Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Föreläsningar om diabetes, kost och hälsa

2023-02-23
frukt och grönsaker upplagda på ett bord. Bredvid en glukosmätare
Foto: iStock/bit245

Föreläsningen kan ses i efterhand på följande länk:

Inspelad föreläsning om diabetes

Föreläsningen spelades in torsdagen den 9 mars 2023, kl 14.00–16.30, Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 1, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

 

Program

14.00 Introduktion, moderator till dagens föreläsningar

Malin Fex, diabetesforskare, Lunds universitets diabetescentrum.

14.10 Kostens betydelse för hälsan

Emily Sonestedt, forskare inom nutritionsepidemiologi vid Lunds universitets

diabetescentrum.

14.40 Relationen till mat och ätande – diabetes och ätstörningar

Emelia Mellergård, forskare och psykolog vid Ätstörningscentrum i Lund

och Kompetenscentrum ätstörningar Syd, Region Skåne.

15.10 Paus med frukt och vatten.

15.30 Tarmflorans roll för sjukdom och hälsa

Marju Orho-Melander, professor i genetisk epidemiologi verksam vid Lunds

universitets diabetescentrum.

16.00 Kan probiotika och oralt insulin förebygga typ 1-diabetes?

Helena Elding Larsson, professor i autoimmuna sjukdomar och forskare vid Lunds universitets diabetescentrum, barnläkare och verksamhetschef för barnmedicin, Skånes universitetssjukhus.

 

Det finns möjlighet att ställa frågor i samband med föreläsningarna.

Föreläsningen arrangeras av Lunds universitets diabetescentrum (LUDC), Sydvästra Skånes Diabetesförening och Patientforum Sjukhusbiblioteket vid Skånes universitetssjukhus.

Patientforum Malmö www.skane.se/sus/patientforum

Telefon 040-33 80 30 E-post patientforum.sus@skane.se


Fördjupa dig i föreläsarnas forskningsprojekt

 

Emily Sonestedt

Jakten på mat som gör oss friska

Brödstudie undersöker genernas betydelse för att bryta ner mat

Bra mat minskar risken för typ 2-diabetes

 

Emelia Mellergård

Nya matvanor kräver självinsikt

Bättre förståelse för blodsockerkontroll vid typ 2-diabetes

 

Marju Orho-Melander

Starkt samband mellan tarmbakterier och metaboliter i blodet

Kopplingen mellan tarmbakterier och fetma

 

Helena Elding Larsson

Diabetesforskaren Helena Elding Larsson vill förhindra att typ 1-diabetes bryter ut