Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bästa poster vid Forskningens dag 2011

2011-11-03
Vinnarposter Forskningens dag 2011
Dirk Wuttge framför den vinnande postern vid Forskningens dag 2011. Foto: Eva Bartonek Roxå

En priskommitté har valt ut tre postrar vid Forskningens dag 2011. Första pris gick till poster nr 5: ”Systemisk skleros – varför blir man andfådd?” Motiveringen till priset var: ”Postern leder läsaren framåt på ett pedagogiskt sätt genom texten med hjälp av frågor, den är överskådlig och försedd med intressanta och lättbegripliga bilder.”

Lyssna på när forskaren Dirk Wuttge berättar mer om postern och sina tankar om priset:

Intervju med pristagaren för bästa poster vid Forskningens dag 2011 (mp3)

Poster 5 vid Forskningens Dag 2011
Vinnarpostern om systemisk skleros vid Forskningens dag 2011. Klicka på bilden så öppnas postern som pdf i ett nytt fönster.

Läs mer om systemisk skleros

Läs mer om forskningen om systemisk skleros vid Lunds universitet i senaste numret av Aktuellt om vetenskap & hälsa:

Systemisk skleros – en knepig sjukdom

Hennes sjukdom hindrar inte hennes hästarbete

Läs också mer på forskargruppens hemsida

Andrapristagare blev poster nr 2: Kan förkylningsvirus ge astma och KOL?

 Lena Uller och hennes medarbetare fick andra pris med motiveringen:

”Postern innehåller en föredömligt kort och populärvetenskapligt skriven text samt har en slagkraftig och tilltalande illustration.”

Tredjepristagare blev poster nr 9: Lungtransplantation – ett nytt organ i en ny miljö

Annika Andersson Sjöland och hennes medarbetare fick tredje pris med motiveringen:

”Denna poster får tredje pris eftersom man lagt sig vinn om att göra sitt inte helt lättillgängliga ämne begripligt genom teckningar av  olika typer av celler tillsammans med en kort och tydligt uppställd text.”

Posterutställning vid Forskningens dag 2011:

1. Ärftlighet och KOL
2. Kan förkylningsvirus ge astma och KOL?
3. Mastcellen – luftvägarnas vakthund vid inflammation i lungan
4. Högt blodtryck i lungan istället för i armen?
5. Systemisk skleros – varför blir man andfådd?
6. Från bukhålan till lungan – inflammation och akut andningssvikt
7. Vad händer i den sjuka KOL-lungan?
8. Åldrande och luftvägsinfektioner
9. Lungtransplantation – ett nytt organ i ny miljö
10. Läkemedelsutveckling – från cell till patient
11. Nya möjligheter inom diagnostiken av hjärt- och lungsjukdom
12. Vad finns i ditt andetag?