Läs mer

Ny metod mäter risken för typ 2-diabetes i blod

Ny metod mäter risken för typ 2-diabetes i blod
Nyckelord: ,
Kategori: Diabetes,
2016-04-01
Forskare vid Lunds universitet har funnit en ny sorts biomarkörer som förutspår risken för typ 2-diabetes. Det är epigenetiska förändringar på särskilda gener som kan upptäckas med ett vanligt blodprov. - Det skulle kunna motivera en person i riskzonen att ändra livsstil, säger Karl Bacos forskare i epigenetik vid Lunds universitet. Karl Bacos Genom att mäta HbA1C, ett medelvärde på blodsockernivån över tid, kan man redan i dag förutspå ett insjuknande…
Läs mer

Har barn med diabetes fettfyllda levrar?

Har barn med diabetes fettfyllda levrar?
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Diabetes, Mage och tarm, Vad forskar du om?
2016-03-30
Illustration: Dreamstime Sverige är näst efter Finland det land där flest barn drabbas av diabetes. Barnen riskerar på sikt att drabbas av följdsjukdomar som kan skada ögon, njurar och nerver. För några år sedan publicerades alarmerande rapporter om att barn med diabetes dessutom hade risk att utveckla fettlever, vilket kan utvecklas till leverinflammation, leversvikt och – i värsta fall – levercancer. Vår forskargrupp vid Lunds universitet bestämde sig för att undersöka…
Läs mer