Ny mekanism för att reparera hjärnan efter stroke

Ny mekanism för att reparera hjärnan efter stroke
Nyckelord:
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-10-13
Att få en stroke innebär att en del av hjärnans nervceller skadas och dör på grund av syrebrist. Om skadan är omfattande dör många nervceller som medför motoriska, sensoriska och kognitiva problem. I många fall handlar det om långvariga handikapp. Nu har Zaal Kokaia och Olle Lindvall vid Lunds universitet tillsammans med Jonas Frisén vid Karolinska Institutet, upptäckt en tidigare okänd mekanism genom vilken hjärnan producerar nya nervceller efter stroke. Resultaten publiceras i veckans nummer…
Läs mer

Gentest visar risk för förmaksflimmer och stroke

blodprov
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl
2014-10-02
Foto: Colourbox Många av de personer som har genetiska förutsättningar att utveckla förmaksflimmer, med kraftigt ökad risk för stroke som följd, kan upptäckas genom ett blodprov. Det visar ny forskning från Lunds universitet. Över 200 000 svenskar har förmaksflimmer. Antalet drabbade ökar påtagligt, vilket bland annat antas bero på att allt fler blir äldre. Den som har förmaksflimmer har också en kraftigt ökad risk för stroke, blodpropp i hjärnan. Genrisk fördubblar risken…
Läs mer

Anpassning till nya livsvillkor nyckeln till god hälsa efter stroke

Sommarträdgård
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Månadens vetenskapliga artikel
2014-06-30
Ann-Cathrin Jönsson. Foto: Mikael Lovdalen. I en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats visar forskaren och specialistsjuksköterskan Ann-Cathrin Jönsson hur viktigt det är att hålla sig aktiv och hitta sätt att anpassa sig till sin nya livssituation efter en stroke. I en annan artikel visar hon också att sjukvården kan bli bättre på att stötta patienterna i sin väg tillbaka efter en stroke. – Det har hittills gjorts få långtidsuppföljningar av strokepatienter,…
Läs mer

Vandrande stamcell ny måltavla för strokebehandling

Vandrande stamcell ny måltavla för strokebehandling
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-05-29
Foto: Dreamstime För två år sedan upptäcktes en ny stamcell i hjärnan, med kapacitet att bilda nya celler. Samma forskargrupp avslöjar nu att dessa stamceller, som sitter i yttre delen av blodkärlväggen, tycks vara involverade i läkeprocessen efter en stroke. Forskningsresultaten visar att cellerna, kallade pericyter, lämnar blodkärlen, förökar sig och vandrar mot skadeområdet där de omvandlas till mikrogliaceller, hjärnans inflammatoriska celler. Pericyter bidrar i flera andra organ till reparation av vävnad. Forskarna har trott…
Läs mer

Rehabilitering efter stroke

Rehabilitering efter stroke
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl
2014-05-12
Foto: Dreamstime Med anledning av den Internationella Strokedagen hålls föreläsningar och blodtrycksmätningar i Malmö, (13 maj) och i Lund (15 maj). Årets huvudtema är – Rehabilitering efter stroke Det är ett samarrangemang mellan Skånes universitetssjukhus, Verksamhetsområde neurologi, Verksamhetsområde endokrinologi och Patientforum, Afasiföreningen, Neuroförbundet och Hjärnkraft. Det är i år samma strokeföreläsningar i Malmö och Lund. Se föreläsningarna i efterhand (klicka på länken) PROGRAM Malmö tisdagen den 13 maj SUS Malmö, Jubileumsaulan och foajén.  Kontakt Patientforum i Malmö,…
Läs mer

Hjärt-kär­l­pa­ti­en­ter kan få förfinad diagnos

Hjärt-kär­l­pa­ti­en­ter kan få förfinad diagnos
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2014-02-11
Sjukhusens ultraljudsundersökningar av hjärt-kärlpatienter har en outnyttjad potential. Med mindre kompletteringar kan de ge en förfinad diagnostik av vilka patienter som är i riskzonen för stroke eller infarkt. Det är innebörden av en ny avhandling från Lunds universitet. Vinsten uppnås genom att man inte endast mäter storleken utan även typen av s.k. åderförkalkningsplack i halspulsådern. Sparar bilder i speciellt format Från att tidigare ha fokuserat mest på plackens storlek har allt fler forskare visat att…
Läs mer

Strokebedömning via videolänk ger snabbare behandling

ambulans
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2014-01-28
Foto: Annika Hörlén När akutkliniken får larm om en misstänkt stroke handlar det om att minimera tiden från larm till rätt behandling. Hässleholms sjukhus är först i landet med att dygnet runt ha tillgång till expertstöd via videolänk för att snabbt kunna avgöra om patienten har en stroke. – De neurologiska symptomen vid en stroke kan vara svåra att bedöma om du inte möter så många med stroke. Genom att jag…
Läs mer

Skuldersmärta vanligt efter stroke vid nedsatt rörelseförmåga i armen

Ingrid Lindgren
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2013-12-05
Stroke är i Sverige den främsta orsaken till funktionsnedsättning hos vuxna. Hos personer med kvarstående nedsatt rörelseförmåga i armen efter stroke, drabbas 50-80% av skuldersmärta inom de första månaderna efter insjuknandet. I en ny avhandling från Lunds universitet visar en av studierna att smärtan är relaterad till axelns rörelseförmåga. - Svaghet i vänster kroppshalva, frekvent smärta och nedsatt ledrörlighet i axeln är faktorer som är associerade med att skuldersmärtan blir långvarig, säger Ingrid Lindgren, sjukgymnast…
Läs mer

Inflammation och hjärt-kärlsjukdom

Inflammation och hjärt-kärlsjukdom
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2013-09-09
Gunnar Engström installeras som professor vid Lunds universitet 6 september 2013, och skriver här själv kort om sin forskning: Epidemiologi är den vetenskap som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp. Genom att analysera sjukdomars mönster i befolkningen kan man dra slutsatser om vilka individer som har ökad risk att drabbas. Dessa metoder har varit mycket framgångsrika och ett stort antal riskfaktorer för sjukdom, såsom rökning, högt blodtryck och fysisk inaktivitet, har ursprungligen identifierats med epidemiologisk metodik, vilket i sin tur…
Läs mer

Män och kvinnor drabbas olika av stroke

Män och kvinnor drabbas olika av stroke
Nyckelord:
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2013-06-18
Foto: Dreamstime Män och kvinnor drabbas olika av stroke men trots skillnaderna får de lika behandling. Nu har lundaforskare hittat signalvägar i hjärnan som påverkar de kärlsammandragningar som leder till syrebrist. – Genom att blockera signalvägen kan vi stoppa kärlsammandragningar, öka blodflödet och minska hjärnskadorna, säger kärlforskaren Hilda Ahnstedt till Sydsvenskan. Läs hela artikeln här
Läs mer