Protein kan skydda mot fetma och typ 2 diabetes

Protein kan skydda mot fetma och typ 2 diabetes
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Feature
2014-12-19
SIK2 är ett protein som framförallt förekommer i fett. Forskare vid Lunds universitet som har studerat proteinets roll i fettceller har gjort nya fynd som kan bidra till ökad förståelse för hur fetma leder till insulinresistens och typ 2 diabetes. Insulinresistens innebär att cellernas förmåga att reagera på insulin är nedsatt. Det gör att cellerna inte kan tillgodogöra sig energin från näringsämnena i blodet efter en måltid. Många överviktiga utvecklar insulinresistens, men det är inte…

Höstens nya professorer presenterar sin forskning

Universitetshuset Lund
Nyckelord:
Kategori: Diabetes, Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl, Infektioner
2014-12-12
En komponent i bröstmjölk för att bekämpa antibiotikaresistens. Organdonation och transplantation. Diabetes, Parkinsons sjukdom, bättre styrning i vården och metoder att studera hjärnans nervceller.  Det är några av de forskningsområden som de professorer som installerades den 7 november 2014 arbetar med. De berättar själva om sin forskning i artiklarna nedan.  Att ge eller ta emot ett organ   Diabetes och hjärt-kärlsjukdom   Nya sätt att bekämpa infektionssjukdomar   Mot bättre terapier för Parkinsons sjukdom    Styrning…

Diabetes och hjärt-kärlsjukdom

Maria Gomez
Kategori: Diabetes, Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2014-12-12
Maria Gomez installerades som professor vid Lunds universitet 7 november 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: Foto: Colourbox Diabetes är ett gigantiskt hälsoproblem som beräknas drabba 592 miljoner människor runtom i världen år 2035 och som medför ökad dödlighet och förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom. Både stora och små blodkärl i kroppen drabbas (så kallade makro- och mikrovaskulära komplikationer), vilket kan leda till stroke och hjärtinfarkt samt skador i njurar,…

Risken för typ 2 diabetes påverkas i fosterlivet

Risken för typ 2 diabetes påverkas i fosterlivet
Nyckelord: , , ,
Kategori: Diabetes, Fostret och det nyfödda barnet, Livsstilssjukdomar och beroenden
2014-12-05
Redan i livmodern utsätts fostret för omständigheter som kan påverka risken för sjukdomar som fetma, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom senare i livet. För att minska riskerna och förhindra sjukdomsutveckling bör man enligt forskare vid Lunds universitet därför även inkludera tiden under graviditeten i riktlinjerna för hur vi förebygger typ 2-diabetes. Läs hela artikeln och se film på Diabetesportalen Foto: Colourbox

Kopplingen mellan typ 1-diabetes och glutenintolerans

Kopplingen mellan typ 1-diabetes och glutenintolerans
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes
2014-12-04
Omkring en tiondel av alla patienter med typ 1-diabetes får förr eller senare också celiaki (glutenintolerans). Men förekomsten av dessa autoimmuna sjukdomar varierar mellan olika länder på ett sätt som tycks ha inte bara med arv utan också med miljö att göra. Sverige har exempelvis mycket fler fall av båda sjukdomarna än Danmark, kanske pga olikheter i kosten. Barnläkaren Emma Adlercreutz har bland annat undersökt glutenrelaterade antikroppar hos barn med typ 1-diabetes i Sverige och…

Nytt om effektivare hjärt-kärlmediciner vid diabetes

Nytt om effektivare hjärt-kärlmediciner vid diabetes
Nyckelord:
Kategori: Diabetes, Hjärta och blodkärl
2014-11-20
Foto: Dreamstime Vävnadsläkning är ett potentiellt nytt mål i behandlingen av hjärtkärlsjukdom hos personer med typ 2-diabetes. Det visar ny forskning från Lunds universitet. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, och diabetes innebär ökad risk att drabbas. För en person med typ 2-diabetes är sannolikheten att drabbas av en stroke eller en hjärtinfarkt flera gånger högre jämfört med den som inte har diabetes. Fler sårbara plack Hjärt-kärlsjukdom orsakas vanligen av åderförkalkningsplack i blodkärlens väggar.…

Antibiotika under graviditeten och typ 1-diabetes

Antibiotika under graviditeten och typ 1-diabetes
Nyckelord: ,
Kategori: Diabetes, Fostret och det nyfödda barnet
2014-11-18
Har det betydelse för barnet när gravida mödrar med typ 1-diabetes tar antibiotika? En studie på möss från Lunds universitet indikerar att barnets benägenhet att utveckla sjukdomen kan öka. I studien undersöktes om risken påverkas när man ger havande så kallade NOD-möss* en blandning innehållande olika antibiotika. Läkemedlen är vanligt förekommande bland gravida kvinnor, och används bl.a. vid urinvägsinfektion. Det är första gången någon har studerat vilken effekt antibiotikabehandlingen har för utvecklingen av avkommans immunsystem…

Se föreläsningar om aktuell diabetesforskning

CRC
Kategori: Diabetes, Feature, Video
2014-11-14
Föreläsningarna gavs i samband med diabeteskvällen i Lund den 13 oktober 2014, och arrangerades av Lunds universitets Diabetescentrum, Sjukhusbiblioteken med Patientforum och Endokrinologiska kliniken Skånes universitetssjukhus samt Sydvästra Skånes Diabetesförening: Fetmakirurgins märkligt goda effekter vid typ 2-diabetes. Nils Wierup, forskare, Lunds universitets Diabetescentrum. En helt ny princip för att behandla typ 2-diabetes. Anders Rosengren, läkare och forskare Lunds universitets Diabetescentrum. Varför vitamin D är intressant i diabetessammanhang. Cecilia Holm, professor Lunds universitets Diabetescentrum. Fortsatta försök…

Helhetssyn gav nytt risktest

Helhetssyn gav nytt risktest
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Diabetes, Hjärta och blodkärl
2014-10-21
Klinisk forskningsavdelning vid Skånes universitetssjukhus tar emot många av de personer som deltar i befolkningsstudier. På bilden undersöks blodkärlen halsen med hjälp av ultraljud. Foto: Roger Lundholm Höga nivåer av hormonet neurotensin förknippas med ökad risk för diabetes, hjärt-kärlsjukdom och bröstcancer senare i livet. Nu har forskningen lett fram till en ny testmetod. I en tid då mycket vård och forskning drivs mot allt högre specialisering är det viktigt att komma…