Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

På upptäcktsfärd i den Langerhanska ö-världen

2022-11-12
Bukspottkörteln (pancreas) med närbild på olika celltyper i de Langerhanska öarna. Illustration: iStock/ttsz

Nils Wierup installerades som professor i cellbiologi vid Lunds universitet i oktober 2022. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Antalet patienter med åldersdiabetes ökar stadigt i västvärlden. Det finns ett stort behov av ökad kunskap kring sjukdomens orsaker, för att hitta nya behandlingar och för att kanske till och med förebygga sjukdomsutvecklingen.

Diabetes orsakas av en felaktig reglering av insulin i de Langerhanska öarnas beta-celler. Öarna innehåller även fyra andra celltyper som inte är lika välstuderade. Min forskning syftar till att kartlägga varje ö-cells beståndsdelar och förstå betydelsen av dessa för diabetes. Ämnesomsättningen regleras även av hormoner från tarmen, som faktiskt är kroppens största endokrina organ. Tarmens hormonproducerande celler är fortfarande inte helt kartlagda, men tarmhormoners betydelse för diabetes har visat sig vara stor och ligger till grund för de senaste medicinerna mot diabetes. Tarmens hormoner tros även vara avgörande för diabetespatienters tillfrisknande efter fetmaoperation. Dessa patienter kan således lära oss mycket om tarmens betydelse för reglering av ämnesomsättningen och om tänkbara mekanismer för att behandla diabetes.

Idag kan vi mäta exakt vilka gener som påverkas av diabetes i varje celltyp åt gången. Det gör att vi får en fantastisk upplösning för att hitta sjukdomsmekanismer och tänkbara kandidater för läkemedelsutveckling. Dessutom har vi lärt oss att det inte är mängden av varje gen som är viktigt, utan snarare hur generna samspelar för att utföra biologiska program.

Min forskning utgår ifrån upptäckter i patientdata och patientmaterial. Intressanta molekylers funktion testas experimentellt med en mängd olika tekniker, i odlade celler, experimentella modeller och i human vävnad.

Text: Nils Wierup, professor vid Lunds universitet.

Från broschyren: ”Professorsinstallation 28 oktober 2022″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.