Luftföroreningar orsakar stroke

Luftföroreningar orsakar stroke
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl
2016-06-13
Luftföroreningar är en stor orsak till stroke, det visar en studie som publicerats i The Lancet. Resultaten visar också att 90 procent av den globala strokebördan kunde kopplas till  riskfaktorer som det är möjligt att ta kontroll över. Det innebär att ungefär tre fjärdedelar av alla strokefall i världen skulle kunna förhindras. Forskarna har i studien rangordnat sjutton olika riskfaktorer för stroke på global nivå i 188 länder mellan 1990 och 2013. Det är överraskande att…
Läs mer

10 maj: PIL-föreläsningar om stroke på SUS i Malmö

10 maj: PIL-föreläsningar om stroke på SUS i Malmö
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2016-05-09
Tisdagen den 10 maj 2016 på SUS Malmö, foajén Jubileumsaulan Föreläsningar och blodtrycksmätningar på SUS Malmö i samband med den Internationella Strokedagen. Ett samarrangemang mellan Patientforum och Verksamhetsområde Neurologi vid Skånes universitetssjukhus samt flera patientföreningar. PROGRAM 12.00–14.00 Blodtrycksmätning, personal från VO Neurologi, SUS. 12.00–14.00 Utställare och Patientföreningar i foajén till aulan. 14.00–14.45 Trombektomi från forskning till fungerande behandling. Andreas Arvidsson, neurolog, VO Neurologi, SUS. 14.45–15.15 Oral hälsa – Kristoffer Emgård, tandläkare, Malmö högskola. 15.15–15.45 Paus…
Läs mer

Immuncellerna hjälper hjärnan att självläka efter en stroke

Immuncellerna hjälper hjärnan att självläka efter en stroke
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl
2016-04-15
Efter en stroke uppstår en inflammation i den skadade delen av hjärnan. Inflammationen har hittills setts som en negativ följd som bör motarbetas så långt det går. Men nu visar det sig att inflammationen också har sina positiva sidor, och faktiskt kan hjälpa hjärnan att självläka. – Det är ett helt nytt synsätt som bryter med våra gamla föreställningar, säger professor Zaal Kokaia från Lunds universitet. Han leder tillsammans med neurologiprofessorn Olle Lindvall en forskargrupp…
Läs mer

Ny kunskap kopplar hormon till ökad risk för stroke vid diabetes

Ny kunskap kopplar hormon till ökad risk för stroke vid diabetes
Nyckelord: , , ,
Kategori: Diabetes, Hjärta och blodkärl, Månadens vetenskapliga artikel
2015-10-30
Lisa Berglund (till vänster) och Maria Gomez (till höger). Att hormonet GIP och dess receptor GIPR har betydelse för att sänka insulinnivåerna i kroppen är välkänt. Nu visar forskning vid Lunds universitet att samma hormon även påverkar blodkärlen, vilket skulle kunna vara en av förklaringarna till varför en del patienter med diabetes typ 2 drabbas av stroke. Det är ibland tillfälligheter som driver fram de stora forskningsgenombrotten. I det här fallet…
Läs mer

Fler strokepatienter kan slippa handikapp

Fler strokepatienter kan slippa handikapp
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2015-08-26
Gunnar Andsberg, överläkare i neurologi på Skånes universitetssjukhus En ny behandling av stroke har fått sitt stora vetenskapliga genombrott under året. Genom så kallad trombektomi kan även de svårast drabbade få snabb hjälp, vilket minskar risken för bestående men. Idag är Skånes universitetssjukhus i Lund det enda sjukhuset i södra Sverige som har möjlighet att utföra trombektomier. Den vanligaste behandlingen för strokepatienter är annars trombolys, där blodproppar löses upp med hjälp…
Läs mer

Strokediagnos via videolänk

Strokediagnos via videolänk
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2015-06-08
Magnus Esbjörnsson kan fjärrstyra videokameran i Hässleholm för en undersökning på distans av misstänkt stroke. Här agerar kollegan Pontus Persson, ST-läkare i Hässleholm, patient. Foto: Sun Nilsson I framtiden kommer allt fler specialistbedömningar kunna göras på distans, tror överläkaren och strokespecialisten Magnus Esbjörnsson vid Hässleholms sjukhus. Överläkare och strokespecialist Magnus Esbjörnsson vid Hässleholms sjukhus. Foto: Sun Nilsson – Det handlar om att spara tid och snabbt kunna…
Läs mer

Nya rön om ”nyckelspelarna” vid inflammation i hjärnan

Nya rön om ”nyckelspelarna” vid inflammation i hjärnan
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Månadens vetenskapliga artikel
2015-04-30
Bild: Colourbox När kroppens immunförsvar reagerar mot en angripare eller en skada, så uppstår inflammation. Det är en naturlig process, som dock ofta blir för stark och därför skadlig. I hjärnan förekommer inflammation både i samband med hjärnsjukdomar som Alzheimers och Parkinsons, och vid stroke. Forskare från Lunds universitet och Karolinska Institutet, i nära samarbete med universitetet i Sevilla, lägger nu fram nya rön om några av inflammationens ”nyckelspelare” – rön…
Läs mer

Ny mekanism för att reparera hjärnan efter stroke

Ny mekanism för att reparera hjärnan efter stroke
Nyckelord:
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2014-10-13
Att få en stroke innebär att en del av hjärnans nervceller skadas och dör på grund av syrebrist. Om skadan är omfattande dör många nervceller som medför motoriska, sensoriska och kognitiva problem. I många fall handlar det om långvariga handikapp. Nu har Zaal Kokaia och Olle Lindvall vid Lunds universitet tillsammans med Jonas Frisén vid Karolinska Institutet, upptäckt en tidigare okänd mekanism genom vilken hjärnan producerar nya nervceller efter stroke. Resultaten publiceras i veckans nummer…
Läs mer

Gentest visar risk för förmaksflimmer och stroke

blodprov
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Hjärnan och nervsystemet, Hjärta och blodkärl
2014-10-02
Foto: Colourbox Många av de personer som har genetiska förutsättningar att utveckla förmaksflimmer, med kraftigt ökad risk för stroke som följd, kan upptäckas genom ett blodprov. Det visar ny forskning från Lunds universitet. Över 200 000 svenskar har förmaksflimmer. Antalet drabbade ökar påtagligt, vilket bland annat antas bero på att allt fler blir äldre. Den som har förmaksflimmer har också en kraftigt ökad risk för stroke, blodpropp i hjärnan. Genrisk fördubblar risken…
Läs mer

Anpassning till nya livsvillkor nyckeln till god hälsa efter stroke

Sommarträdgård
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Månadens vetenskapliga artikel
2014-06-30
Ann-Cathrin Jönsson. Foto: Mikael Lovdalen. I en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats visar forskaren och specialistsjuksköterskan Ann-Cathrin Jönsson hur viktigt det är att hålla sig aktiv och hitta sätt att anpassa sig till sin nya livssituation efter en stroke. I en annan artikel visar hon också att sjukvården kan bli bättre på att stötta patienterna i sin väg tillbaka efter en stroke. – Det har hittills gjorts få långtidsuppföljningar av strokepatienter,…
Läs mer