På upptäcktsfärd i den Langerhanska ö-världen

2022-11-12
Diabetes orsakas av en felaktig reglering av insulin i de Langerhanska öarnas beta-celler i bukspottkörteln. Öarna innehåller även fyra andra celltyper som inte är lika välstuderade. Nils Wierups forskning syftar till att kartlägga varje ö-cells beståndsdelar och förstå betydelsen av dessa för diabetes. Att förklara sjukdomsmekanismer och hitta tänkbara kandidater för läkemedelsutveckling är några av målen för hans forskning.
Läs mer

Nyupptäckt läkemedelskandidat ökar utsöndringen av insulin vid typ 2-diabetes

2022-04-06
Forskare vid Lunds universitet har upptäckt att mängden av ett mikroRNA är förhöjt vid typ 2-diabetes och påverkar utsöndringen av insulin negativt. Deras försök på mänskliga insulinproducerade celler i bukspottskörteln visar även att det går att öka insulinutsöndringen genom att minska mängden av detta mikroRNA. Målsättningen är att forskningen ska leda till nya behandlingar för personer med sjukdomen.
Läs mer